Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-211A-250


Naastliggers vanZeilmakersstraat 7
ten oostenDroogstraat 19
ten zuidenZeilmakersstraat 9
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 5


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0064v van 6 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat OZ [staat: in de nieuwe stad]440‑00‑00 gghuis
koperPieter Syourdts, gehuwd met
koperAelcke Alles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLuytien Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende verkoper Rintze Jacobs c.u.timmerman
verkoperRintze Jacobs, gehuwd mettimmerman
verkoperLijsbeth Aernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjuerdts x Aelske Alles kopen een huis in de nieuwe stad. Ten Z. Luytien Jans, ten N. de kopers. Geen grondpacht. Gekocht van timmerman ? Jacobs x Lijsbeth Aerents, voor 440 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0083v van 29 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Syourdts


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0134v van 14 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Syourdts


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Syourdts


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0304v van 14 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Syourdts


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0158r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Syoerts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0071r van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Sioerdts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0083r van 11 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Pieter Syourdts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0096r van 8 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierck Hendricks
naastligger ten zuidende achterplaats


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0095v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Siuerdts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Siuerdts q.q.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138v van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeycke Jetses


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048r van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat OZ [staat: op de noorder nieuwe haven bij de zoutsloot]500‑00‑00 gghuis, plaats en loods
koperJenneke Everts, weduwe van
koperwijlen Joris Jacobs
naastligger ten oostenAndries Rinties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAndries Rinties
verkoperHeyltie Pieters, gehuwd met
verkoperFeycke Jetses


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0137r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat OZ [staat: op de noorder nieuwe haven bij de Zoutsloot]515‑00‑00 cghuis met loods en klein plaatske
koperReyner Aryans, gehuwd met
koperJantien Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGosse Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAndries Rinties
verkoperJenneke Everts


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044v van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyner Arjaens


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0037v van 25 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat [staat: Salmonstempelstraat]410‑00‑00 gghuis
koper door niaarSioerd Heeres, gehuwd met
koper door niaarAeff Pyters
geniaarde koperSybren Claessen c.u.
naastligger ten oostenMinne Rioerts
naastligger ten zuidenSioerd Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenAeff Pyters
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMinne Rioerts
verkoperReyner Aerjens, gehuwd met
verkoperJantien Jans


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0111r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ids Inses


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat OZ [staat: kruisstraat achter de heer Grettinga]550‑00‑00 gghuis
koperDoede Alberts koopman
huurder voor 1 jaarN. N. 30‑00‑00 gg
naastligger ten oostenMinne Ruyrds
naastligger ten zuidenJan van Swol
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMinne Ruyrds
verkoperJan Bartels c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108r van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Alberts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0188v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Alberts
naastligger ten zuidenDroogstraat waarin een eigen uitgang


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021v van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Alberts


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0387v van 24 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Claes Schoester


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat OZ [staat: bij de Bargeburenspijp en tegenover het panwerk van mr. Gerrit Gerrits]375‑00‑00 cghuis
koperCornelis Wouters, gehuwd metwijdschipper
koperRinske Pyters
naastligger ten oostenSybren Kingma
naastligger ten zuidenJan Classen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybren Kingma
verkoperSytske Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Schoegsterwijdschipper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0123r van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat [staat: de straat van de Noorderhaven naar de Bargeburen]325‑00‑00 cghuis
koperOtte Joris c.u.schuitschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rintie Kingma
naastligger ten zuidenJan Claessen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rintie Kingma
verkoperRuiske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Wouters


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Mayke Jans


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0216r van 17 mei 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 7Zeilmakersstraat OZ [staat: bij de Bargeburen]274‑00‑00 gghuis
koperDouwe Wybes, gehuwd met
koperAntie Gerrits
naastligger ten oostenAntie Kingma
naastligger ten zuidenClaas Poth
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenAntie Kingma
verkoperOtte Joris de Haan, gehuwd metsmakschipper
verkoperYdske Dirx


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0150v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 0, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYefke Huiberts
naastligger ten zuidenYefke Huiberts


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041r van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYefke Huiberts


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0202r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Wybes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Douwe Wybes* rogverschieter


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Douwe Wybes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0231v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Wybrens


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0159v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Wybes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0144r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Pieters n.u.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7A.R. van Dalsen... rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Pieter Sjoukes Broersma... Vries, stalknecht 1816, sjouwerman in 1826; BS huw 1814, huw 1816, ovl 1826, ovl 1849; gebruiker van wijk A-211, stalknegt; eigenaar is A.R. van Dalsen, 1814. (GAH204); P.S.B., huisknegt, wonende te HRL, is verzogt een ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-211Zeilmakersstraat 7A R van DalsenPieter J Broersmastalknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 118Zeilmakersstraat 7Willem Brandi arbeiderHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Maria Polstein... (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1847, ovl 1864; oud 50 jaar, geb Elburg en wonende te HRL. 1839, wijk A-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Willem Brandi... (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-211BargebuurtWillem Brandi39 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-211BargebuurtMaria Polsteyn50 jElburgv, protestant, gehuwd
A-211BargebuurtBenjamin Brandi18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtMarten Brandi16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtBarend Brandi10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtHikke Brandi14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtSytske Brandi10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtMieke Brandi7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-211Zeilmakersstraat 7Willem Brandy, overleden op 21 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 54 jr, overleden Bargeburen A 211, panbakker, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Akke van der Vijver/Voriengeb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Antje Hendriks Tamsma... A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Aukje Hilverson... 221, wijk H-154; oud 40 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Grietje van Deulen... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1877, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk E-200, wijk F-288, wijk A-211, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Hartman Bangmageb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Sjoerd van der Meulengeb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Sjoukje Johannes Stoef... en Franeker, dv Johannes Thijssens S, en Richt Sijbrens; BS huw 1816, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk C-028; Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 118Bargebuurt A-211wed. Philippe A. Braams woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 jun 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-211Zeilmakersstraat 7Een huis c.a. in de Bargebuurt, in gebruik bij Nanne, Wiersma. Provisioneel verkocht op 24 jun 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 07 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-211Zeilmakersstraat 7Een huis c.a. in de Bargebuurt. Finaal verkocht op 8 jul 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 183.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 118Bargebuurt A-250 Hendrik Kerkhoven woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 287Zeilmakersstraat 7 (A-143)Hendrikus H.F. Rooswinkelwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakersstraat 7J. (Jan) Nagel


2023
0.1072838306427


  terug