Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zoutsloot 1 1-037 1-042 A-134 A-302a
Naastliggers vanZoutsloot 1
ten oostenZoutsloot 3
ten zuidende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0087r van 12 feb 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: in de nieuwe stad op het eiland bij de lijnbaan bij de oude stenen dijk]huis
 
koper provisioneelHaye Laes 176-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Jan Soest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis in de nieuwe stad op het Eiland bij de lijnbaan omtrent de oude stenen dijk, achtergelaten door Jan Soest? Provisioneel gekocht door Haye Laes, voor 176 GG.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0217v van 29 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]ledige plaats
 
koperLuytien Jansen, gehuwd met120-00-00 CG
koperPietrick Lieuwes
floreenrente0-03-08 CG
naastligger ten oostenHessel Feddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jacobs Woudman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Wytze Meynerts, gehuwd met
verkoper van 1/2Akke Jacobs
verkoper van 1/2Keympe JeltesLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsingaledige plaats op t'eyland. Ten O. Hessel Feddes, ten W. Jan Janes Woudman. Gekocht van Wytze Meynerts x Akke Juwes voor de ene helft, en van Keympe Jelles te Leeuwarden voor de andere helft, voor 120 cg.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0382r van 11 dec 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland bij de Bildtpoort]panwerk en huis
 
koperFoockele Jetses pottenbakker595-00-00 GG
verpachter grondPieter Pieters 4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Hermans
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenHessel leertouwer
naastligger ten noorden
eerdere eigenaarHerman Geryts
verkoperGerrit Hermans, gehuwd met
verkoperIda Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[doorgehaald]


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0392r van 22 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1op het Eylandt bij de Bilpoorte; met de eijgendom van de steyge ten oosten en de halve steyge ten westentwee dwarskamers met het panwerk en het gereedschap
 
koper door niaar ratione sanguinisJan Douwes gerechtsbode0-00-00 GG
geniaarde koperHarmen Janslijndraaier
verpachter grondPieter Pieters houtkoper2-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg, geheel eigen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg met halve eigendom
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hessel leertouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Harmens*, aan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes, gerechtsbode te Dokkum, als meede naestebloet en also ... persoene van Gerryt Harmens, panbakker, verzoekt niaar op de koop van twee dwarskamers met het panwerk en gereedschap op het Eylandt omtrent de Bildpoort, met eigendom van de gehele steeg ten oosten en de halve steeg ten westen. Ten O. erven Symen Harmens, ten W. erven leertouwer Hessel. Grondpacht 2 CG aan houtkoper Pieter Pieters. Het was volgens een koopbrief van 21 januari 1604 verkocht door Gerryt [Harmens] aan lijndraaier Harmen Jansen.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0126r van 3 jan 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis en ledige plaats
 
koperEgbert Lieuues, gehuwd met432-00-00 GG
koperEngel Botes
naastligger ten oostende ledige plaats van Pyter Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet schoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRoucke Sybrants, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHabel Douues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp 't Eyland


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0168v van 19 jun 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eilant]kamer
 
koperSjoerd Jans, gehuwd met150-00-00 CG
koperTrijn Johannes
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk
naastligger ten zuidenTjialke Tjaerts
naastligger ten westenAlbert Roelants
naastligger ten noordenPyter schoenlapper
naastligger ten noordensteeg waarvan vrij medegebruik
verkoperLijsbet Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Andries Soest, gesterkt met
verkoperInne Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Jans x Trijn Johannes kopen een kamer op het Eiland.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0043v van 26 mei 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad bij het eiland]huis met de ledige plaats eracher
 
koperSierck Wiggers, gehuwd met487-00-00 GG
koperAntie Jelles
naastligger ten oostende ledige plaats van wijlen Pieter Pyeters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Melle Sytzes c.s.
naastligger ten noordenN. N.
naastliggereen vrije steeg naar het bolwerk
verkoperEgbert Lieuwes, gehuwd met
verkoperEngel Balts


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057r van 12 jan 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ, bij de Bildtpoort op het eilandhuis met ledige plaats erachter en het eigendom van een halve steeg ten oosten
 
koperGerryt Minnerts, gehuwd met410-00-00 GG
koperHis Clases
naastligger ten oostenJan Jansen pannenbakker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuytgien Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Tiallings, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperYd Joosten


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074v van 16 mrt 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland achter het schoenmakersperk]kamer
 
koperJan Pieters, gehuwd met150-00-00 GG
koperHylck Bauckes
verpachter grondMelle Sytses schoenmaker1-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Pieters steenvoerder
naastligger ten zuidenschoenmakersperk
naastligger ten westenhet schoenlappershuis van Pieter Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipcke Alberts, gehuwd met
verkoperTjaerdts Bauckes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0092r van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Eiland, op hethuis of getimmer met ledige plaats en en vrije uitgang
 
koperPieter Sioerdts 215-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekHaye Laesen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Lieuwes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende loods van Albert Roelandts
verkoperJan Sibrants


