Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-246*A-278
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-246*A-277
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-246*A-275
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-246*A-276
 huisnummer lager  Zeilmakersstraat 161-040 1-043 A-ongA-ong


Naastliggers vanZeilmakersstraat 2
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidenZeilmakersstraat 4
ten zuidenZeilmakersstraat 18
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090v van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 16Zeilmakersstraat WZ [staat: in de noorder nieuwe stad]3000‑00‑00 CGpanwerk
koperFrans Reiners Tempelaer c.u., en
koperTaecke Alberts c.u.
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende gekochte hof
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan Jansen c.u.pannenbakker


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: Zoutsloot ZZ]1400‑00‑00 GGhuis en panwerk
koperHidde Ritskes c.u.
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper van 1/4Jan Freercks Backer
verkoper van 1/4Sierck Andrys
verkoperSioerd Schiere
verkoperTieerd Jelles
verkoperRintie Joannes
verkoperWytse Pybes Tallum, samen voor de helft met Rinske Claessen?
verkoperSible Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/2Rinske Claessen, als voogd van haar kinderen en van
verkoper van 1/2Sioerd Rinses


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: tussen Droogstraat en Zoutsloot in de noorder nieuwe stad]1700‑00‑00 GGpan- en estrikwerk met een huis
koperSymmon Fransen, gehuwd metkoopman
koperLijsbeth Tjepkes koopvrouw
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperSipk Jenties, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Ritskespannenbakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargeburen]1950‑00‑00 CGpanwerk met huis of woning
koperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester
koperAefke Hilbrants
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat lopende naar de Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSymon Fransen, gehuwd metkoopman
verkoperLijsbeth Tjepkes Piersma


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zoutsloot ZZ [staat: bij de Bargeburenspijp]1975‑00‑00 CGpan- en estrikwerk
koperdr. Nicolaus Acker, gehuwd metmedicinae doctor
koperGrietie Reyers
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurt strekkend]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester
verkoperAefke Hillebrands
eerdere samenvatting door Yde Elsingaop de hoeck van de Morjans straat


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0226r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zoutsloot ZZ[ staat: bij de Bargeburensijp]1800‑00‑00 CGpan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huis
koperSytse Claessen, gehuwd metkoopman
koperJancke Jans
toehaaktwee ducaten
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperNicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctor
verkoperGrietie Rejers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16kamer
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0233r van 2 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargeburenspijp]2000‑00‑00 CGpan- en estrikwerk
koperHaye Pieters
toehaakvier gouden ducaten
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra
naastligger ten westenJacob Douwes
naastligger ten noordenJacob Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSytse Claesenwijdschipper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16
eigenaarwed. Hoite Doedes
gebruikerwed. Hoite Doedes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarwed. Hoyte Doedes
gebruikerwed. Hoyte Doedes
opmerkingpauper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijp2050‑00‑00 CGpan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren
koperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat gaand naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert Sybes Salverda, en zijn zuster
verkoperTrijntie Sybes Salverda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-040 Zeilmakersstraat 16Jelle Ottes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
1-040 Zeilmakersstraat 16Okke Doedes, bestaande uit 5 personen07‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-040Zeilmakersstraat 16huis
eigenaarJelle Ottes
gebruiker
opmerkingonvermogende


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-043, pag. 5Zeilmakersstraat 16Hendrik Barts2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Ykes Wijga... J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-246; gebruikers Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Pieter Hendriks(mogelijk dezelfde als boven vermeld); gebruiker van wijk A-246, sjouwer, medegebruikers zijn Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Pieter Pieters Schellingwouw... in 1826, zv Pieter S, en Janke Nieuwhof; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1826, ovl 1847; gebruiker wijk A-246, schoenmakersknegt; medegebruiker Rinke Hendriks wed., Pieter Hendriks, sjouwer; eigenaar is Jacob IJ. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Rinke Hendriks... zv Hendrik Tijssen en Johanna Rinkes; huwt met Getje Geerts; BS ovl 1826; wed. R.H. gebruiker van wijk A-246, medegebruikers zijn Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, eigenaar is Jacob ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Y Wijga Rinke Hendriks wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 8Zeilmakersstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis en erf (76 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 9Zeilmakersstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 10Zeilmakersstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16Simon BoonzeehandelaarHarlingenschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293Zeilmakersstraat 16 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Baukje van Damoud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Henke Draaismaoud 33 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Jacob Arys Woudenberg... 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Marijke de Boergeb 16 feb 1798 HRL, ovl 13 nov 1862 HRL; wijk H-224, naaister, ongehuwd, dv Jan Hendriks de B., enDetje Jans; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk A-236; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-246Aan de StadswalJacob Woudenberg31 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
A-246Aan de StadswalArie Woudenberg8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalJantie Woudenberg10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalMarijke Woudenberg6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalBaukje van Dam44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalHenke Draaisma33 jSneekgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
A-246Aan de StadswalElisabeth Draaisma15 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-246Aan de StadswalJacoba Draaisma9 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
A-246Aan de StadswalMarijke de Boer42 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
A-246Aan de StadswalFrans Koster8 jAmsterdamgezin 3, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Bouke Aukes Zeen... de Vries op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, winkelknecht, N.H., korendrager in 1842, ovl wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-246Zeilmakersstraat 2Gerrit Alberts Bruining... 29 nov 1861 HRL, huwt met Aaltje Jans van Dokkum, (gk), op 26 nov 1840 HRL, touwslager in 1840, ovl wijk A-246, zv Albert B, en Marijke Gerrits; BS huw 1840, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 9Bargebuurt A-246Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3460*Bargebuurt A-275Benjamin Brandiwoonhuis
Sectie A nr. 3460*Bargebuurt A-276Benjamin Brandibokkinghang
Sectie A nr. 10Bargebuurt A-277Benjamin Brandiwonnhuis
Sectie A nr. 9Bargebuurt A-278Benjamin Brandiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 2 (A-ong)Geert Terpstraschuur


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeilmakerstraat 2 Geert Terpstramelktapperf. 700f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakerstraat 2G. Terpstramelktapper en veehouder


1938 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Zeilmakersstraat 2sep: De heer G. Terpstra opende een zaak in melkprodukten in de Havenstraat


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 16G.T. (Geert) Terpstra
  terug