Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) A-212 A-251
Naastliggers vanZeilmakersstraat 9
ten zuidenZeilmakersstraat 11
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 7


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRomcke Sybrens


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0071r van 2 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Sioerdts


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0107v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Siuerdts q.q.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138v van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFeycke Jetes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048r van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndries Rinties


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0137r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndries Rinties


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044v van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReyner Arjaens


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0037v van 25 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Rioerts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0111r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Ids Inses


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Ruyrds


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108r van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoede Alberts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOtte Doeckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0188v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeernt Hiddes grootschipper


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120r van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107v van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Tierdts


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021v van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoede Alberts


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0032v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Tjeerds


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Reyn Ruyter


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhof rogstorter


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0387v van 24 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Claes Schoester


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Kingma


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0055r van 4 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet panwerk [niet correct]


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0123r van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Rintie Kingma


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Johannis schuitschipper


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017v van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoucke Johannis


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 9Zeilmakersstraat OZ [staat: Kalverstraat]woning
 
koperWybren Dirks c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenH. D. Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenJan Hendrix
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Mayke Jans
verkoper q.q.Simen Jacobs Kuiper, curator over
verkoperde kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0111v van 13 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Johannis


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0216r van 17 mei 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntie Kingma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0096r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Johannis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0347r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jouke Johannis


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0160r van 19 mrt 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstraat


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0021r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jansen Pot


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0202r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTiebbe Gerrits


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0026v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes* rogverschieter


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258v van 22 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjeerd Joukes


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Wybes


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0003v van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjeerd Joukes


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123v van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Waterman


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0267v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0234v van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTettje Piers


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0159v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jetze Wouters


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178r van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 11, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0048v van 6 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Waterman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0144r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Pieters n.u.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0193v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Bouwes Schiere


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0039r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 21, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRuurd Hendriks


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0172r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Cornelis Bouwes Schiere


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0231v van 7 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schiere koopman


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schiere


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 13, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjebbe


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 192 van 24 mei 1813
adressoortbedraggebruik
A-212Zeilmakersstraat 9koopaktefl. 76woning A-212
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperTrijntje Rintjes Kuiper


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Hendrikje Poppes... verwekt, dv Geertje Alberts; BS geb 1811, huw 1816, huw 1821, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk A-212, vischvrouw; eigenaar is Trijntje Rintjes, 1814. (GAH204); kind: Hendricus, geb 23 may 1798 in onecht ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Trijntje Rintjeseigenaar van wijk A-212; gebruiker Hendrikje Poppes, vischvrouw, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-212Zeilmakersstraat 9Trijntje Rintjes Hendrikje Poppes vischvrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 119Zeilmakersstraat 9erven Trijntje Rintjes KuipersHarlingenhuis en erf (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Akke Rienks de Boer... BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Arjen Hendriks Tamsma... BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-212BargebuurtArjan Tamsma47 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-212BargebuurtAkke de Boer46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-212BargebuurtLeentjie Tamsma22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-212Zeilmakersstraat 9Douwe Wiersma... zv Hijlke W, en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-212; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-104; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 119A-212 (Bargebuurt)Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 119A-251 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 288Zeilmakersstraat 9 (A-144)Siepkje van Slooten (wed. K.J. de Vries)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 9U.Posthumametselaar


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 9W. (Willem) Visser
  terug