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland achter het schoenmakersperk]kamer
 
koper provisioneelUlbe Allerts metselaar76-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Jan Tinneman


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200v van 9 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland]huis
 
koperPieter Jacobs van Franeker, gehuwd met350-00-00 GG
koperLolck Tytes
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJan Lieuues scheepstimmerman
naastligger ten noordenhet erf van Siuerd Bottes
verkoperGabbe Freercks, gehuwd met
verkoperJesck Andries van Soest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jacobs van Franeker x Lolck Tytes kopen een huis op het Eylant. Ten O. het schoenmakersperk, ten Z. de Zoutsloot, ten W. scheepstimmerman Jan Lieuues, ten N. Siuerd Bottes. Geen grondpacht. Gekocht van Gabbe Freercks x Jesck Andries van Soest voor 350 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246r van 21 okt 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperHendrick Aernts, gehuwd met90-00-00 GG
koperTial Agges
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenhet schoenmakersperk
naastligger ten westenhalve steeg in eigendom
naastligger ten westenAlbert Roelants
naastligger ten noordende lijnbaan van Reiner Gerryts
verkoperPieter Harmens, gehuwd met
verkoperHiltie Pouuels


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010v van 21 mrt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer of woning met de loods en plaats aan de zuidzijde van en aan deze kamer langs strekkende
 
koperSimon Jans, gehuwd metrogverschieter187-00-00 GG
koperEets Tijssen
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenPieter Jacobs linnenwever
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aebert Roelants
naastligger ten noordenHendrick Aarnts
verkoperSiuerd Jans, gehuwd metstuurman
verkoperTrijn Johannes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0078v van 3 sep 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperIdsart van Hettinga 150-00-00 CG
naastligger ten oostenPiter
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Arens schoenlapper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJurryt Fockis, gehuwd met
verkoperYd Oegis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdsert van Hettinga koopt een camer op het Eiland. Ten O. Piter..?, ten W. Hendrik Aerens?, schoenlapper. Gekocht van Jurrijt? Fockes? en Gijs? Oeges, voor 150 cg.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0099r van 14 mrt 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer met loods en plaats ten zuiden daaraan gelegen
 
koperAucke Sybrants, gehuwd met149-00-00 GG
koperRoelifke Arents
naastligger ten oostenSymen Jans
naastligger ten zuidenPieter Sioerdts
naastligger ten westenHeere Reyns
naastligger ten noordende lijnbaan
verkopermr. Hans Pieters, gehuwd met
verkoperAttie Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Sybrants x Roeliffke Arents


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156r van 4 sep 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen
 
koperRienck Gerryts, gehuwd metscheepstimmerman570-00-00 GG
koperInsk Jelles
verpachter grondArien Dirckx 0-05-00 CG
naastligger ten oostenJan Lieuues
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHeere Reyns, gehuwd met
verkoperMary Sioerdts


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156v van 4 sep 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen
 
koperWillem Clasen, gehuwd met570-00-00 GG
koperFed Alles
verpachter grondArien Dirckx 0-05-00 CG
naastligger ten oostenJan Lieuues
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHeere Reyns, gehuwd met
verkoperMary Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Hayes X..? koopt een 1/2 huis en schuitmakershelling met alle inventaris etc., op `t Eiland bij de Zoutsloot. Ten O. Jan Lieuwes, ten W. en N. de Stadsvesten. Gekocht van Heere Reins x Marij Sioerdts, voor 517 gg.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0128v van 4 jan 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenAucke wever
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Jansen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 27 jun 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland in de noorder nieuwe stad]schoenmakersperk met daarop husje en kalkdobben, voorste (zuidelijkste) helft
 
koperJacob Dirksen schoenmaker150-00-00 CG
naastligger ten oostenDerk Wiegers
naastligger ten westenPiter Jacobs
naastligger ten noordenschoenmakersperk van Gerben Douwes
verkoperTjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispini


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0078v van 3 feb 1639 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk
 
koperSteffen Abbes mr. schoenmaker64-07-00 GG
naastligger ten oosteneen ledige plaats
naastligger ten zuidenGerben Douwes
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyeter Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteffen Abbes, mr. schoenmaker, koopt een schoenmakersperk op `t Eiland. Ten O. en W. enige ledige plaetsen, ten Z..? Douwes. Gekocht van Pyeter Jansen, voor 64 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021r van 18 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperCornelis Jansen Nordman c.u.150-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Harmens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dirxen
verkoperAndries Hendrix


