Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) A-209 A-248
Naastliggers vanZeilmakersstraat 3
ten zuidenZeilmakersstraat 5
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 1


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: In de straat bij houtkoper Claes Braem in te gaan]huis
 
koperBaernt Hiddes schipper (groot-)525-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Sopingus
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenOtte Doeckes
verkoperJan Jansen Huisman c.u.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0188v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeernt Hiddes schipper (groot-)


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Hiddes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107v van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: de straat naar het eiland]huis
 
koperRienck Willems, gehuwd metschipper (groot-)525-04-00 GG
Geesie Jans
naastligger ten oostenGerben Gerbens metselaar
naastligger ten zuidenSybbren Kingma
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoucke Tierdts
verkoperBarent Hiddes de Frieskapitein bij de Admiraliteit


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0032v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat naar de Bargebuiren]huis
 
koperDouwe Douwes, gehuwd metschipper (bier- en veer-)1000-00-00 GG
Simcke Doyes
naastligger ten oostenhet huis van Gerben Gerbens metselaar
naastligger ten zuidenhet huis van Sybren Kingma
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoucke Tjeerds
verkoperRienck Willems c.u.schipper (groot-)


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Douwe Douwes


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: de straat naar het eiland]huis
 
koperJacob Ewerts Duymke c.u.810-00-00 CG
naastligger ten oostenZierck Gerbens metselaar
naastligger ten zuidenSybren Kingma
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhof rogstorter
verkoperde erven van wijlen Douwe Douwes, gehuwd metschipper (bier- en veer-)
verkoperswijlen Simpk Doyes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAtje Sipkes


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargeburen]huis
 
koperInne Gerrits c.u.schipper (schuit-)280-14-00 GG
naastligger ten oostenHans Isaax* schipper (schuit-)
naastligger ten zuidende huisinge van Feddrick Jeppes
naastligger ten westenstraat lopende van de Noorderhaven aff na de Bargeburen
naastligger ten noordenJoucke Johannis schipper (schuit-)
verkoperGeertie Jelgers, weduwe van
wijlen Wouter Sipkes Kuiper, nomine filiaeschipper (grootveer-)
Trijntie Wouters


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017v van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Noorderhaven naar Bargeburen, straat vanhuis
 
koperTieerd Gerbens c.u.mr. lijnslager300-00-00 CG
naastligger ten oostenHans Isaax
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJoucke Johannis
verkoperEnne Gerrits c.u.schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Gerbens, mr. lijnslager, koopt een huis....? in de straat die van de Noorderhaven naar de Bargeburen strekt. Ten O. Hans Isaax, ten W. die straat, ten Z. Feddrick Jeppes, ten N. Arentie? Johannes. Gekocht van Inne? Gerrits, schipper, voor 300 cg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0111v van 13 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Lange Buiren]huis
 
koperGerlof Janzen Buma burgerkoopman280-00-00 GG
naastligger ten oostenHans Ysaks
naastligger ten zuidenJacobus Groenewolt
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJouke Johannis
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
wijlen Tjeerd Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Jansen Buma koopt een huis c.a. in de straat die van de Noorderhaven naar de Lange Buren (Bargeburen?) loopt. Ten O. erven Hans Ysax, ten W. die straat, ten Z. Jacobus Groenewolt, ten N. Jouke Johannes. Gekocht van Aukjen Beerns wv Tjeerd Gerbens, voor 281 gg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0096r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Noorderhaven en Bargebuursterpijp, tussenhuis
 
koperYke Goverts Potkast, gehuwd metmr. gortmaker362-00-00 GG
Maertie Scheltes
naastliggerWybe Gerryts koopman
naastligger ten oostende erven van Hans Ysaks
naastligger ten westenstraat
naastligger ten zuidenJacobus Groenewolt
naastligger ten noordenJouke Johannis
verkoper enTjerk Andrys BrouwerhavenchergierWorkum
verkoper enburgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
verkoperSjoerd Piebes Talma, erfgenaam vankoopman
wijlen Gerloff Jansen Bumaoud schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJke Goverts (Potkast), mr. gortmaker x Martie Scheltes koopt een huis tegenover het panwerk van Wybe Gerryts, in de straat die van de Noorderhaven tot de Bargebuurtsterpijp loopt. Het bestaat uit een voorhuis, voorkamer en keuken, plaets, put en bak, bierkelder en kleer- of turfzolder. Ten O. Hans Ysax, ten W. die straat, ten Z. Jacobus Groenwolt, ten N. Jau ke (Janke?) Johannes. De muur tussen dit huis en het huis v.d. naastligger ten O. is mandelig. Het is belast als ande re Havenisten. Gekocht van Tjerk Andrys, brouwer en havencherger te Workum, Meinte Andrys, brouwer en burger-vaandrig te Harlingen, en Sjoerd Piebes Talma, als erven ex-testamento van wl. Gerlof Jansen Buma, oud-schipper, voor 362 gg.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0347r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3straat tussen Noorderhaven en Bargebuurtsterpijp*huis
 
koperTiebbe Gerrits, gehuwd metschipper (schuit-)700-00-00 CG
Trijntie Wyberens
voormalig huurderSimon Bouwes
naastligger ten oostende erven van Hans Ysaks
naastligger ten zuidenJacobus Groenewolt
naastligger ten westenstraat tussen Noorderhaven en Bargebuurtsterpijp
naastligger ten noordende weduwe van Jouke Johannis
verkoperYke Goverts Potkast, gehuwd metkoopman en mr. Lijnslager
Maertie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 247r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0202r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTiebbe Gerrits


