Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 18 1-064 1/4 1-107 A-125 A-138
Naastliggers vanZoutsloot 18
ten oostenZoutsloot 20
ten zuidenDroogstraat 19
ten westenZoutsloot 16
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0134r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107v van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Gerbens metselaar
1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0032v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Gerben Gerbens metselaar
1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZhuis
 
koperSierck Gerbens mr. metselaar205-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aeltie Piters
naastligger ten zuidende hof van Sybrand Kingma
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joucke Tjeerdts Appelman
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerben Gerbensmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Gerbens, mr. metselaar, koopt een huis c.a. (Zz.) Zoutsloot. Ten O. erven Aeltie Piters, ten W. erven Joucke Tjeerdts, ten Z. de hof van Sibrant Kingma, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van erven Gerben Gerbens, mr. metselaar, voor 205 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0176r van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierck Gerbens metselaar
1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZierck Gerbens metselaar
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0284r van 31 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZhuis
 
koperHans Ysax, gehuwd metschuitschipper390-00-00 CG
koperJancke Foppes
naastligger ten oostenYcke Poulus
naastligger ten zuidenSibren Kingma c.s.
naastligger ten westende weduwe van Geert Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Tjerx, weduwe van
verkoperwijlen Zierk Gerbensmr. stadsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Isax, schuitschipper x Jancke Foppes koopt een huis zz. Zoutsloot. Ten O. Ycke Poulus, ten W. wd. Geert Jansen, ten Z. Sibrant Kingma, met wie een muur mandelig is, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Antie Tjerx wv Sierk Gerbens, mr. stadsmetselaar, voor 390 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0142r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Isaax* schuitschipper
1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192v van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Isaax
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 18
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Isaaks
1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017v van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Isaax
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064Zoutsloot 18
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0111v van 13 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Ysaks
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0096r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Ysaks
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG
1-064 /2Zoutsloot 18huis
eigenaarHarmen Warners c.s.
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0347r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Ysaks
1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0132r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Sijes
1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0151v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ1/2 woning
 
koperDirk Huigens koopman95-07-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Huibert Cornelis
naastligger ten zuidenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannis
naastligger ten noordenZoutsloot
eigenaar van 1/2Harmen Warners c.u.
verkoper van 1/3Johanna Johannes, weduwe vanWest- Zaandam
verkoper van 1/3wijlen Pytter Pytters Farijn
verkoper van 1/6Leentje Jans, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Jan Gerbens
verkoper van 1/6Catharina Jans, gehuwd met
verkoper van 1/6Tymen Anderys
verkoper van 1/12Jeltje Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/12Lieuwe Dirksmetselaar
verkoper van 1/12Trijntje Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/12Pytter Lucas Oymr. ijzersmid
verkoper van 1/12Antje Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/12Jan Arendsbontwever
verkoper van 1/12Jacoba Joosten, gehuwd met
verkoper van 1/12Hendrik Gerritsbontwever


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0160r van 19 mrt 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-064 /2Zoutsloot 18Harmen Warners, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0068v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ bij de Bargeburenspijp1/2 huis
 
koper door niaarKlaas Everts Oosterbaan, gehuwd metkoopman46-00-00 GG
koper door niaarPytje Jacobs Roorda
geniaarde koperSjouke Sjoukeswijdschipper
naastligger ten oostende weduwe van Hubert Cornelis
naastligger ten zuidenClaas E. Oosterbaan
naastligger ten westende weduwe van Jouke Johannes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
eigenaar van 1/2Harmen Warnders
verkoperMarijke Huigens met toestemming van haar kinderen, gehuwd met
verkoperRoelof Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pytje Jacobs Roorda koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sjouke Sjoukes, een 1/2 huis, zz. Zoutsloot bij de Bargebuurtspijp. De andere 1/2 is van Harmen Warnders. Ten O. wd. Hubert Cornelis, ten W. wd. Jouke Johan, ten Z. de koper, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Marijke Huigens x Roelof Jansen voor 46 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 Zoutsloot 18huis
eigenaarwed. Gerrit Joostens
gebruikerwed. Gerrit Joostens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
1-064 /2Zoutsloot 18huis
eigenaarHarmen Warners cum soc.
gebruikerHarmen Warners cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0232v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperTzietske Piers, weduwe van190-07-00 GG
koperwijlen Rients Jans
huurderHarmen Warnders
naastligger ten oostenJan Potenberg
naastligger ten zuidenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westenTjeerd Joukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Claes Everts Oosterbaan
verkoper van 1/2de crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders, weduwnaar vanbontwever
verkoper van 1/2wijlen Martje Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTzietske Piers wv Rients Jans, koopt huis c.a. op de Soutsloot bij de Bargebuirtspiep, bewoond door Harmen Warners. Geen grondpacht. Ten O. Jan Potenberg, ten Z. de medeverkoper Claas Everts Oosterbaan, ten W. Tjeerd Joukes, ten N. de Soutsloot. Gekocht van voor de ene helft Claes Everts Oosterbaan, koopman, en voor de andere helft Hendrik Pesma, notaris publicus en Beernd Dreyer, procureur fiscaal als gecommitteerden van de crediteuren van de geabandonneerde boedel van Harmen Warners, bontweever, voor hem selfs en als erfgenaam van sijn wijlen vrouw Martje Harmens voor 190 gg. en 7 st.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Rients Jans
1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0258v van 22 feb 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Rients Janz
1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0003v van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Rients Jans
1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0234v van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjietske Piers
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0187v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperJohannes Chretsner, gehuwd metleerlooiersknecht500-00-00 CG
bewonerde weduwe van Jochem Stellingwerf
naastligger ten oostenSytske Sannes
naastligger ten zuidende weduwe van E. Oosterbaan
naastligger ten westenTettje Piers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marijke Clases Blok
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperDirk Wetzens voor zijn kinderen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Trijntje Rients


