Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 129
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 129 2-180 2-211 D-066 D-065
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 Zoutsloot 129keet
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingstaat ledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 Zoutsloot 129keet
eigenaarPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 Zoutsloot 129keeth
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 Zoutsloot 129keet
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-211 Zoutsloot 129D Vellinga2-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-066Zoutsloot 129Frans Willems Leemkoel... zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-066Zoutsloot 129F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066Zoutsloot 129Oud Adres: Zoutsloot 129


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751Zoutsloot 129Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aZoutsloot 129Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-066Zoutsloot 129Hieke Douwes de Roos... dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-066Zoutsloot 129Jan Bos... in 1851, zv Benjamin Antobius B., en Rinske Jans Damast; BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2775D-066 (Zoutsloot)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2775D-065 (Zoutsloot)Jan Fontein Tuinhoutpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4798Zoutsloot 129 (D-065)Dina van Ewijk (vr. v. L. Wijnalda)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 129Kl. de Jongpetroleumventer
  terug