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0199v van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperTierd Ieses, gehuwd met390-00-00 GG
koperJapke Broers
naastligger ten oostenJan Luytiens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRinck Gerryts
naastligger ten noordenBolwerk
verkoperSyberen Auckes


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0105v van 26 jan 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Bildtpoort (bij de) op het eilandhuis
 
koperJan Pyters c.u.364-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Bruuer
naastligger ten zuidenPyter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorrits
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTieerd Ieses c.u.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0173v van 31 aug 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij stadsvesten]kamer en loods
 
koperTonis Jansen c.u.78-00-00 GG
naastligger ten oostenFreerck Jacobs
naastligger ten zuidenJan brouwer
naastligger ten westende verkopers
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234v van 12 mrt 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland, lopende van daar tot achter aan het lege van het bolwerkhuis, hoven en dwarshuis daarachter strekkende
 
koperJan Gosses c.u.700-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Neeltie Luitien
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Andries Soete
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Jans


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0263v van 2 apr 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koper van 1/4Liuwe Lolckes, enkoopman50-00-00 GG
koper van 1/4Fredrick Samuels, en
koper van 1/2de Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe Berber
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes Jansen
verkoperwijlen Jan Dircksenstuurman


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0045r van 10 nov 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: noordooster hoek van het eilandje][schoenmakers]perk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuisje
 
koperJan Freercx, gehuwd metmr. schoenmaker275-00-00 CG
koperRomckien Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Lases Joch?


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154v van 31 jan 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperOutger Reyners, gehuwd met213-00-00 GG
koperSwaentie Pytters
naastligger ten oostenJan Brouuer
naastligger ten zuidenPytter Lolckes
naastligger ten westenRienck Jorryts
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperPytter Jansenpannenbakker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0245v van 22 mei 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]2/3 huis
 
koper provisioneelReiner Ariens 100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende plaats van Jacob Pytters
naastligger ten zuidenhet huis van Reiner Ariens
naastligger ten westenReiner Ariens
naastligger ten noordenhet huis van Aucke Sybens
verkoperSepck Jacobs voor haar twee kinderen bij haar wijlen eerste man, gehuwd (2) met
verkoperJan Jochums


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211r van 29 apr 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbe
 
koperDirck Jacobs, gehuwd met137-04-00 CG
koperTrintie Jans
naastligger ten oostende hof van Fedde Tieerds
naastligger ten zuidenhet panwerk van de weduwe van Wopcke Wytses
naastligger ten westenhet panwerk van de weduwe van Wopcke Wytses
naastligger ten noordenstraat en diept
verkoperJohannis Tiebbes, gehuwd met
verkoperWickien Wouters


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005v van 4 dec 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis en erf
 
koperSioerd Sioerdsen c.u.bezemmaker458-00-00 GG
naastligger ten oostenSioerd Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Dircxen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrintie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Pybe Wytses
verkoperDominicus Cornelis, gehuwd metnotaris
verkoperGeertie Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Sioerdsen bezemmaker c.u. kopen een huis en erf op `t Eiland. Ten O. Sjoerd Jansen, ten W. Hendrick Dircxen. Gekocht van Trintie Jacobs wv Pybe Wytses, voor haar en haar kinderen, voor 458 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0177v van 1 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperMosis Abrams 100-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKalverstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Monckes visjager
verkoper q.q.Claes Huiberts, gelastigde
verkoper q.q.Tomas Wybes, gelastigen van
verkoperJochum SibrensAmsterdam


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koper provisioneel en finaalReiner Ariens 80-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Harmens Hobbekees
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dircx stuurman
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0196r van 30 aug 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk
 
koperJan Freerks schoenmaker256-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pyter Sybes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0227v van 10 apr 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]1/4 schoenmakersperk
 
koperDirk Jacobs c.u.100-00-00 GG
naastligger ten oostenFedde Geerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Hansens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Beerns c.u.mr. schoenmaker


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017r van 26 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis met een plaatske oost ervan
 
koperHaye Jansen houtkoper335-21-00 GG
naastligger ten oostenAntje Fongers
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Luitjens
naastligger ten westenTonis Jansen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperFreerk Jacobsmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Jansen, houtkoper, koopt een huis met een plaetsje ten O., op `t Eiland. Ten O. Antie Fongers, ten W. Rogier Jansen, ten Z. wd. Jan Luitjens, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Freerk Jacobs, mr. scheepstimmerman, voor 325 gg.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011ra van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de pijp]1/2 huis met een kamer of woning en loods daarachter
 
koper provisioneelJan Heins c.u.wijdschipper275-07-00 CG
huurderJan Heins c.u.wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Salomons voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Andries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Bij de Franekerpoort, alwaar den Conink van Engeland pacht uit te hangen Ten NO de straat, ten O. de stadsvesten, ten ZW het Molenpad, ten NW Jacob Douwes smid. Grondpacht 5 gl 5 st. Nagelaten door Dirk Clasen timmerman. Geboden door Jacob Zierks wagenmaker, 275 GG 21 st. Verhoging met 1 GG en koop door vroedsman Folkert Lamberts.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073v van 20 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperHuigh Willems c.u.bakker875-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat (naar Jan Schouster toelopend)
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Jansen* pannenbakker
naastligger ten noordenJan Schougster
verkoperWillem Clases


