Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Zeilmakersstraat 201-036 1-041 A-133A-146


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Zeilmakersstraat 20huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
gebruikerFedde Pieters Dreyer
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Zeilmakersstraat 20huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Zeilmakersstraat 20
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Zeilmakersstraat 20huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-036 Zeilmakersstraat 20Douwe Hanekuik, bestaande uit 5 personen60‑00‑00 cg0bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Zeilmakersstraat 20huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde21‑16‑06 CG


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 20Zeilmakersstraat hoek Droogstraat [staat: hoek Koningstraat]00‑00‑00 cgstalling en wagenhuis
koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hein Mollema, curator
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curator
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren over
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd metzeepzieder en distillateur
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. W.J. Hanekuik koopt (c) een stal en wagenhuis, door de vorige eigenaren gebruikt als jeneverstokerij, nz. Droogstraat. Ten O. de Koningsstraat, ten Z. de Droogstraat, ten W. erven wd. Bakker. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) zeepzieder en distillateur Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting voor 8340 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-041, pag. 5Zeilmakersstraat 20Hendrik Luxemburg2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Hendrik Fredriks Luxemburg... ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zeilmakersstraat 20 H. Luxemburgfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-133Zeilmakersstraat 20H Luxemburg H Luxemburg boendermaker


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-133Zeilmakersstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 834huis A-133
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperTeunis van Arum


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 van 8 mei 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-133Zeilmakersstraat 20koopaktefl. 340huis A-133
 
verkoperHendrik Luxemburg
verkoperTietje Stephany
koperYpe Rodenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 290Zeilmakersstraat 20Luitje Roelofs van DijkzoutbranderHarlingenhuis (177 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Baukje Thomas Dijkstra... melktappersche in 1864, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Fetje Kaapstraoud 47 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Geziena Fokkensoud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL., 1839, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Jakob Baukes Wiersma... Paulus W, geb Tetje Tjallings Terpstra; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Meindert Wopkes Astra... 1825, ovl 1840, ovl 1853; oud 51 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Setske Folkersoud 54 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Uilke van Dijkoud 64 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-133AchterstraatMeindert W Astra51 jschippersknegtSchiermonnikooggezin 1, m, protestant, gehuwd
A-133AchterstraatFetje Kaapstra47 jAchlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-133AchterstraatSetske Salkes [Solkes]54 jBurgwerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-133AchterstraatAnne Astra12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-133AchterstraatSjieuwke Astra20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-133AchterstraatUilke van Dijk64 jschippersknegtPekel Agezin 2, m, protestant, gehuwd
A-133AchterstraatGeziene Fokkens66 jGroningengezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 223 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-133Zeilmakersstraat 20Meindert Wopkes Astra, overleden op 29 augustus 184052 jr, varensgezel, geboren Schiermonnikoog, overleden Achterstraat A 133, man van Tetje Willems Caper, winkeliersche, vader van minderjarige Sjoeuke en Anne Meinderts Astra. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 290Achterstraat A-133Rinke Oorthuiswoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-133Zeilmakersstraat 20Rinke Berends Oorthuis... dec 1822, 2e huwt met Grietje Jacobs Wijga op 31 jul 1834 HRL, 3e huwt met Sjouwkje Astra, (gk), ovl wijk A-133, korenmolenaar in 1851, tapper in 1864, rogmolenaar in 1834, molenaarsknecht in 1836, huw.get. bij H. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 290Zeilmakersstraat A-146Geert Terpstrawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 20J. (Jan) v.d. Veer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug