Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 103
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 103 2-001 2-003 B-ong B-149
Naastliggers vanZoutsloot 103
ten oostenZoutsloot 105
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 101


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende lege plaats van Dirck Ariens c.u.brouwer


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Piersen


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWyger Sybes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0152v van 23 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Piersen


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 103huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 103huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 103huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 103huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0283r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaas IJsenbeek koopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 103Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 103Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3111B-149 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmaplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4339Zoutsloot 103 (B-149)Douwe Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 103 Lijkele Roedemawerkman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 103L.Roedemaschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 103T. (Taeke) Visse


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 103beeldbepalend pand5 van 10
  terug