Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 19 1-069 1-112 A-131 A-144
Naastliggers vanZeilmakersstraat 19
ten oostenDroogstraat 19
ten zuidenZeilmakersstraat 21
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 17


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRomcke Sybrens


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0071r van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: in de omgeving van het Eiland]huis
 
koperSierck Hendricx, gehuwd met350-00-00 GG
koperBauck Elses
verpachter grondMay Luytzes 0-13-00 CG
naastligger ten oostende hof van Pieter Sybrandus
naastligger ten zuidenCornelis Simons
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Sioerdts
verkoperHemme Minnes, gehuwd metFraneker
verkoperAaet JellesFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Hendricx x Bauck Eeses


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: in de noorder nieuwe stad tegenover het panwerk van Jan Jansen]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Simons
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Jansen
naastligger ten noordenPieter Siuerdts
verkoperSierck Hendricks voor zich en voor zijn kinderen, weduwnaar vanveerschipper
verkoperwijlen Bauck Eltes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: in de straat bij de burgemeester Oedts Wybes del te gaan naar het eiland]huis
 
koper provisioneelN. N. 345-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Pieter Sibrandi
naastligger ten zuidenCornelis Simons
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Siuerdts q.q.
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138v van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: noorder nieuwe stad]huis met loodske en ledige plaats
 
koperGosse Jansen, gehuwd met620-00-00 CG
koperGeertie Jans
verpachter grondFridts Gosses 0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Simmens
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFeycke Jetses
verkoperSierck Hendricks, gehuwd metveerschipper
verkoperSywcke Edgers


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048r van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0137r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGosse Jans


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044v van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: tussen de noorderhaven en zoutsloot tegenover het panwerk van Take Alberts]huis
 
koperGisbert Gisberts c.u.mr. stadstimmerman400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJucke Willems
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet panwerk van wijlen Take Alberts
naastligger ten noordenReyner Arjaens
verkoperGosse Jansen, gehuwd met
verkoperGeertje Jans


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0037v van 25 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerd Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenAeff Pyters


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0111r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat [staat: tussen de noorderhaven en zoutsloot]huis
 
koperJohannes van Swol, gehuwd metnotaris434-17-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge Ens
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Ids Inses
verkoperSioerd Heeres c.u.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan van Swol


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108r van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de noorderhaven naar het eiland en bargeburen]huis, loods en plaatske
 
koperMeynert Tiaerdts c.u.400-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge Ens gerechtsbode
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoede Alberts
verkoperJan van Zwoll c.u.notaris


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021v van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Bargebuiren (de straat van de Noorderhaven naar het eiland)huis, loods en plaats
 
koperRein Jansen Ruiter, gehuwd metwijdschipper800-00-00 CG
koperGrietie Ydes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis voor d?t huis bewoond door Age Ens gerechtsbode
naastligger ten westenBargebuiren (voorschreven straat)
naastligger ten noordenDoede Alberts
verkoperGiltie Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Meinert Tjeerdts


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Reyn Ruyter


1686 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 252r van 13 apr 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zeilmakersstraat 19
 
overledeneGrietie Ydes, weduwe van
wijlen Reyn Jansen Ruyterwijdschipper
Jan Yedes, volle oom van en curator overmr. schoenmaker
aangeverAeffke Reyns oud in 't 27e jaar
Martjen Reyns oud in 't 20e jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0252r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten over staen van d'heere burgemeester Joannes Quicklenborgh als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Grietie Ydes weduw van wijlen Reyn Jansen Ruyter, in leven burger ende wijtschipper binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien ende credytten als daer ten sterfhuyse bevonden, ende bij den overleden metter doot ontruymt ende naegelaeten sijn, en dat ter instantie van Jan Yedes burger en meester schoenmaeker alhier als volle oom ende geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Aeffke ende Martjen Reyns, old int 27 ende 20 jaer, en dat op het aengeven van d'selve Aeffke Reyns, die oock haer eed in forma heeft gepreasteert in handen van welgedachte heere commissaris, om alles wel ende getroulijck te sullen aengeven, waer op tot d'beschrivinge is geprocedeert soo volght. Actum den 13e april 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0387v van 24 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurt]huis
 
koperJan Claessen, gehuwd metsmalschipper253-01-05 CG
koperSytske Ottes
naastligger ten oostende tuin van Sybren Kingma
naastligger ten zuidenRuyrd Jansen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Schoester
verkoper q.q.Goitien Claesen Braem, ter sterking van
verkoper van 1/3Dirckjen Eeverts voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Yede Reins
verkoper van 1/3Aeffke Reins, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjepke Hansen
verkoper van 1/3Martje Reins, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Hendrix


