Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 171-068 1-111 A-130A-143


Naastliggers vanZeilmakersstraat 17
ten oostenDroogstraat 19
ten zuidenZeilmakersstraat 19
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 15


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0134v van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Syourdts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0071r van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Sioerdts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Siuerdts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Siuerdts q.q.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138v van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeycke Jetses


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048r van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: op de noorder nieuwe haven bij de zoutsloot]500‑00‑00 GGhuis, plaats en loods
koperJenneke Everts, weduwe van
koperwijlen Joris Jacobs
naastligger ten oostenAndries Rinties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAndries Rinties
verkoperHeyltie Pieters, gehuwd met
verkoperFeycke Jetses


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0137r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: op de noorder nieuwe haven bij de Zoutsloot]515‑00‑00 CGhuis met loods en klein plaatske
koperReyner Aryans, gehuwd met
koperJantien Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGosse Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAndries Rinties
verkoperJenneke Everts


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044v van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Arjaens


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0037v van 25 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat [staat: Salmonstempelstraat]410‑00‑00 GGhuis
koper door niaarSioerd Heeres, gehuwd met
koper door niaarAeff Pyters
geniaarde koperSybren Claessen c.u.
naastligger ten oostenMinne Rioerts
naastligger ten zuidenSioerd Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenAeff Pyters
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMinne Rioerts
verkoperReyner Aerjens, gehuwd met
verkoperJantien Jans


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0111r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ids Inses


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: kruisstraat achter de heer Grettinga]550‑00‑00 GGhuis
koperDoede Alberts koopman
huurder voor 1 jaarN. N. 30‑00‑00 GG
naastligger ten oostenMinne Ruyrds
naastligger ten zuidenJan van Swol
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMinne Ruyrds
verkoperJan Bartels c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108r van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Alberts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0188v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Alberts
naastligger ten zuidenDroogstraat waarin een eigen uitgang


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021v van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Alberts


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0387v van 24 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Claes Schoester


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: bij de Bargeburenspijp en tegenover het panwerk van mr. Gerrit Gerrits]375‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Wouters, gehuwd metwijdschipper
koperRinske Pyters
naastligger ten oostenSybren Kingma
naastligger ten zuidenJan Classen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybren Kingma
verkoperSytske Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Schoegsterwijdschipper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0123r van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat [staat: de straat van de Noorderhaven naar de Bargeburen]325‑00‑00 CGhuis
koperOtte Joris c.u.schuitschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rintie Kingma
naastligger ten zuidenJan Claessen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rintie Kingma
verkoperRuiske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Wouters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarOtte Joris
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑10‑1720
opmerkingdese 2 gls. heeft de executeur verclaerd ontfangen, en deselve aen wijl. de collecteur ook owergegeven te hebben


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0216r van 17 mei 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: bij de Bargeburen]274‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Wybes, gehuwd met
koperAntie Gerrits
naastligger ten oostenAntie Kingma
naastligger ten zuidenClaas Poth
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenAntie Kingma
verkoperOtte Joris de Haan, gehuwd metsmakschipper
verkoperYdske Dirx


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarDouwe Wybes
gebruikerDouwe Wybes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-068 Zeilmakersstraat 17Douwe Wybes, bestaande uit 7 personen01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarDouwe Wybes
gebruikerDouwe Wybes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0202r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Wybes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes* rogverschieter


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0159v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Wybes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0144r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Pieters n.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-111, pag. 12Zeilmakersstraat 17 Althuisius1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Douwe Pieters Kerkhoven... huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826, huw 1834, ovl 1838; gebruiker van wijk A-130, sjouwer, eigenaar is Teke Althuisius, 1814. (GAH204); Wouter Gerbens en Sjouwkje Jans Nieuwhoff, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Teeke AlthuisusT.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-130Zeilmakersstraat 17Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 287Zeilmakersstraat 17Bonne Wytzes WitteveenHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Antje Hendriks Tamsma... bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-130AchterstraatAntie Tamsma50 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
A-130AchterstraatMichiel D Smidt25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-130AchterstraatAdrianus Smidt20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 152 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-130Zeilmakersstraat 17Eelkje Hylkes de Vries, overleden op 1 mei 184619 mnd (geboren 4/10/1843), overleden Zeilmakerstraat A 130, dochter van Hylke Hendriks de Vries, schoenmaker en Janke de Boer, zuster van minderjarige Hendrik Hylkes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Frederik Graphorn... G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 287Zoutsloot A-130Bonne W. Witteveenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 287Zeilmakersstraat A-143Hendrik Kerkhovenwoonhuis
  terug