Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 191-0691-0691-112A-131A-144


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 252r van 13 apr 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zeilmakersstraat 19
inventarisantGrietie Ydes, weduwe van
wijlen Reyn Jansen Ruyterwijdschipper
Jan Yedes, volle oom van en curator overmr. schoenmaker
aangeverAeffke Reyns oud in 't 27e jaar
Martjen Reyns oud in 't 20e jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0252r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten over staen van d'heere burgemeester Joannes Quicklenborgh als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Grietie Ydes weduw van wijlen Reyn Jansen Ruyter, in leven burger ende wijtschipper binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien ende credytten als daer ten sterfhuyse bevonden, ende bij den overleden metter doot ontruymt ende naegelaeten sijn, en dat ter instantie van Jan Yedes burger en meester schoenmaeker alhier als volle oom ende geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Aeffke ende Martjen Reyns, old int 27 ende 20 jaer, en dat op het aengeven van d'selve Aeffke Reyns, die oock haer eed in forma heeft gepreasteert in handen van welgedachte heere commissaris, om alles wel ende getroulijck te sullen aengeven, waer op tot d'beschrivinge is geprocedeert soo volght. Actum den 13e april 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio 9Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 1-070]


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio 6rZeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Claessen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoor de exekuteurs ontsegt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio Zeilmakersstraat 19huis
eigenaarJan Clasens
gebruikerYge Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio 6rZeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPieter Jacobs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio 6rZeilmakersstraat 19huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerPytter Jacobs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio 6rZeilmakersstraat 19huis
eigenaarYede Pyters
gebruikerSybout Sierks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-069 , folio 6rZeilmakersstraat 19huis
eigenaarPyter Waterman
gebruikerPyter Waterman
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 12vZeilmakersstraat 19huis
eigenaarPieter Waterman
gebruikerPieter Waterman
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 12vZeilmakersstraat 19huis
eigenaarRuurd Heerkes
gebruikerRuurd Heerkes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-112 , folio 12vZeilmakersstraat 19huis
eigenaarRuurd Heerkes
gebruikerRuurd Heerkes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-112 , pag. 13Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd Heerkes Jongsma... J, geb 1778 HRL, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1826; 1830 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-131, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-131Zeilmakersstraat 19Ruurd H JongsmaRuurd H Jongsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 288Zeilmakersstraat 19Eele Driesten dienaar van justitieHarlingenhuis en erf (75 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 275 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Eele Roelofs Drysten, overleden op 1 november 1834justitiedienaar Bargebuurtspijp A 131, overleden door val van paard, man van Akke Baukes, vader van afwezige Roelof, militair ter velde, Bauke, Gerrit, varenspersoon en wijlen Lubbe Eeles Drysten (man van Lolkje Douwes de Vries, vader van minderjarige Douwe en Lubbe Lubbes Drysten). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberggeb 1773 Sneek, ovl 10 jun 1844 HRL, huwt met Eele Roelofs Driesten, dv Bauke Lazes en Janke ... ; BS ovl 1844; oud 67 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Rinke Berends Oorthuis... Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Truitje Aukes Vissergeb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-131Achterstraat67 jSneekv, protestant, weduwe
A-131Achterstraat13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-131Achterstraat48 jHerenveenv, protestant, weduwe
A-131Achterstraat19 jStavorenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-131Zeilmakersstraat 19Akke Baukes Hartenberg, overleden op 10 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Sneek, overleden Zeilmakerstraat A 131, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Jetske Salkesgeb 1785/92 Pingjum, ovl 13 jun 1857 HRL, ongehuwd, dv Salke Tjepkes en Antje Piers; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk A-131


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-131Zeilmakersstraat 19Tetje Kaper... winkelierse in 1853, dv Willem Douwes K, en Antje Piers; BS huw 1818, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288Droogstraat A-131wed. Hendrik J. de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288Zeilmakersstraat A-144 Klaas J. de Vries woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 19A. (Anne) Tigchelaar


2023
0.17976713180542


  terug