Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 131-0441-0441-048A-135A-297


Naastliggers vanZoutsloot 13
ten oostenZoutsloot 15
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 11
ten noordende Zoutsloot


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 27 jun 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13Zoutsloot NZ [staat: op het eiland in de noorder nieuwe stad]150‑00‑00 cgschoenmakersperk met daarop husje en kalkdobben, voorste (zuidelijkste) helft
koperJacob Dirksen schoenmaker
naastligger ten oostenDerk Wiegers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Jacobs
naastligger ten noordenschoenmakersperk van Gerben Douwes
verkoperTjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispini


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0078v van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13twee_achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]64‑07‑00 ggschoenmakersperk
koperSteffen Abbes mr. schoenmaker
naastligger ten oosteneen ledige plaats
naastligger ten zuidenGerben Douwes
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyeter Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteffen Abbes, mr. schoenmaker, koopt een schoenmakersperk op `t Eiland. Ten O. en W. enige ledige plaetsen, ten Z..? Douwes. Gekocht van Pyeter Jansen, voor 64 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0165r van 6 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13een_achterZoutsloot NZ [staat: bij de bargebuurt op de Zoutsloot]250‑07‑08 ggschoenmakersperk
koperBartle Douwes, gehuwd met
koperArintie Foppes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Gerbens c.u.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0074v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13een_achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]590‑00‑00 cgschoenmakersperk geschikt als looierij
koperCornelis Gerrits c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Bartel Douwes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116r van 10 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13twee_achterZoutsloot NZ [staat: op het eiland]640‑07‑00 cgschoenmakersperk met daarbij een ledige plaats
koperInne Gerryts, gehuwd metmr. schoenmaker
koperFrouckjen Lieuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet perk van Cornelis Gerryts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet perk van Sicke Fransen
verkoperTrijntie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Jelmer Ruierdts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridzes
gebruikerPieter Fridzes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridzes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridses
gebruikerPieter Fridses
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13
eigenaarPieter Fridses erven
gebruikerPieter Fridses erven
opmerkingpauper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13huis
eigenaarFolkert Claeses
gebruikerPytter Huberts cum soc.
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0112v van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13achterZoutsloot NZ [staat: op het zgn. eilandje]610‑00‑00 cgwoning
koperPytter Laeses onder Almenum
huurderHendrik Annes
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenJan Annes Huydekooper
naastligger ten westenTaeke Stephanus
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Beerns


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0233v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13achterZoutsloot NZ [staat: op het zogenaamde eilandje]205‑00‑00 cgwoning
koperHarmen Geerts, gehuwd metmr. bontwever
koperAaltje Sakes
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Annes Huidekoper
naastligger ten westenTaeke Stephanus
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPyter Lases Admiraalwolspinner


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13huis
eigenaarFolkert Clazes
gebruikerPyter Huyberts c.s.
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-044Zoutsloot 13huis
eigenaarFolkert Clases
gebruikerPytter Huiberts c.s.
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0181r van 16 dec 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13Zoutsloot NZ [staat: op het zgn. eiland bij de Bargeburen]145‑14‑00 gghuis
koperDouwe Jans Faber mr. scheepstimmerman
huurderGerryt Jans c.u.mr. bontwever30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Westra
naastligger ten zuidenSybren Pieters
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperPieter Huidekoper, voor zich en gelastigde van de erfgenamen van zijn moederkoopman
erflaterwijlen Fokjen Pieters Oldaens


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048Zoutsloot 13helling en huis
eigenaarDouwe Jans c.soc.
gebruikerDouwe Jans c.soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-048Zoutsloot 13helling
eigenaarBartel Jans
gebruikerBartel Jans
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0089r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 13Zoutsloot NZ 1-11 [staat: op het eilandje]25‑00‑00 cghuis
koperBartel Jansen scheepstimmerbaas
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenBartel Jansen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHarmen Geerts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 , pag. 6Zoutsloot 13Hendrik Barts 0‑10‑00 cghelling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 13Hendrik Bartels van der Werf... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-135Zoutsloot 13Hendrik B van der WerfHendrik B van der Werfscheepstimmerbaas


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 13provisionele en finale toewijzing(9) woning op de hoek van het Poortje aan de Zoutsloot A-135
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperSimon Haantjes Molenaar


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 144 van 23 okt 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 13koopaktefl. 1000huis met schuur en werf A-135
 
verkoperPieter Rodenhuis
koperJan Galama
koperAafke Ottes Overdijk


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 13provisionele en finale toewijzingfl. 695a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 92Zoutsloot 13 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (890 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92Zoutsloot 13 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 13Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92Zoutsloot 13 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 307 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-135Zoutsloot 13Nicolaas J. Martens Modders, overleden op 4 augustus 1841J.=Johannes, 7 dg (geboren 28/7/1841), overleden Karremanstraat A 135, zoon van Marten Modders, hovernier en Margaretha Hoekers, broer van minderjarige Wijnand, Hendrik, Elsje, Louwrens en Dirkje Martens Modders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-135erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-136erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-137erv. Hijlke G. Aukes taanderij
Sectie A nr. 2232Noorderwal A-138erv. Hijlke G. Aukes taanderij


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1003 van 21 dec 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-297Zoutsloot 13koopaktefl. 1100huis en erf aan de noordzijde van de Zoutsloot A-297
 
verkoperSietze Klein
koperLykle Duiker


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4316Zoutsloot 13 (A-297)Dieuwke IJlstra (en erv.)woonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Zoutsloot 13Abram Bijl


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 13 Evert van der Plaatszonderf. 0f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 13J. IJbemaschipper


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootJ. Schievink728


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 13M.E. (Maria) Colman wv Schievink


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 13beeldbepalend pand5 van 10  terug