Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 4(niet bekend)(niet bekend)1-074A-223A-264
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 4(niet bekend)(niet bekend)1-074A-222A-263


Naastliggers vanZeilmakersstraat 4
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidenZeilmakersstraat 6
ten noordenZeilmakersstraat 2


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0226r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0233r van 2 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-074 , folio 8vZeilmakersstraat 4huis
eigenaarClaas Folkerts
gebruikerClaas Folkerts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerPieter Jacobs wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-074 , folio 8vZeilmakersstraat 4huis
eigenaarCl. Folkerts
gebruikerCoenraad Smit wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Dirks
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal39‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑10 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0285r van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter J. Hanekuik


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-074 , folio 8vZeilmakersstraat 4huis
eigenaarJohannes Jacobus
eigenaarClaas Simons
gebruikerCoenraad Smit wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerDirk Cornelis
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal37‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑06 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0354r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelke Tjietzes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-074 , pag. 8Zeilmakersstraat 4Tjeerd Roelofs 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Johannes Jacobs Kerkhoven... koopt diverse huizen 1798-1802; BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1834; eigenaar van wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Willem Pieters de Wilde... te HRL 1819; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1865, ovl 1883; gebruiker wijk A-222, sjouwer; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Anne Ages Zeylmaker... Klases Z, en Leentje Germens; BS ovl 1816; 1829 huwelijken, ovl 1857, ovl 1871, ovl 1890; gebruiker wijk A-223, metzelknegt; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Lolke Siebrens Zwaal... eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-223; VT1839; L.S.Z. eigenaar van perceel nr. 98 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis, 32 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... 1815; huwt met Sijtske Fokkes, koopt een huis in 1798 en 1800; BS ovl 1824; wed. T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-223Zeilmakersstraat 4wed Tjeerd CabbeljauwAnne Ages Zeylmakermetzelknegt
A-222Zeilmakersstraat 4Johannes Jacobus KerkhovenWillem Pieters de Wildesjouwer


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-223Zeilmakersstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 75huis A-223
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperBarend Helmer


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
A-223Zeilmakersstraat 4Huizinge c.a. op de bargebuurt. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 115Zeilmakersstraat 4wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 89Zeilmakersstraat 4erven Tjeerd Kabeljaauw Harlingenhuis (24 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87 van 17 dec 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-223Zeilmakersstraat 4koopaktefl. 50huis A-223
 
verkoperBarend Helmer
koperWytske Alberts


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Jan Hendriks de Vries... Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, huw 1835, ovl 1851, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Klaaske Cornelis Petersen... bev.reg. HRL 1851 wijk A-095, supp wijk A-282; oud 38 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-222; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Pieter van Rozendaloud 32 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-222 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Germen Lieuwes Blom... ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, geb te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Jantje van der Molenoud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Jetske van der Formoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Pieter Smedinggeb 1791 HRL, ovl 5 apr 1842 HRL, huwt met Jantje Rauwerda, werkman in 1842, zv Bernardus S, en Jeltje Pieters Klein; BS ovl 1842; 1868 overlijdens; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-223Zeilmakersstraat 4Rinske Sjoerds van der Vorm... 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-222Bargebuurt32 jtimmermanSt Jacobm, protestant, gehuwd
A-222Bargebuurt38 jBelkumv, protestant, gehuwd
A-222Bargebuurt11 jMinnertsgam, protestant, ongehuwd
A-222Bargebuurt4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-222Bargebuurt6 jBelkumv, protestant, ongehuwd
A-223Bargebuurt38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-223Bargebuurt44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-223Bargebuurt6 jNesselrodegezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-223Bargebuurt14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-223Bargebuurt4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-223Bargebuurt58 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-223Bargebuurt26 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-223Bargebuurt65 jtimmermanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-223Bargebuurt69 jSneekgezin 2, v, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-223Zeilmakersstraat 4Bernardus Jans Fok, overleden op 4 oktober 18411 1/2 jr (geboren 20/1/1840), overleden Bargeburen A 223. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-223Zeilmakersstraat 4Rintje Klazes Kuipers, overleden op 18 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 16/4/1838), overleden Zoutsloot A 223. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-222Zeilmakersstraat 4Roelof Eles van Driesten... 1825, huw 1844, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191, 222, wijk D-131, 139, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 115Bargebuurt A-222Hendrik A. Sluik woonhuis
Sectie A nr. 89Bargebuurt A-223Meinardus R. Koopmans woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 115Bargebuurt A-263 Tjalke A. Snip woonhuis
Sectie A nr. 89Bargebuurt A-264 Jan Lubbertus Kroese woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 4 (A-147)Geert Terpstrawoonhuis
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 4 (A-147)Geert Terpstrawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 4J. (Johannes) Boon


2023
0.10213899612427


  terug