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjebbe Gerrits


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Joris Aarts


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0234v van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]deftig huis
 
koperMarijke Clases, weduwe van433-14-00 CG
wijlen Jetse Woutersschipper
naastligger ten oostenTjietske Piers
naastligger ten zuidenOkke Jarigs
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTettje Piers
verkoperTrijntje Annes, weduwe van
wijlen Joris Aartsmr. gortmaker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 1, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jetze Ottes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en de Bargebuurtspijp]huis
 
koperTijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingen330-00-00 GG
voormalig bewonerwijlen weduwe van Jetze Wouters
naastligger ten oostende erven van Tjietske Piers
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere
verkoper van 1/2Antje Wouters, weduwe van
wijlen Sybren Jansen
Antje Wouters, erfgenaam ex testamento van
wijlen Jetze Wouters, gehuwd met
wijlen Marijke Claazes Blok
verkoperTrijntje Claazes Blok, weduwe vanDokkum
wijlen Tjietse Meinderts
verkopers van 1/2Grietje Claazes Blok, weduwe van
wijlen Wiggele de Vriesstrandmeester


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0193v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]huis
 
koperMichiel Jacobs, gehuwd metschipper (wijd-)550-00-00 CG
Antje Jacobs Oosterhout
eigenaar en bewonerTijs Gieses
naastligger ten oostende erven van Tjietske Piers
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere
verkoperTijs Gieses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Jacobs, wijdschipper x Antje Jacobs Oosterhout kopen huis c.a. in de straat tussen de Droogstraat en Bargebuurtspijp. Geen grondpacht. Ten O. Tjietske Piers erven, ten Z. Dirk Jans, ten W. de straat, ten N. Cornelis Bouwes Schiere. Voor de losse goederen 50 cg.. Gekocht van Tijs Geises (Kussendrager), voor 550 cg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0172r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]huis
 
koperJacob Jans Stoelmat, gehuwd metschipper (kof-)500-00-00 CG
Berber Steffens
naastligger ten oostende erven van Tjietske Piers
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Cornelis Bouwes Schiere
verkoperMichiel Jacobs, gehuwd metschipper (wijd-)
Jantje Jacobs Oosterhout


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0231v van 7 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]huis
 
koperJalke Tjietzes leerlooier130-00-00 GG
naastligger ten oostenDoeke Meinderts soc.
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat tussen Droogstraat en Bargebuurtspijp]
naastligger ten noordenJan Schiere koopman
verkoperJacob Jans Stoelemat, gehuwd met
Berber Steffens, houders van het reversaal van
de boedel van Schelte Wybenga


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [staat: Achterstraat bij de Bargebuurt]huis
 
koperAnthony Jacobs 400-00-00 CG
koperWopkjen Jansz
huurderJan Smit
naastligger ten oostenJan Schiere
naastligger ten zuidenSybe Doekes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperJelke Tjietseskoemelker


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 3Zeilmakersstraat OZ [niet vermeld] wijk A-128huis
 
koperCornelis Barteles schipper op Amsterdam (beurt-)400-00-00 CG
naastligger ten oostenBoomsma
naastligger ten zuidenSiebe Meintes
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjebbe
verkoperAnthony Jacobs, gehuwd met
Wopkje Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Frans Pieters Kiewiet... 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1826, ovl 1828, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1859; gebruiker van wijk A-209, varensgesel, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden Popke Minnes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-209Zeilmakersstraat 3Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 116Zeilmakersstraat 3Hervormde DiaconyHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Grietje Pieters Tichelaaroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-209; VT1839; geb 11 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Pieter Rientses Tichelaar en Metje Jans de Jong


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Rinke Jacobs Appeldoorn... Jans A., en Klaaske Jans Visser; BS huw 1838; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-209; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-209BargebuurtRinke Appeldoorn30 jBolswardm, protestant, gehuwd
A-209BargebuurtGrietje Tichelaar28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-209BargebuurtKlaaske Appeldoorn3 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-209BargebuurtRients Appeldoorn23 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Antje Hendriks Tamsma... Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-209Zeilmakersstraat 3Rein Willems Kramer... van deulen op 21 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 116A-209 (Bargebuurt)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 116A-248 (Bargebuurt)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 285Zeilmakersstraat 3 (A-141)Zacheus Rijpstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 3 Tjitze Hoekstrabakkersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 3T.Hoekstrabakker
Zeilmakerstraat 3T.Hoekstramatroos


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 3L. (Lolke) Visser
  terug