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0074v van 20 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk geschikt als looierij
 
koperCornelis Gerrits c.u.mr. schoenmaker590-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Bartel Douwes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110v van 7 jul 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]2/4 schoenmakersperk met 4 kuipen, kalkdobbe en huis
 
koperDoede Steffens, gehuwd metmr. schoenmaker400-00-00 CG
koperJancke Harmens
toehaaktwee zilveren ducatons voor de kinderen
naastligger ten oostenFedde Tieerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Jansens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Jacobs


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0111v van 27 aug 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]1/3 huis
 
koperCornelis Walsweer c.u.56-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReiner Ariens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordendoorgaande steeg
eigenaar van 2/3Reiner Arjens
verkoperCornelis Egberts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Walsweer koopt 1/3 huis op `t Eiland. De andere 2/3 is van Reiner Arjens. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. Reiner Arjens, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Cornelis Egberts, voor 56 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116r van 10 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk met daarbij een ledige plaats
 
koperInne Gerryts, gehuwd metmr. schoenmaker640-07-00 CG
koperFrouckjen Lieuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet perk van Cornelis Gerryts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet perk van Sicke Fransen
verkoperTrijntie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Jelmer Ruierdts


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0158r van 29 mrt 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]1/2 huis
 
koperFolckert Symens c.s.195-00-00 GG
eigenaar van 1/2Folckert Symens c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlbert Gerrytsscheepstimmerman


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk
 
koperFolkert Symens mr. schoenmaker0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
toehaak310-10-0 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenSikke Fransen
naastligger ten zuidenJan Freerx
naastligger ten westenhet wevershuis
naastligger ten noordenJan Freerx
verkoperDirk Hesselsmr. schoenmaker


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029r van 3 dec 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperJettie Sybrens, weduwe van157-00-00 CG
koperwijlen Sybren Joannis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSeerp timmerman
verkoperJohannes Hendrix c.u.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063r van 1 okt 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperGerrit Eelkes 850-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenJan Harmens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dirx stuurman
verkoperReyner Ariens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Eelkes koopt een huis op `t Eiland. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. Jan Harmens, ten N. Jan Dirx, stuurman. Gekocht van Reyner Ariens, voor 850 cg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136r van 15 feb 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperJan Heyns wijdschipper189-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKalverstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Monckes visjager
verkoperMoyses Abrahams, gehuwd met
verkoperGryttie Douwes


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152v van 5 jul 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]2/4 schoenmakersperk
 
koperJan Claesen schoenmaker330-00-00 CG
naastligger ten oostenFedde Tjeerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van wijlen Doede Steffens


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160v van 18 okt 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort op het eilandhuis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkende
 
koperMeyle Uilkes mr. bakker697-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes mr. bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSioerdt Sioerdts bezemmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Uilkes, mr. bakker, koopt een huis, plaets en hof met een nieuwe camer erachter, strekkende tot de Kalverstraat, omtrent de Bildtpoort op `t Eiland, nz. Zoutsloot. Ten O. het huis en nieuwe panwerk v.d koper, ten W. Sioerd Sioerdsen bezemmaker. Gekocht van erven burgemeester Wytse Michiels, voor 697 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0192v van 7 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [staat: op het eiland]1/2 timmerhelling en huis
 
koperJoost Pieters, gehuwd metmr. scheepstimmerman700-00-00 CG
koperBrecht Willems
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenOutger Reyners
naastligger ten oostende verkoper Cornelis Reyners, gehuwd met
naastligger ten oostenTheuntie Claeses
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van Arien Ewerts koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperCornelis Reyners, gehuwd met
verkoperTheuntie Claeses


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0221v van 19 feb 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperLieuwe Pyters c.u.schuitvoerder155-00-00 GG
naastligger ten oostenSymen Oeges
naastligger ten zuidenCornelis Reyners
naastligger ten westenCornelis Reyners
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperReyner Outgers, nagelaten zoon van
verkoperwijlen Outger Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Pyters, schuitvoerder c.u


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0228r van 5 mrt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren
 
koperJacob Alberts mr. schoenmaker327-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornels Gerrytsmr. schoenmaker


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0255r van 21 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk met drie kuipen, een kalkdobbe en eekhuis, geschikt tot een looierij
 
koperGijsbert Jans, gehuwd metmr. schoenmaker300-00-00 CG
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArjaentie Gieses, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Fransenschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Jans, mr. schoenmaker x Trijntie Jans kopen een schoenmakersperk op het eiland.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111r van 26 sep 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1bolwerk op het eiland, bij hethuis
 
koperPieter Jacobs, gehuwd met125-00-00 CG
koperAntie Wouters
naastligger ten westenHaye Jans
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten noordenbolwerk op het eiland
naastligger ten zuidenN. N.
erflaterwijlen Antie Fongers, moeder van
verkoper van 1/2Broer Fongers, gehuwd met
verkoper van 1/2Grietie Boyes
verkoper van 1/2Attie Fongers


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0137r van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperLammert Claesses boormaker154-00-00 GG
bewonerClaes Tjebbeswijdschipper
naastligger ten oosteneen schoenmakersperk
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPiter Jacobs
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Claasen, boormaker, koopt een huis op `t Eiland. Ten O. het Schoenmakersperk, ten W. erven Jan Lieuwes, ten Z. de straat en Zoutsloot. Het wordt bewoond door Claes Tjebbes, wijdschipper. Gekocht van Piter- en Cornelis Jacobs, voor 154 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0216r van 3 sep 1682 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eylands perk]schoenmakersperk met drie kuipen, 1 1/4 kalkdobben, plaats met twee kalkdobben, eekhuisje
 
aanhandelaarSymen Cornelis mr. schoenmaker0-00-00 GG
naastligger ten oostende aanhandelaar Symen Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenhet perk van Inne Gerryts
naastligger ten westende aanhandelaar Symen Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarGijsbert Jansenzeemtouwer


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0066v van 11 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de stadsvesten bij de Noordermolen]huis c.o.a.
 
koperPytter Gerbens c.u.schoenlapper31-00-00 GG
naastligger ten oostenJetse Geerts
naastligger ten zuidenschoenmakersperk
naastligger ten westenPytter Jacobs
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073v van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland bij de Bildtpoorthuis, hof en schuur
 
koper door niaarJacob Meyles Ollema koopman172-00-00 GG
geniaarde koperWatse SjoerdtsSexbierum
naastligger ten oostenJacob Meyles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEwert Jacobs Duymke
naastligger ten noordenstraat
verkoperGeertruyt Wieroos, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerdt Sjoerts de oudemr. bezemmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meyles Ollema koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Watse Sjoerds te Sexbierum, een huis en hof met bomen etc., en een schuur erachter, nz. Zoutsloot, op het Eiland, omtrent de Bildtpoort. Het was voorheen van Sjoerd Sjoerds de oude. Ten O. de koper, ten W. Evert Jacobs Duymke?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de straat tot zover dit erf strekt. Gekocht van Geertruid Wieroos wv Sjoerd Sjoerds de oude, mr. bezemmaker, voor 172 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079v van 8 feb 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: Het eiland]huis, loods en plaatske
 
kopergildebroeder van het grootveersgilde Poppe Jansen, gehuwd met100-00-00 GG
koperFokel Jans
huurder van 1/2Bauckjen Jans
huurder van 1/2wijlen Reyn Upkes
huurder van 1/2Here Pytters
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenschoenmakersperk
verkoperde erfgenamen van wijlen Tjetske Hayes, dochter van
verkoperMarten Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Jansen, mede-gildebroeder van het Grootveerschippersgilde x Fokel Jans, koopt een fraai huis met loods en plaets, op `t Eiland. Ten W. het schoenmakersperk, ten Z. de straat. Gekocht van erven de dochter van Marten Hayes, voor 100 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0232r van 5 feb 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het Eyland]kamer
 
koperAlbert Gerrits scheepstimmerman95-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKalverstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Monckes visjager
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286r van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperReyner Oepkes, gehuwd metkapitein van de schuitevaarders120-00-00 CG
koperSjoucke Yedes
naastligger ten oostenschoenmakersperken
naastligger ten zuidenZousloot en straat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Lammerts, erfgenaam vanboormakerHoorn
erflaterwijlen Lammert Claasenboormaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Roelofs koopt een tuin of hof zz. Liemendijk, achter het huis van wd. vroedsman Rintje Douwes. Ten O. erven Berber Claasen, ten Z. en W. wd. Rintje Douwes, ten N. Aernt Hansen. Gekocht van Tieerdt..?, oud burgemeester x Lutske Sjoerdts, voor 525 cg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0313r van 16 feb 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]schoenmakersperk bekwaam tot leerlooierij
 
