Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zeilmakersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-246* A-278
   huisnummer hoger Zeilmakersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-246* A-277
   huisnummer hoger Zeilmakersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-246* A-275
   huisnummer hoger Zeilmakersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-246* A-276
 huisnummer lager   Zeilmakersstraat 16 1-040 1-043 A-ong A-ong
Naastliggers vanZeilmakersstraat 2
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidenZeilmakersstraat 4
ten zuidenZeilmakersstraat 18


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: Zoutsloot ZZ]huis en panwerk
 
koperHidde Ritskes c.u.1400-00-00 GG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper van 1/4Jan Freercks Backer
verkoper van 1/4Sierck Andrys
verkoperSioerd Schiere
verkoperTieerd Jelles
verkoperRintie Joannes
verkoperWytse Pybes Tallum, samen voor de helft met Rinske Claessen?
Sible Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/2Rinske Claessen, als voogd van haar kinderen en van
Sioerd Rinses


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: tussen Droogstraat en Zoutsloot in de noorder nieuwe stad]pan- en estrikwerk met een huis
 
koperSymmon Fransen, gehuwd metkoopman1700-00-00 GG
Lijsbeth Tjepkeskoopvrouw
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperSipk Jenties, weduwe van
wijlen Hidde Ritskespannenbakker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargeburen]panwerk met huis of woning
 
koperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester1950-00-00 CG
Aefke Hilbrants
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat lopende naar de Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSymon Fransen, gehuwd metkoopman
Lijsbeth Tjepkes Piersma


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 16Zoutsloot ZZ [staat: bij de Bargeburenspijp]pan- en estrikwerk
 
koperdr. Nicolaus Acker, gehuwd metmedicinae doctor1975-00-00 CG
Grietie Reyers
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurt strekkend]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester
Aefke Hillebrands
eerdere samenvatting door Yde Elsingaop de hoeck van de Morjans straat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16kamer
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-040 Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarwed. Hoyte Doedes
gebruikerwed. Hoyte Doedes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 16Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijppan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren
 
koperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer 2050-00-00 CG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat gaand naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert Sybes Salverda, en zijn zuster
verkoperTrijntie Sybes Salverda


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-040 Zeilmakersstraat 16Jelle Ottes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
1-040 Zeilmakersstraat 16Okke Doedes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal07-10-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-043 Zeilmakersstraat 16Hendrik Barts2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Ykes Wijga... J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-246; gebruikers Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Pieter Hendriks(mogelijk dezelfde als boven vermeld); gebruiker van wijk A-246, sjouwer, medegebruikers zijn Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Pieter Pieters Schellingwouw... in 1826, zv Pieter S, en Janke Nieuwhof; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1826, ovl 1847; gebruiker wijk A-246, schoenmakersknegt; medegebruiker Rinke Hendriks wed., Pieter Hendriks, sjouwer; eigenaar is Jacob IJ. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Rinke Hendriks... zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes; huwt met Getje Geerts; BS ovl 1826; wed. R.H. gebruiker van wijk A-246, medegebruikers zijn Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246Zeilmakersstraat 2Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246Zeilmakersstraat 2Rinke Hendriks wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 8Zeilmakersstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis en erf (76 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 9Zeilmakersstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 10Zeilmakersstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16Simon BoonHarlingenzeehandelaarschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Baukje van Damoud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Henke Draaismaoud 33 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Arys Woudenberg... 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Marijke de Boergeb 16 feb 1798 HRL, ovl 13 nov 1862 HRL; wijk H-224, naaister, ongehuwd, dv Jan Hendriks de B., enDetje Jans; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk A-236; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-246Aan de StadswalJacob Woudenberg31 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
A-246Aan de StadswalArie Woudenberg8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalJantie Woudenberg10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalMarijke Woudenberg6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalBaukje van Dam44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalHenke Draaisma33 jSneekgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
A-246Aan de StadswalElisabeth Draaisma15 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-246Aan de StadswalJacoba Draaisma9 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-246Aan de StadswalMarijke de Boer42 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalFrans Koster8 jAmsterdamgezin 3, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Bouke Aukes Zeen... de Vries op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, winkelknecht, N.H., korendrager in 1842, ovl wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Gerrit Alberts Bruining... 29 nov 1861 HRL, huwt met Aaltje Jans van Dokkum, (gk), op 26 nov 1840 HRL, touwslager in 1840, ovl wijk A-246, zv Albert B, en Marijke Gerrits; BS huw 1840, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 9A-246 (Bargebuurt)Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3460*A-275 (Bargebuurt)Benjamin Brandiwoonhuis
Sectie A nr. 3460*A-276 (Bargebuurt)Benjamin Brandibokkinghang
Sectie A nr. 10A-277 (Bargebuurt)Benjamin Brandiwonnhuis
Sectie A nr. 9A-278 (Bargebuurt)Benjamin Brandiwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Zeilmakersstraat 2Oud Harlingen Magazine 1990Heropening van een zaak in kruidenierswaren van G. Keijzer, Havenstraat A 141


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 2 (A-ong)Geert Terpstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 2 Geert Terpstramelktapper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 2G.Terpstramelktapper en veehouder


1938 - variaadresbronbericht
Zeilmakersstraat 2Oud Harlingen Magazine 1997sep: De heer G. Terpstra opende een zaak in melkprodukten in de Havenstraat


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 16G.T. (Geert) Terpstra
  terug