Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 111-0371-0451-048A-134A-298


Naastliggers vanZoutsloot 11
ten oostenZoutsloot 13
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 1


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057r van 12 jan 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 11Zoutsloot NZ, bij de Bildtpoort op het eiland410‑00‑00 gghuis met ledige plaats erachter
koperGerryt Minnerts, gehuwd met
koperHis Clases
naastligger ten oostenJan Jansen pannenbakker
naastligger ten oostenhalve steeg in eigendom
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLuytgien Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Tiallings, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperYd Joosten


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246r van 21 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 11Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]90‑00‑00 ggkamer
koperHendrick Aernts, gehuwd met
koperTial Agges
naastligger ten oostenhet schoenmakersperk
naastligger ten zuidenhet schoenmakersperk
naastligger ten westenhalve steeg in eigendom
naastligger ten westenAlbert Roelants
naastligger ten noordende lijnbaan van Reiner Gerryts
verkoperPieter Harmens, gehuwd met
verkoperHiltie Pouuels


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 27 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiter Jacobs


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0078v van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen ledige plaats


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0165r van 6 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0074v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116r van 10 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037 , folio 5Zoutsloot 11panwerk
eigenaarSytse Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037 , folio 4rZoutsloot 11panwerk
eigenaarSytse Claessens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037 , folio 4rZoutsloot 11panwerk
eigenaarSytse Clasens
gebruikerSytse Clasens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4vZoutsloot 11huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-045Zoutsloot 11Jan Sjoerds, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0
1-045Zoutsloot 11Oeds Lolkes, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 11woning
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerJan Sjoerds
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 11huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerOeds Lolkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-045, fol. 5rZoutsloot 11Oeds Lolkes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderen0:0:00 cg0:0:00 cgpauper of gealimenteerd


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 11huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-045 , folio 4rZoutsloot 11woning
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0181r van 16 dec 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 11helling en huis
eigenaarDouwe Jans c.soc.
gebruikerDouwe Jans c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 11helling
eigenaarBartel Jans
gebruikerBartel Jans
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0089r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBartel Jansen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048 , folio 6rZoutsloot 11helling
eigenaarBartel Jansen
gebruikerBartel Jansen
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghierbij gevoegd de kleine plek gronds
opmerkingvan no. 1-049


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 , pag. 6Zoutsloot 11Hendrik Barts 0‑10‑00 cghelling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 11Jelke Tjietses de Jongzie ook: Jekke Tjitzes; geb 1758 HRL, ovl 7 mrt 1824 HRL, hm ... , vlgs ovlakte 1 zoon; BS huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-134, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-134Zoutsloot 11Jelke T de JongJelke T de Jongkoemelker


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 103 van 21 apr 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 11koopaktefl. 1000huis A-134
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperBauke Paulus Wiersma (te Almenum)
koperTetje Tjallings Terpstra (te Almenum)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 en 37 van 27 feb 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 11provisionele en finale toewijzingfl. 340huis, stalling en hornleger A-134
 
verkoperBauke Paulus Wiersma
verkoperTetje Tjallings Terpstra
koperSimon Boon


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 11provisionele en finale toewijzingfl. 83huis E-134
 
koperOlfert Simons Duiker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 11Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenerf (500 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 11 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 11Broer Wopkes Kleinvogel... Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 11Jakob Baukes Wiersma... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-134AchterstraatJacob B Wiersma32 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatBaukje T Dijkstra32 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatTjietske Wiersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-134AchterstraatSietske Wiersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 11Baukje Thomas Dijkstra... Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4649Zoutsloot 11 (A-298)Raphael Paiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 11Z. v/d Zeebrugwachter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 11P.J. (Pieter) Wassenaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 11beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.064333915710449


  terug