koperAnne Jans mr. schoenmaker112-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Jacob Alberts Winaldamr. schoenmaker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0315v van 9 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperFedderick Jeppes mr. bakker39-14-00 CG
bewonerde weduwe van Jan Gerrits
naastligger ten oostengemeene straat
naastligger ten zuidenAttie Fongers
naastligger ten westenhet perk van Anne Jansen
naastligger ten noordenJan Willems
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Jeppes, mr. bakker, koopt een camer met 2 bedsteden, spijskamer en kelderke op `t Eiland. Ten O. de straat, ten W. het perk van Anne Jansen (Huidekoper), ten Z. Attie Fongers, ten N. Jan Willems. Gekocht van de Voogden v.d. huiszitten de Armen der Stad, voor 39 gg. Zie bij 246 blz. 0022v.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0318v van 30 mrt 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer, loods en plaats
 
koperAnne Jansen koopman80-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman
naastligger ten zuidenAnne Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Lijsbeth Claeses c.u.
verkoper q.q.Foeke Hayes ter zee uitlandig, gelastigde van
verkoper van 1/4Jan OegesZaandam
verkoper van 1/4Sibbel OegesDokkum


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0356r van 15 mrt 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ p[staat: op het eilandje]kamer of woning
 
koperHoyte Doedes, gehuwd met70-00-00 CG
koperGoyckjen Seerps
huurder voor 8 jarenHoyte Doedes 8-00-00 CG
huurder voor 8 jarenGoyckjen Seerps
naastligger ten zuidenHoyte Doedes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGoyckjen Seerps
naastligger ten noordenMary Willems
verkoperGeertie Coerts, gehuwd met
verkoperYge PyttersSneek


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096r van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-111/2 timmerhelling en huis
 
kopervroedsman Eevert Arjens Oosterbaen, gehuwd met183-00-00 GG
koperSibbeltie Wigges
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperBrecht Willems mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Joost Pytersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, mede-vroedschap x Sibbeltie Wiggers koopt 1/2 timmerhelling met het bijbehorende huis, nz. Zoutsloot. Ten W. de Lijnbaan v.d. koper, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Brecht Willems wv Joost Pieters, mr. scheepstimmerman, en haar kinderen, voor 183 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0151v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 op het zgn. eiland1/2 timmerhelling en 1/2 huis
 
kopervroedsman Evert Arjens Oosterbaan 135-00-00 CG
eigenaar van 1/2vroedsman Evert Arjens Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van vroedsman Evert Arjens Oosterbaan
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperCornelis Reyners


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0182r van 1 dec 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1eiland, op het, bij de Zoutsloothuis
 
koperCornelis Lieuwes mr. gortmaker90-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenschoenmakersperk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFokeltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Lieuwes, mr. gortmaker op Ameland, koopt een huis op `t Eiland omtrent de Zoutsloot. Ten Z. de straat, ten W. het schoenmakersperk. Geen grondpacht. Gekocht van Fokeltje Jans wv Poppe Jansen, voor 90 cg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0234av van 11 jul 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het zogenaamde eiland bij de Bargeburenspijp]huis
 
koperJan Tammes mr. gortmaker62-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans
naastligger ten noordenhet perk van Anne Jans
verkoperCornelis LieuwesgortmakerAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tammes, mr. gortmaker, koopt een huis op `t Eiland, bij de Bargebuurtspijp. Ten O.?, ten W. en N. het schoenmakersperk van Anne Jans, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Cornelis Lieuwes, gortmaker op Ameland, voor 62 cg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0337r van 16 jan 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: achter de nieuwe straat op het eiland]kamer
 
koperPytter Heeres, gehuwd metscheepstimmerman90-00-00 CG
koperSytske Jans
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenFedderik Jeppes mr. bakker
naastligger ten westenAnne Jans koopman
naastligger ten noordenBettie Jochums
verkoperBeitske Minnes, gehuwd met
verkoperJan Krijnisschuitschipper


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [niet vermeld]huis met ledige plaats gebruikt als helling
 
koperJacob Abbes c.u.mr. smid204-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderHiltie Zytses
naastligger ten oostenhet hierna verkochte perceel aan Sybe Clasen bootsgezel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager
naastligger ten noordenstadsvesten
eerdere eigenaarJoost Pyttersmr. scheepstimmerman
verkoperEvert Arjens Oosterbaan, gehuwd metmr. lijnslager
verkoperSibbeltie Wigges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Abbes, mr. smid, koopt een huis, bestaande uit 2 camers, met de ledige plaets die erbij hoort en die voorheen als helling werd gebruikt door Joost Pieters, mr. scheepstimmerman, als eigenaar. Ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Stadsvesten en de Lijnbaan van de verkoper. Het is bij strijkgeld verkregen van de vroedsman en mr. lijnslager Evert Arjens Oosterbaan x Sibbeltie Wiggers voor 204 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0152r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: het eiland]pan- en estrikwerk, 2 woningen, stalling en wagenhuis
 
koper van 1/2Jan Pytters Oldaens, gehuwd metkoopman1600-00-00 GG
koper van 1/2Trijntie Cornelis
koper van 1/2Pytter Jans Oldaens, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Ryckjen Jacobs Tjesma
huurderJan Roelofs schuitvaarder30-00-00 GG
naastligger ten oostenPytter Wouters c.u.Franeker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEwert Hingst koopman
naastligger ten noordenJan Tammes koopman
naastligger ten noordende molenaars
verkoperJacob Meyerskoopman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0266v van 18 jan 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koperSiberen Symens c.u.47-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoite Doedes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hobbekees
verkoperJelle SeerpsLeeuwarden


