Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 109
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 109 2-030 2-002 B-127 B-152
Naastliggers vanZoutsloot 109
ten oostenZoutsloot 111
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 107


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpotterie


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Everts c.u.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0154v van 17 okt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries Piers mr. gleibakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-030Zoutsloot 109huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-030Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-030 Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0035r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-030 Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-030 Zoutsloot 109huis en estrikwerk
eigenaarCleys Lanting
gebruikerCleys Lanting
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-002 Zoutsloot 109P de Boer2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Paulus Gerrits de Boer... Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-127, panbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-128, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-127Zoutsloot 109Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
B-127Zoutsloot 109koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 109Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (780 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Martinus Hovenier... koopman in 1851, zv Anne Martens H, en Anna van Lingen; BS huw 1837, ovl 1875, bev.reg. Ha18 51 wijk B-127; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Susanna Margareta Schrage... op 4 mei 1837 HRL, dv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Trijntje Holles de Jonggeb 1804 Workum, ovl 21 dec 1839 HRL, huwt met Lolle Sijtses Goverts, dv Holle Loukes dJ, en Trijntje Sipkes Sijtsma; BS ovl 1839; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk B-127; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-127Zoutsloot 109Jan Lolles Goverts, overleden op 13 mei 183910 dg, overleden Zoutsloot B 127, zoon van Lolle S. Goverts, meesterknecht panwerk en Trijntje H. de Jongh, broer van minderjarige Sytze, Holle, Mintje en Leeuwke Lolles Goverts. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-127Zoutsloot 109Trijntje Holles de Jong, overleden op 21 december 183935 jr, geboren Workum, overleden Zoutsloot B 127, vrouw van Lolle Goverts, meesterknecht panwerk, moeder van minderjarige Sytske, Holle, Mintje en Leuwke Lolles Goverts. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-127ZoutslootLolle S Goverts38 jBolswardm, protestant, gehuwd, meesterknegt der panfanbriek
B-127ZoutslootTrijntje de Jong34 jWorkumv, protestant, gehuwd
B-127ZoutslootSytze L Goverts13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootHille L Goverts11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootMentie L Goverts9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-127ZoutslootLieuwkje L Goverts3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-127Zoutsloot 109Lolle Sytses Goverts... 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 178B-127 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3487B-152 (Zoutsloot)Michiel H. Viswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4489Zoutsloot 109 (B-152)Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem)woonhuis


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 109, HarlingenZoutsloot 109A.L. Boersmafotografie


1912 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 109, HarlingenZoutsloot 109A.L. Boersmafotografie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 109J.Kuipershulp-doodgraver


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 109K. (Komelis) de Boer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 109beeldbepalend pand8 van 10
  terug