Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeepziederstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zeepziederstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-071A-067


Naastliggers vanZeepziederstraat 3
ten westende Zeepziederstraat
ten noordenZeepziederstraat 1


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0057r van 8 jul 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeepziederstraat 3Zeepziedersstraat OZ190‑00‑00 cghuis
koperTaeke Althusius te Gaastmeer
huurderOtte Jacobs c.u.36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeer J. D. Zeylmaker
naastligger ten zuidenRuurd turfdrager
naastligger ten westenZeepziederstraat
naastligger ten noordenSybe Doikes
verkoperMayke Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Althuisius te Gaastmeer in Wijmbritseradeel, koopt een huis oz. Zeepziedersstraat. Ten O. Jan Douwes Zeylmaker, ten W. de straat, ten Z. Ruurd, turfdrager, ten N. Sybe Doekes. Gekocht van Mayke Douwes wv Douwe Pieters, voor 190 cg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Sikke B IJsenbeek... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-071Zeepziederstraat 3S IJsenbeekwagenhuis


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 82 van 31 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-071Zeepziederstraat 3koopaktehuis A-071
 
verkoperBernardus van Loon (koopman)
koperAdrianus van der Vliet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Zeepziederstraat 3Jan Huidekoper zeehandelaarHarlingenpakhuis en erf (161 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-071Zeepziederstraat 3Zeepziederij de witte hand met al deszelfs toe en aanbehoren , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-071Zeepziederstraat 3koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Grietje Wartenageb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Jetske Jeltes... HRL, N.H., dv Jelte Jeltes en Hiltje Ens; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, wijk H-210; Johannes Daniels ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Sjoerd van der Meer... in 1878, zv Rein vdM, en IJtje de Wolf; BS ovl 1873; 1878 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-071Zeepziederstraat 3Ruurd Jappes van der Veer... vd comparanten staande en gelegen te HRL aan de Noorderhaven wijk A-006, kastelein in 1864, ovl wijk A-071, zv Jappe Ruurds vdV, en Marijke Zondervan; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1863, ovl 1864; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3433Noorderhaven A-021 Willem Sijpkens Kijlstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3435Zeepziederstraat 3 (A-066)Baukje de Jongwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 3J. Bergsmazeeman
Zeepziederstraat 3S. Heeresdekknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 3T. (Tjipke) Jager


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 3beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.24613213539124


  terug