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjietske Piers
1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0041v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Kretsner
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0193v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjietske Piers
1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0172r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjietske Piers
1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0177v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Hendrik Joostes
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0175v van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperDoeke Meinderts, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam276-21-00 GG
koperGieske Jans
naastligger ten oostenJan smid
naastligger ten zuidenClaas Oosterbaan c.sorore
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten westenBouwe Schiere
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.burgemeester Hotse Romkes Binksma, curator
verkoper q.q.Christoffel de Haas, curatoren overleerlooier en koopman
verkoperde nalatenschap van wijlen Johannes Kresner, gehuwd met
verkoperwijlen Carolina de Haas


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0209r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Joosten
1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0231v van 7 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoeke Meinderts soc.
1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0101v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Joosten
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Joosten
1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0252r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoeke Meintes
1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0097r van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerke J. van der Mey
1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schiere
1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0088r van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ wijk A-132 bij de Bargebuurtspijphuis en bleek
 
koperSipke J. Boomsma, gehuwd metsubstituut executeur van Barradeel577-00-00 CG
koperMarijke Dijkstra
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, curator over de goederen vanadvocaat
verkoper van 1/5Jetse Doekes, broer van
verkoper van 1/5Meinte Doekes, broer van
verkoper van 1/5Jan Doekes, broer van
verkoper van 1/5Sybe Doekes, broer van
verkoper van 1/5Antje Doekes, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/5Harmen MichielsDokkum
erflaterwijlen Doeke Meintes, gehuwd met
erflaterwijlen Geeske Jans


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0031r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoomsma
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-107 Zoutsloot 18Minne Houttuin1-00-00 CG(was sipke boomsma)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0132v van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 18Zoutsloot ZZ wijk A-125huis
 
koperMinne Houttuin koopman500-00-00 CG
naastligger ten oostenWopke Remkes
naastligger ten zuidende weduwe van J. D. Zeilmaker
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Simon Haantjes, geauthoriseerde curatormr. huistimmerman
verkoper q.q.Hendrik Leyenaar, geauthoriseerde curatoren overmr. metselaar
verkoperwijlen substituut-executeur van Barradeel Sipke Johannes Boomsma


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Jacob Bartels van der Meer... Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1830, ovl 1839, ovl 1848; gebruiker van wijk A-125, schipper; eigenaar is Minne Houttuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Minne Poppes Houttuin... ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-125Zoutsloot 18Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-125Zoutsloot 18provisionele en finale toewijzingfl. 410huis A-125
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperPieter Sjoerds de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 282Zoutsloot 18Pieter Sjoerds de GrootHarlingenvarensgezelhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Catharina Blommersoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Grietje Ruitingaoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Johannes Alderts van der Zee... BS huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-125; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
A-125Zoutsloot 18P de Groot stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-125ZoutslootGrietje Ruitinga55 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-125ZoutslootHiske de Groot18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-125ZoutslootJohannes van der Zee30 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wafelbakker
A-125ZoutslootGeertruida [Catharina] Bloemers [Blommers]42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-125Zoutsloot 18Margrietha Jacobs Ruitinga, overleden op 9 november 184359 jr, schoolvrouw, overleden Zoutsloot A 125, wed. Pieter Sjoerds de Groot, moeder van Hiske Pieters de Groot. (in akte voornaam 'Grietje') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-125Zoutsloot 18Dirk Stastrageb 31 okt 1808 Terzool, ovl 24 mei 1866 Amsterdam, huwt met Baukje Eeltjes de Boer, schipper, Nederlands Hervormd; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk A-125, wijk H-201


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 282A-125 (Zoutsloot)Frederik R. Rijfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 282A-138 (Zoutsloot)Frederik Dirks Rijfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 282Zoutsloot 18 (A-138)Sietse Baardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 18 Anne Wierdsmamotorschipper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 18H.Kramerkleermaker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootH. Kramer325


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 18IJ. (IJfke) Schaafsma wv Kramen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 18beeldbepalend pand6 van 10
  terug