Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-223 A-264
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-222 A-263
   huisnummer hoger Zeilmakersstraat 18 1-041 1-044 A-138 A-147
Naastliggers vanZeilmakersstraat 4
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidenZeilmakersstraat 6
ten noordenZeilmakersstraat 2
ten noordenZeilmakersstraat 16


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-041 Zeilmakersstraat 18huis
eigenaarSimon Fockes
eigenaarAnne Jans
gebruikerSimon Fockes
gebruikerAnne Jans
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-041 Zeilmakersstraat 18pakhuis
eigenaarSimen Fockes
eigenaarAnne Jans
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720
opmerking1720 den 6 july van symen fockes voor 1/2 betaelt 1-2-0
opmerking1720 den 12 july anne jans voor 1/2 1-2-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-041 Zeilmakersstraat 18huis en packhuis
eigenaarcapt. Prigge
eigenaarAnne Jans
gebruikercapt. Prigge
gebruikerAnne Jans
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-041 Zeilmakersstraat 18huis en pakhuis
eigenaarcapt. Prigge
eigenaarerven Anne Jans
gebruikerJoseph Norden
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-044 Zeilmakersstraat 18Symon Haantjes0-10-00 CGtimmerwinkel


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-138Zeilmakersstraat 18Simon Haantjes Molenaar... Haring J. van der Wal, metzelknegt, en Lupkjen Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-138, timmerwinkel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Johannes Jacobs Kerkhoven... koopt diverse huizen 1798-1802; BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1834; eigenaar van wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Willem Pieters de Wilde... te HRL 1819; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1865, ovl 1883; gebruiker wijk A-222, sjouwer; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Anne Ages Zeylmaker... Klases Z, en Leentje Germens; BS ovl 1816; 1829 huwelijken, ovl 1857, ovl 1871, ovl 1890; gebruiker wijk A-223, metzelknegt; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Lolke Siebrens Zwaal... eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-223; VT1839; L.S.Z. eigenaar van perceel nr. 98 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis, 32 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... 1815; huwt met Sijtske Fokkes, koopt een huis in 1798 en 1800; BS ovl 1824; wed. T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-223Zeilmakersstraat 4Tjeerd Cabbeljauw wedAnne Ages Zeylmaker metzelknegt
A-222Zeilmakersstraat 4Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
A-138Zeilmakersstraat 18Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerwinkel


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
A-223Zeilmakersstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 75huis A-223
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperBarend Helmer


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
A-223Zeilmakersstraat 4Huizinge c.a. op de bargebuurt. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 89Zeilmakersstraat 4erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 115Zeilmakersstraat 4wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 290Zeilmakersstraat 18Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis (177 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87 van 17 dec 1832
adressoortbedraggebruik
A-223Zeilmakersstraat 4koopaktefl. 50huis A-223
 
verkoperBarend Helmer
koperWytske Alberts


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-138Zeilmakersstraat 18Elisabeth Hylkes Wiersma... Minnes (W), en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-138Zeilmakersstraat 18Simon Klases Kuipers... K, en Neeltje Jacobs van Loon; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Jan Hendriks de Vries... Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, huw 1835, ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Klaaske Cornelis Petersen... bev.reg. HRL 1851 wijk A-095, supp wijk A-282; oud 38 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-222; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Pieter van Rozendaloud 32 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-222 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Germen Lieuwes Blom... ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, geb te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Jantje van der Molenoud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Jetske van der Formoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Pieter Smedinggeb 1791 HRL, ovl 5 apr 1842 HRL, huwt met Jantje Rauwerda, werkman in 1842, zv Bernardus S, en Jeltje Pieters Klein; BS ovl 1842; 1868 overlijdens; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Rinske Sjoerds van der Vorm... 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-222BargebuurtPiebe [Pieter] van Rozendal32 jSt Jacobm, protestant, gehuwd, timmerman
A-222BargebuurtKlaaske Petersen38 jBelkumv, protestant, gehuwd
A-222BargebuurtPiebe van Rozendal11 jMinnertsgam, protestant, ongehuwd
A-222BargebuurtCornelis van Rozendal4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-222BargebuurtAntje van Rozendal6 jBelkumv, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtGerben Blom38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-223BargebuurtJetske van der Vorm44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-223BargebuurtLieuwe Blom6 jNesselrodegezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtGrietje Blom14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtItske Blom4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtRinske van der Vorm58 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-223BargebuurtJannes de Vries26 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-223BargebuurtLolke Zwaal65 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, timmerman
A-223BargebuurtJantje van der Molen69 jSneekgezin 2, v, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-223Zeilmakersstraat 4Bernardus Jans Fok, overleden op 4 oktober 18411 1/2 jr (geboren 20/1/1840), overleden Bargeburen A 223. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-223Zeilmakersstraat 4Rintje Klazes Kuipers, overleden op 18 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 16/4/1838), overleden Zoutsloot A 223. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Roelof Eles van Driesten... 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 89A-223 (Bargebuurt)Lubertus Jans Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 115A-222 (Bargebuurt)Tjalke Ates Snipwoonhuis
Sectie A nr. 290A-133 (Achterstraat)Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2201A-147 (Zeilmakersstraat)Geert Terpstrawoonhuis
Sectie A nr. 115A-263 (Bargebuurt)Tjalke A. Snipwoonhuis
Sectie A nr. 89A-264 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 4 (A-147)Geert Terpstra


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 4J. (Johannes) Boon
Zeilmakersstraat 18J. (Johannes) Bootsma
  terug