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Classen wijdschipper


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0123r van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Claessen wijdschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarMayke Ruirdts
gebruikerMayke Ruirdts cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-069Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Claessen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de exekuteurs ontsegt


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Clasens
gebruikerYge Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0216r van 17 mei 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaas Poth


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPieter Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0021r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jansen Pot


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-069 Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPytter Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurt bij de Zoutsloot]huis
 
koperPyter Hendriks, gehuwd metbontwever675-00-00 CG
koperLeentje Tabes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Annes
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes* rogverschieter
verkoperSybout Sierks, gehuwd metschipper
verkoperRinske Yedes


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven tot Bargebuirtspijp]huis
 
koperPyter Waterman, gehuwd metgrootschipper
koperNeeltje Wopkes
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten westenstraat (Zeilmakersstraat)
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes
verkoperLeentje Tabes voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Hendriks, en voor hun minderjarige kinderen
verkoperTabe Pyters, en
verkoperAaltje Pyters


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123v van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Waterman


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0048v van 6 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Waterman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0144r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 19Zeilmakersstraat OZ [staat: straat OZ lopend van Noorderhaven naar Bargebuurt]huis
 
koperRuurd Heerkes, gehuwd metturfdrager426-14-00 GG
koperHendrikje Hendriks
eerdere bewonerwijlen P. Watermanschipper
naastligger ten oostenJan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenJelmer Johannes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDouwe Pieters n.u.
verkoperSimon Haantjes, erfgenaam vanmr. huistimmerman
erflaterwijlen P. Waterman, gehuwd met
erflaterwijlen Neeltje Wopkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Heerkes, turfdrager x Hendrikje Hendriks kopen huis aan de oostkant in de straat welke loopt van de Noorderhaven na de Bargebuurt, laatst bewoond door wijlen schipper P. Waterman. Geen grondpacht. Ten O. Jan D. Zeilmaker, ten Z. Jelmer Johannes, ten W. de straat, ten N. Douwe Pieters n.u. Gekocht van Simon Haantjes, huistimmerman als erfgenaam van wijlen schipper P. Waterman, het verdere recht bij scheiding van de erfgenamen van neeltje Wopkes verkregen hebbende, voor 426 gg. 14 st.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0039r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRuurd Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-112 Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes Jongsma... J, geb 1778 HRL, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-131, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 288Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs DriestenHarlingendienaar van justitiehuis en erf (75 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs Drysten, overleden op 1 november 1834justitiedienaar Bargebuurtspijp A 131, overleden door val van paard, man van Akke Baukes, vader van afwezige Roelof, militair ter velde, Bauke, Gerrit, varenspersoon en wijlen Lubbe Eeles Drysten (man van Lolkje Douwes de Vries, vader van minderjarige Douwe en Lubbe Lubbes Drysten). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberggeb 1773 Sneek, ovl 10 jun 1844 HRL, huwt met Eele Roelofs Driesten, dv Bauke Lazes en Janke ... ; BS ovl 1844; oud 67 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Rinke Berends Oorthuis... Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Truitje Aukes Vissergeb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-131AchterstraatAkke Hartenberg67 jSneekv, protestant, weduwe
A-131AchterstraatEle R Driesen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-131AchterstraatTruike A Visser48 jHerenveenv, protestant, weduwe
A-131AchterstraatJanna J Visser19 jStavorenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberg, overleden op 10 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Sneek, overleden Zeilmakerstraat A 131, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Jetske Salkesgeb 1785/92 Pingjum, ovl 13 jun 1857 HRL, ongehuwd, dv Salke Tjepkes en Antje Piers; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk A-131


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Tetje Kaper... winkelierse in 1853, dv Willem Douwes K, en Antje Piers; BS huw 1818, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288A-131 (Droogstraat)Klaas J. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288A-144 (Zeilmakersstraat)Klaas J. de Vrieswoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 19A. (Anne) Tigchelaar
  terug