Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 17 1-044 1-048 A-135 A-295
Naastliggers vanZoutsloot 17
ten oostenZoutsloot 19
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 15


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 17, HarlingenZoutsloot 17Lichtendahl, JankeJANKE LICHTENDAHL', de rest onleesbaarzwaar beschadigd, tekst grotendeels onleesbaar


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072r van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ [staat: op het eiland in de noorder nieuwe stad]huis met ledige plaats ten noorden daaraan gelegen
 
koperMeinert Claesen, gehuwd met48-00-00 GG
koperGeert Cornelis
naastligger ten oostenFreerck Dircks
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenIdzart Hettinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der BiltHolland


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237v van 27 jan 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ [staat: op het zgn. eiland bij de Bargeburenspiep]huis en pakhuis
 
koper van 1/2Simon Fokckes mr. huistimmerman70-00-00 CG
naastligger ten oostenVerscheidene kamers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenhet perk van Anne Jans koopman
verkoper van 1/4Tamme RintiesDronrijp
verkoper van 1/4Rintie RintiesWirdum
verkoper van 1/4Ydtie Rinties, gehuwd metHilaard
verkoper van 1/4Aucke WybesHilaard
verkoper van 1/4meerderjarig vrijgezel Tjietze RintiesHilaard


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-044Zoutsloot 17
eigenaarPieter Fridzes
gebruikerPieter Fridzes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-044Zoutsloot 17
eigenaarPieter Fridzes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0078v van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 17Zoutsloot op het eilandhuis, stallingen en kamers
 
koperLivius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland164-00-00 CG
huurderN. N.
naastligger ten oostenverscheidene kamers
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenhet perk van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenhet perk van Anne Jans koopman
verkoperSimon Fokkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein ter zee bij de Admiraliteit., koopt een huis of stal c.a. op het Eiland nz. Zoutsloot. Ten O. verscheidene camers, ten W. en N. het perk van Auke Jans Bakker?, ten Z. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Simon Fokkes, voor 164 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-044 Zoutsloot 17
eigenaarPieter Fridses
gebruikerPieter Fridses
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0293v van 18 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ, op het eylandje met poortjewoning
 
koperHarmen Agema mr. brouwer51-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenJan Hessels
naastligger ten westenpakhuis Symon Fockes
naastligger ten noordenJan Huidekoper leerlooier en koopman
verkoper van 1/3Jan Annes Huydekoperleerlooier en koopman
verkoper van 1/3Dina Annes Huidekoper, gehuwd metMakkum
verkoper van 1/3Johannes Sjoerdshoutkoper en kalkbranderMakkum
verkoper van 1/3Claeske Annes Huidekoper
erflaterwijlen Pyter Annes Huidekoper


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0180v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Annes


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0288v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentimmerhelling


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-044 Zoutsloot 17
eigenaarerven Pieter Fridses
gebruikererven Pieter Fridses
opmerkingpauper


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0232r van 8 apr 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenL. Prigge kapitein


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-044 Zoutsloot 17Pieter Huyberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-044 Zoutsloot 17huis
eigenaarFolkert Claeses
gebruikerPytter Huberts cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0226v van 7 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huydekooper


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0190r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 17Zoutsloot NZ bij de Bargeburenhuis
 
kopervroedsman Taeke Stephanus koopman243-07-00 GG
naastligger ten oostenAnske Sybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordende weduwe van Jan Annes Huidekoper
verkopervrouw Tytzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus, coopman en mede-vroedschap, koopt een huis op de Zoutsloot omtrent de Bargebuiren, door hem als stokerij gebruikt voor 30 gg per jaar. Ten O. Anske Sybes, ten Z. de Zoutsloot, ten W. en N. Jan Annes Huidekoper wd. Gekocht van Titia Prigge x Gerard Luppes, oud-luitenant, voor 143 gg. en 7 st.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0048v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Huidekoper


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stokerij van Stephanes Taekes


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0062v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taeke Stephani


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0289r van 30 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-048 Zoutsloot 17Hendrik Barts0-10-00 CGhelling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 17Hendrik Bartels van der Werf... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-135Zoutsloot 17Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 17provisionele en finale toewijzing(9) woning op de hoek van het Poortje aan de Zoutsloot A-135
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperSimon Haantjes Molenaar


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 144 van 23 okt 1821
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 17koopaktefl. 1000huis met schuur en werf A-135
 
verkoperPieter Rodenhuis
koperJan Galama
koperAafke Ottes Overdijk


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
A-135Zoutsloot 17provisionele en finale toewijzingfl. 695a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 92Zoutsloot 17Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (890 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92 IJpe RodenhuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-135Zoutsloot 17Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 92A-230 Hijlke Gerbens AukesHarlingenverandering van bestemming als zijnde aan de noordkant van het bolwerk een nieuwe taanderij aangelegd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-135Zoutsloot 17Nicolaas J. Martens Modders, overleden op 4 augustus 1841J.=Johannes, 7 dg (geboren 28/7/1841), overleden Karremanstraat A 135, zoon van Marten Modders, hovernier en Margaretha Hoekers, broer van minderjarige Wijnand, Hendrik, Elsje, Louwrens en Dirkje Martens Modders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2232A-135 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-136 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-137 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij
Sectie A nr. 2232A-138 (Noorderwal)erv. Hijlke G. Aukestaanderij


1881 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zoutsloot 17j. lichtendahlvisrokerij15


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4318Zoutsloot 17 (A-295)Jan Lichtendahlwoonhuis en bokkingrookerij


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot 17J. & H. Lichtendahljongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
vischrookerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 17 Jan H. Lichtendahlvischhandelaar
vorige grondslagf. 30000
huidige grondslagf. 25000


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 17S. (Sjoerd) Anema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 17beeldbepalend pand4 van 10
  terug