Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 111
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1112-0302-0302-001B-213B-153


Naastliggers vanZoutsloot 111
ten oostenZoutsloot 113
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 109


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 113, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Everts c.u.
naastligger ten westenAleff Gerryts c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0043r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 111Zoutsloot NZ bij de drie pijpen70‑00‑00 gghuis en een loods ten zuiden
koperoud burgemeester Jan Ewerts, gehuwd met
koperAeffke Lieuues
verpachter grondIdsart van Hettinga 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Ewerts c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen de Vier Heemskinderen
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Ewerts c.u.
verkoperPiter Ariens c.s. te Oude Bildtzijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ewerts (Bijenkorff?), oud-burgemeester x Aeffke Lieuwes koopt een huis met een loods ten Z. en een pottenbakkersoven met gereedschappen, nz. Zoutsloot, omtrent de 3 Pijpen. Ten O. en N. de koper, ten W. het huis 'de 4 Heemskinderen', ten Z. de Zoutsloot en de straat. Gekocht van Piter Ariens te Bildtzijl, voor 70 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 111Zoutsloot NZ bij de drie pijpen en de Franekerpoort4270‑07‑00 ggestrik- en panwerk met een hofje, belvedere en zomerhuis
koperSymen Fransen koopman
verpachter grond estrikwerkde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Bijenkorffraad Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Fransen, koopman, koopt een estrik- en panwerk en een huis daar de vier heemskinderen uithangen, aan elkaar staande omtrent de drie pijpen en de Franekerpoort nz. Zoutsloot. Ten Z. de straat en het diept, ten W. de straat, ten N. de steeg bij Arjen Everts' lijnbaan. Grondpacht op het panwerk 12 cg en op het huis 4 cg. Gekocht van wd. en erven van raad ter Admiraliteit en burgemeester Jan Bijenkorff voor 4270 gg 7 st.


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 111Zoutsloot NZ 111/117 bij de Franekerpoort1200‑00‑00 ggpan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning
koperVaandrig Casparus Brinkman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg langs de baan van
verkoperClaes Huiberts Braam c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinkman, burger-vaandrig, koopt een pan- en estrikwerk met belvedere, zomerhuis en woning, met alle inventaris en goederen, nz. Zoutsloot omtrent de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. en W. de straat en diept, ten N. een steeg die bij de lijnbaan van Heere Wybrens langs loopt. Gekocht van Claes Huyberts Braam, voor 3800 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 24Zoutsloot 111huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 14vZoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0200v van 5 jun 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 111Zoutsloot24‑00‑00 cggrondpacht
koperCasparus Brinkman pan- en estrikbakker
eerdere eigenaarTiallingh Braaxma c.u.
verkoperHarmen Douwes Fabermr. blauwverver


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio Zoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0035r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 111Zoutsloot NZ 111/115 bij de Franekerpoort2531‑25‑08 ggpan- en estrikwerk met bloks, molenhuis als meesterknechtswoning en paardestal
koper van 1/2Robbert Rowel, gehuwd met*
koper van 1/2Stijntje Clases Wijnsma
koper van 1/2Sybrand Pyters Feitema, gehuwd met*
koper van 1/2Nencke Willems Mouter
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg langs de lijnbaan vankoopman
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
verkoperWillemina Carberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell x Stijntie Clasen Winsma voor 1/2, en Sybrant Pieters Feitema x Nanke Willems Mouter voor 1/2, kopen een voortreffelijk estrikwerk met knechtswoning, paardenstal etc. en alle voorraden, nz. Zoutsloot bij de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. de straat en diept, ten W. de straat, ten N. een steeg die langs de lijnbaan van Evert Heeres Oosterbaan loopt. Gekocht van Casparus Brinkman, oud-burgervaandrig x Willemina Carberg, voor 2531 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 111Zoutsloot NZ8225‑00‑00 cgpan- en estrikwerk met knechtswoning
koperCleis Bartels Lanting, gehuwd metrentmeester
koperNeeltie Pieters Hibma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/2Sybrand P. Feitemaplateelbakker
verkoper van 1/2Neinke Willems Mouter
verkoper van 1/2Stijntie Clases Winsma, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Robbert Rowelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCleis Bartels Lanting, rentmeester x Neeltje Pieters Hibma koopt (a) Pan- en estrikwerk en (b) Estrikwerk, nz. Zoutsloot. Ten O. de koper, ten W.?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Sybrand Feitema, tichelbakker x Nanke Willems Mouter en Stijntje Clases Winsma wv Robert Roell, hopman, elk voor de helft, voor 8225 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarCleys Lanting
gebruikerCleys Lanting
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarKleis Lanting
gebruikerKleis Lanting
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 111huis en estrikwerk
eigenaarClaas Lanting
gebruikerClaas Lanting
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 26rZoutsloot 111panwerk
eigenaarK. Lanting
gebruikerK. Lanting
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 26rZoutsloot 111panwerk
eigenaarJ. Nauta
gebruikerJ. Nauta
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 26rZoutsloot 111panwerk
eigenaarJan en Paulus de Boer
gebruikerJan en Paulus de Boer
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-001, pag. 19Zoutsloot 111Paulus de Boer, 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-001 , pag. 26Zoutsloot 111P. de Boer 2‑10‑00 cgpanwerk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 111Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (780 m²)


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 46 van 4 mrt 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-213Zoutsloot 111koopaktefl. 2500huizinge, schuur en stalling B-213
 
verkoperYbe Bolman
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperYnze Wiersma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot B-153 IJnze Wiersma woonhuis
Sectie A nr. 3178Zoutsloot B-154 IJnze Wiersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot 111 (B-153)Sjoerd P. van Veenwoonhuis


2023
0.16374087333679


  terug