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0283r van 1 mrt 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]huis
 
koperAnne Jansen c.u.koopman50-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende koper Anne Jansen c.u.koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstadvesten
verkoperJochum Pytters


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-037Zoutsloot 1panwerk
eigenaarSytse Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272v van 15 nov 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]woning
 
koperAbe Ernstes 80-00-00 CG
naastligger ten oostenAnne Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jan Haies
naastligger ten noordenstadsbolwerk
verkoperSipke Pyters, gehuwd metstuurman op het Prinsenjacht
verkoperDoedtie Simens


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ eiland in het poortjekamer
 
koperAnne Jansen Huidekoper koopman50-00-00 CG
naastligger ten oostende stad
naastligger ten zuidende kamer van Jongers? Wybes
naastligger ten westenhet perk van Anne Jansen
naastligger ten noordenLijske
verkoperFrederick Jeppersmr. bakker en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Anne Jansen Huidekoper koopt een camer op `t Eiland, nz. Zoutsloot in het Poortje. Ten O. de straat, ten W. het perk v.d. koper, ten Z. de camer van Fonger Wybes, ten N. Lijsbeth Heeres. Gekocht van Feddrik Jeppes, mr. bakker, voor 50 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-037Zoutsloot 1panwerk
eigenaarSytse Claessens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193r van 13 feb 1724 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Bargeburen, op het eilandhuis
 
koper door niaarGrytie Jarighs, gehuwd met72-00-00 GG
koper door niaarDouwe Berents
geniaarde koperLieve Huiberts c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Pyter Fridses
naastligger ten zuidenHet eiland
naastligger ten westenWybren Pyters schuitschipper
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperJan Geertskofschipper
verkoperNeeltie Beernts, weduwe van
verkoperwijlen Claes Lieuwes
verkoperAsmus Jansen
verkoperde verdere erfgenamen van wijlen Breght Jans Hobbekees


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-037 Zoutsloot 1panwerk
eigenaarSytse Clasens
gebruikerSytse Clasens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0267r van 28 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [niet vermeld]woning, en ledige plaats dienstig als helling of mastmakerij
 
koperFolckert Clasen, gehuwd metmetselaar110-00-00 CG
koperAntje Jans
verpachter grondN. N. 10-00-00 CG
naastligger ten oostenWybren Pyters
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende lijnbaan van Tjeerd Gerbens
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJacob Abesmr. ijzersmid


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0081v van 1 feb 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ op het eiland het Poortje genaamdwoning
 
koperSytze Ruirds, gehuwd met53-00-00 GG
koperSytske
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten westenSytze Ruirds, gehuwd met
naastligger ten westenSytske
verkoper q.q.Gerlof Ymes, executeurkoopman
verkoper q.q.Pieter Tjebbes Dreyer, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoper, erflater, gehuwd met
verkoperwijlen Henke Pyters Dreyer, erflater
verkoperRomkjen Annes Huidekoper, dochter, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley
verkoperJan Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperPyter Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperDina Annes Huidekoper, minderjarige dochter
verkoperClaeske Annes Huidekoper, minderjarige dochter


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0095v van 29 feb 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]kamer
 
koper van 7/8Aeltje Alberts 87-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Willems
naastligger ten zuidenKalverstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fridses
verkoper van 4/8de Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoper van 1/8Gerryt Alberts
verkoper van 1/8Dieuwke Sjoerds, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Jan Alberts
verkoper van 1/8Janke Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/8Minne Abesmr. ijzersmid


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-037 Zoutsloot 1panwerk
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-037 Zoutsloot 1panwerk
eigenaarGijsbert Sybes
gebruikerGijsbert Sybes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0112v van 16 jan 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het zgn. eilandje]woning
 
koperPytter Laeses 610-00-00 CG
huurderHendrik Annes
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenJan Annes Huydekooper
naastligger ten westenTaeke Stephanus
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Beerns


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0233v van 16 nov 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het zogenaamde eilandje]woning
 
koperHarmen Geerts, gehuwd metmr. bontwever205-00-00 CG
koperAaltje Sakes
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Annes Huidekoper
naastligger ten westenTaeke Stephanus
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPyter Lases Admiraalwolspinner


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0087r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot 1-11 NZ [staat: westeinde op de Bargebuurt]deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuis
 
koperJacob Ypes, gehuwd metscheepstimmerman603-00-00 GG
koperWypkjen Hiddes
naastligger ten oostenhuis gekocht door Eeltje Travailje c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenpad
naastligger ten noordenbolwerk
verkoper q.q.procureur Romke Lanting, gelastigde
verkoper q.q.procureur Bernardus Dreyer, gelastigden van
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Hendriks, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltje Claeses


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0258r van 17 mei 1767 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot aan het westeinde in de Bargebuurthuis
 
koperJouke Heins Olingius koopman202-00-00 CG
huurderNolles Sickes
naastligger ten oostenHarmen Geerts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJacob Ypes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperNeeltje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Tjeerds van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Heins Olinjus koopt een huis c.a. 'het Halfgemaakte Schip', westeinde Zoutsloot, op de Bargebuurt. Ten O. Harmen Geerts, ten Z. een steeg, ten W. Jacob Ypes, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Neeltie Fransen wv Fokke Tjeerds van Esta, voor 202 gg.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0096v van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot 1-11 NZ [staat: westeinde op de Bargebuurt]huis, scheepstimmerhelling en timmerhuis
 
koperDouwe Jans Faber timmerman1250-00-00 CG
naastligger ten oostenPier Olinius
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenpad
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJacob Ypes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperWypkjen Hiddes


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0181r van 16 dec 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ [staat: op het zgn. eiland bij de Bargeburen]huis
 
koperDouwe Jans Faber mr. scheepstimmerman145-14-00 GG
huurderGerryt Jans c.u.mr. bontwever30-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Westra
naastligger ten zuidenSybren Pieters
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperPieter Huidekoper, voor zich en gelastigde van de erfgenamen van zijn moederkoopman
erflaterwijlen Fokjen Pieters Oldaens


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0305v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot 1-11 NZ [staat: op het Eyland op de bargebuuren aan de stadsvesten op het einde van de Zoutsloot]timmerhelling, grote schuur en huis
 
koper provisioneelClaas Heins 575-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westent Pad
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperGeertruida van Aarsen voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Jansz Faberscheepstimmerman


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0213v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]helling, timmerhuis en huis
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid1500-00-00 CG
huurderBart Jans 75-00-00 CG
naastliggerde stad Harlingen: grond
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Zoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Claas Heinsapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijzersmid, koopt een helling, huis en timmerhuis c.a. bij de Stadsvesten, omtrent de Bildtpoort. Gekocht van Claas Heins, apotheker en gezw. gemeensman, voor 1500 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0298r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [staat: stadsvesten tussen Bildtpoort en Lands Zijltje]huis, timmerhuis en timmerhelling
 
koperBartle Jans, gehuwd metscheepstimmermansbaas575-00-00 GG
koperFoekje Jans
naastligger ten oostenBartle Jans scheepstimmermansbaas
naastligger ten oostenFoekje Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
verkoper q.q.B. Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0089r van 13 jan 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 1Zoutsloot NZ 1-11 [staat: op het eilandje]huis
 
koperBartel Jansen scheepstimmerbaas25-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenBartel Jansen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHarmen Geerts


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-042 Zoutsloot 1Jelke Tjietzes1-10-00 CGleerlooyerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Jelke Tjietses de Jongzie ook: Jekke Tjitzes; geb 1758 HRL, ovl 7 mrt 1824 HRL, hm ... , vlgs ovlakte 1 zoon; BS huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-134, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-134Zoutsloot 1Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 103 van 21 apr 1818
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 1koopaktefl. 1000huis A-134
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperBauke Paulus Wiersma (te Almenum)
koperTetje Tjallings Terpstra (te Almenum)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 en 37 van 27 feb 1822
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 1provisionele en finale toewijzingfl. 340huis, stalling en hornleger A-134
 
verkoperBauke Paulus Wiersma
verkoperTetje Tjallings Terpstra
koperSimon Boon


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 1provisionele en finale toewijzingfl. 83huis E-134
 
koperOlfert Simons Duiker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 1Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurerf (500 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Broer Wopkes Kleinvogel... Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Jakob Baukes Wiersma... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-134AchterstraatJacob B Wiersma32 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
A-134AchterstraatBaukje T Dijkstra32 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatTjietske Wiersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-134AchterstraatSietske Wiersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 1Baukje Thomas Dijkstra... Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4745Zoutsloot 1 (A-302)Jacob Torenbeekwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 1J.Jagerarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 1B. (Betting) Buikhuizen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 1beeldbepalend pand9 van 10ca. 1860
  terug