Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 101-017 1-020 A-072A-070


Naastliggers vanZoutsloot 10
ten oostenZoutsloot 12
ten zuidenNoorderhaven 29
ten westenZoutsloot 8
ten noordende Zoutsloot


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224v van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad]300‑00‑00 GGkamer met een ledige plaats ten zuiden en met een vrye uitgang in de steeg ten oosten
koperPyeter Pyeters, gehuwd met
koperSjouck Jillerts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJetze Sybolts smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJochim Sybolts, gehuwd metsmid
verkoperDoed Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyeter Pyeters x Sjouck Jillerts kopen een kamer met 9 1/2 voet ledige plaats ter zijden, met vrije uitgang in de steeg ten oosten, nz. Noorderhaven.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0084v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0118v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Pieter Gerryts houtkoper


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0149v van 5 jul 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Gerryts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0014v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ243‑00‑00 GGkamer en plaatsje
koperJacob Jansen grootschipper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer van Jan Reyners
naastligger ten zuidenPytter Gerrits houtkoper
naastligger ten zuidennu gekocht door Jan Reyners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Gerrits c.u.houtkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen, grootschipper


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0051r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Willems


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Braem


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoeke Anskes
naastligger ten oostenGerrit Jacobs


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkamer


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0290r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ112‑15‑00 GGkamer
koper van 1/2Foeke Anskes
koper van 1/2Gerrit Jacobs
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds c.u.mr. zeilmaker
naastligger ten westenBastiaen Martens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Reiner Jansenzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Anskes en Gerrit Jacobs kopen een camer en keuken zz. Zoutsloot. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de camer die gekocht is door Bastiaen Martens, ten Z. het huis dat door Reiner Tjeerds x Trijntie Jarighs is gekocht, ten N. de Zoutsloot en het diept. Kopers moeten met hun naastligger ten W. de scheidsmuur onderhouden etc. Gekocht van Evert Hingst in qlt. namens de crediteuren van Reiner Jansen, zeilmaker, voor 112 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0137r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ35‑00‑00 GG1/2 kamer
koperGerrit Jacobs lijnslager
eigenaar van 1/2Gerrit Jacobslijnslager
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds
naastligger ten westenBastiaen Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperFoecke Anskesbootsman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ88‑00‑00 GGkamer
koperJan Martens, gehuwd metwinkelier
koperJanke Freerx
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten westenBastiaan Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperGerrit Jacobsmr. lijnslager


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0214v van 18 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot NZ150‑00‑00 CGkamer
koperJan Clasen, gehuwd met
koperRigstje Olivier
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens
naastligger ten noordenReiner Tjaards mr. zeilmaker
verkoperJan Martens


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261v van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ125‑00‑00 CGkamer
koperPytter Keesen, gehuwd met
koperNeeltje Gaedonis
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tjaards mr. zeilmaker
naastligger ten westende kamer van Bastiaen Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperJan Clasen, gehuwd met
verkoperRigstje Oliviers


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot, achter de Noorderhaven op de142‑10‑00 CGkamer
koperRuird Sybes Bontekoe c.u.kofschipper
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenReiner Tieerdts zeilmaker
naastligger ten westende kamer van Bastiaan Martens
naastligger ten noordenZoutsloot en diept
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Neeltie Geurdens, gehuwd met
verkoperwijlen David Roeloffs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ruurd Sybes Bontekoe, kofschipper, koopt een kamer achter de Noorderhaven, op de Zoutsloot. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Bastiaan Martens` kamer, Ten Z. Reyner Tjeerdts, zeilmaker, ten N. de straat en diept. Gekocht van erven Neeltie Gerbens? wv David Roelofs.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zoutsloot 10kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zoutsloot 10kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Martens


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytie Martens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zoutsloot 10kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zoutsloot 10woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-017 Zoutsloot 10wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zoutsloot 10woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165v van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 10Zoutsloot ZZ [staat: tegenover het bolwerk bij het Lands Zijltje]211‑07‑00 GGhuis
koperReinder Jans Zeilmaker koopman
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Jan Douwes
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYttje Lammerts, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Jans Zeilmaker koopt een huis zz. Zoutsloot, omtrent het Landszijltje, t/o het Bolwerk. Ten O. een doorgaande steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang heeft etc., ten W. Jan Auckes Backer, ten Z. Jan Douwes Zeilmaker, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Yttje Lammerts wv Gerryt Fockes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020, pag. 3Zoutsloot 10Sikko IJsenbeek0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Pieter Tjallingii... eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Taeke Wiebes van Dockum... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1819, ovl 1820; gebruiker van wijk A-072, pakhuisknegt; eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-072Zoutsloot 10P Tjallingii wedTaeke W van Dockum pakhuisknegt


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 258 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Gesina Gerrits Harmens, overleden op 8 juli 1823dochter van Gerrit Harmens, postillon (Zoutsloot A 72) en Aukje Hendriks Dreyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 63 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-072Zoutsloot 10Antje Wiegers Faber, overleden op 22 april 1824moeder van Aukje (vrouw van Gerrit Harmens, postillon Zoutsloot A 72) en Jetje Dreyer (vrouw van Bouwe Siebrens de Vries, sleper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-072Zoutsloot 10obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 319Zoutsloot 10Douwe Jans ZeilmakerkoopmanHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Antje Bloemsmaoud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-072; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Jacobus de Langoud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kopersmid. wijk A-072; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-072DroogstraatJacobus de Lang36 jkopersmidtLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-072DroogstraatAntje Bloemsma38 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-072DroogstraatAnthoon de Lang10 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatYetje de Lang9 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatJantje de Lang5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatElksje de Lang3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-072DroogstraatAaltje de Lang2 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-072Zoutsloot 10Aukje Drayergeb 13 feb 1800 HRL, huwt met Albert vd Velde, (gk), Herst. EvL; bev.reg. Ha18 51 wijk A-072, wijk C-222, 227, wijk G-005, wijk H-137, supp wijk B-217, supp wijk G-470, 480


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3431Zoutsloot A-070Marten Cornelis Teveswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3431Zoutsloot 10 (A-070)fa. Zeilmaker (en Co.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 10D. Nielsentimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 10G. (Grietie) v.d. Veer wv Keijser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug