Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 3(niet bekend)(niet bekend)A-209A-248


Naastliggers vanZeilmakersstraat 3
ten zuidenZeilmakersstraat 5
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 1


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0385v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]44‑14‑00 GGwoning
koperFeyke Hendriks bontwever
naastligger ten oostenHylke Hanekuyk koopman
naastligger ten zuidenJets Koppeltje
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenWillem Joosten
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0306v van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargeburen]50‑00‑00 CGhuis
koperJan Hansen, gehuwd met
koperMarike Gerrits
naastligger ten oostenHylke Douwes
naastligger ten zuidenJetske Hendrix
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenWillem Joosten
verkoperFeicke Hendrixmr. bontwever


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0110r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 3Bargeburen OZ125‑00‑00 CGhuis
koperClaas Gerrits, gehuwd metpannenbakker
koperTrijntje Jansen
naastligger ten oostenEvert Hanekuyk
naastligger ten zuidenJetske Hendriks
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenWillem Joosten
verkoperJan Hansen, gehuwd metkooldrager
verkoperMarijke Gerrits


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0115r van 29 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Gerrits


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0150v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 0, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Gerrits
naastligger ten noordenClaas Gerrits


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0256r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: Bargebuurt]90‑14‑00 GGhuis
koperSjoerd Talma koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuik
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Jentie Wybrens
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Herre metselaar
verkoperClaes Gerrits, gehuwd met
verkoperTrijntie Jans


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041r van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd* Talma [staat: Tolsma] koopman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0231v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sybrand Talma


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124v van 20 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0259v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 3Bargeburen OZ133‑00‑00 CGwoning
koperHessel Poulus turfdrager
koperPyter Clasen turfdrager
huurderwijlen Claas de Wilde
naastligger ten oostenHerre Meyles
naastligger ten zuidenHerre Wybrens
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenAnthoni Vink
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Frans Pieters Kiewiet... 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1826, ovl 1828, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1859; gebruiker van wijk A-209, varensgesel, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden Popke Minnes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-209Zeilmakersstraat 3Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 116Zeilmakersstraat 3Hervormde DiaconyHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Grietje Pieters Tichelaaroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-209; VT1839; geb 11 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Pieter Rientses Tichelaar en Metje Jans de Jong


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Rinke Jacobs Appeldoorn... Jans A., en Klaaske Jans Visser; BS huw 1838; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-209; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-209BargebuurtRinke Appeldoorn30 jBolswardm, protestant, gehuwd
A-209BargebuurtGrietje Tichelaar28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-209BargebuurtKlaaske Appeldoorn3 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-209BargebuurtRients Appeldoorn23 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Antje Hendriks Tamsma... Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Rein Willems Kramer... van deulen op 21 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 116Bargebuurt A-209Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 116Bargebuurt A-248Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 285Zeilmakersstraat 3 (A-141)Zacheus Rijpstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeilmakerstraat 3 Tjitze Hoekstrabakkersknechtf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakerstraat 3T. Hoekstrabakker
Zeilmakerstraat 3T. Hoekstramatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 3L. (Lolke) Visser
  terug