Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeepziederstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zeepziederstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) A-071 A-067
Naastliggers vanZeepziederstraat 3
ten westende Zeepziederstraat
ten noordenZeepziederstraat 1


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0057r van 8 jul 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeepziederstraat 3Zeepziedersstraat OZhuis
 
koperTaeke Althusius 190-00-00 CG
huurderOtte Jacobs c.u.36-00-00 CG
naastligger ten oostenHeer J. D. Zeylmaker
naastligger ten zuidenRuurd turfdrager
naastligger ten westenZeepziederstraat
naastligger ten noordenSybe Doikes
verkoperMayke Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Althuisius te Gaastmeer in Wijmbritseradeel, koopt een huis oz. Zeepziedersstraat. Ten O. Jan Douwes Zeylmaker, ten W. de straat, ten Z. Ruurd, turfdrager, ten N. Sybe Doekes. Gekocht van Mayke Douwes wv Douwe Pieters, voor 190 cg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeepziederstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Sikke B IJsenbeek... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-071Zeepziederstraat 3S IJsenbeek wagenhuis


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 82 van 31 dec 1820
adressoortbedraggebruik
A-071Zeepziederstraat 3koopaktehuis A-071
 
verkoperBernardus van Loon (koopman)
koperAdrianus van der Vliet (cargadoor)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Zeepziederstraat 3Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarpakhuis en erf (161 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-071Zeepziederstraat 3Zeepziederij de witte hand met al deszelfs toe en aanbehoren , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-071Zeepziederstraat 3koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Grietje Wartenageb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Jetske Jeltes... HRL, N.H., dv Jelte Jeltes en Hiltje Ens; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, wijk H-210; Johannes Daniels ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Sjoerd van der Meer... in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Ruurd Jappes van der Veer... vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1863, ovl 1864; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3433A-021 (Noorderhaven)Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3434Zeepziederstraat 3 (A-066)wed. Gerben Mensonidespakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeepziedersstraat 3 Jacob Bergsmastuurman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeepziedersstraat 3J.Bergsmazeeman
Zeepziederstraat 3S.Heeresdekknecht


1937 - variaadresbronbericht
Zeepziederstraat 3Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard


1965 - adresboekadresnaam
Zeepziedersstraat 3T. (Tjipke) Jager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug