Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 113
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 113 2-030 2-001 B-213 B-154
Naastliggers vanZoutsloot 113
ten oostenZoutsloot 115
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 111


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0043r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Ewerts c.s.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-030 Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 111, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-001 Zoutsloot 113P de Boer2-10-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 113Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (780 m²)


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 46 van 4 mrt 1873
adressoortbedraggebruik
B-213Zoutsloot 113koopaktefl. 2500huizinge, schuur en stalling B-213
 
verkoperYbe Bolman
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperYnze Wiersma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178*B-153 (Zoutsloot)IJnze Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3178*B-154 (Zoutsloot)IJnze Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot 113 (B-154)Sjoerd P. van Veen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 113 Jan S. Agemamelktapper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 113J.Agemagardenier
Zoutsloot 113J.Agemamelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 113H. (Hendrik) Postma
  terug