Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 21 1-052 (niet bekend) A-139 A-252
Naastliggers vanZoutsloot 21
ten oostenZoutsloot 23
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 19


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 21Bargebuurtspoortje ten oosten


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0104r van 26 jan 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het eland]kamer
 
koperDirck Cornelis c.u.270-00-00 CG
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de kamers steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot of diept
naastligger ten westenLieuwe Jansen
naastligger ten noordenFreerck Dirckx Hemert
verkoperFreerck Dirckx Hemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0057v van 9 sep 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland]kamer zijnde de zw kamer van de nieuwe kamers
 
koperJelle Riencx scheepstimmerman140-00-00 CG
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLieuue Jansen
naastligger ten noordende kamer van wijlen Freerck Dircks
verkoperSymen Folckerts c.u.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118v van 8 dec 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland, de zuidwester kamer van de nieuwe kamers]kamer
 
koperTeunis Foppes, gehuwd met148-00-00 CG
Romck Foppes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLieuue Jansen
naastligger ten noordende kamers van wijlen Freerck Dircx
verkoperHarmen Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Foppes x Romck Foppes koopt een camer op `t Eiland, zijnde de zuidwestelijke camer van de nieuwgebouwde camers. Ten O. de Kamersteeg?, ten W. Sjoerd Jansen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de camers van Freerck Dircks. Met eigendom en onderhoud van de wal die er voor ligt. Gekocht van Harmen Johannes, scheepstimmerman, voor 148 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21kamer
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21kamer
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21huis
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerDirk Lieuwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0356v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek poortje Bargebuurtspijp]kamer
 
koperLolke Beerns, gehuwd metmetselaar80-00-00 CG
Grietje Jans
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenmedeverkoper Dirk Ypkes
verkoper van 1/2Dirk Ypkes, en
verkoper van 1/2Pieter Beerns


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-052 Zoutsloot 21huis
eigenaarDirk Lieuwes
gebruikerDirk Lieuwes
opmerking1731 insolvent verclaart 9:--:--


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111v van 19 jun 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek van het Poortje bij de Bargeburenspijp]woning
 
koperJelle Ottes, gehuwd metschipper (schuit-)270-00-00 CG
Aafke Jans
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperLolke Beerns, gehuwd metmetselaar
Grytje Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-052 Zoutsloot 21Tjerk Jans, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp op de hoek van het Poortje]huis
 
koperAnske Sybes, gehuwd met270-00-00 CG
Hylkien Joosten
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de ingeng van het Poortje]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende stal van Prigge kapitein
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperAefke Jans, weduwe van
wijlen Jelle Ottesschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Sybes x Hylkjen Joosten kopen huis c.a. op de hoek van het poortje bij de Bargebuirtspijp, bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de ingang van het poortje, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten W. de stal van capt. Prigge, ten N. Dirk Ypkes. Verkoperse is Aefke Jans en haar wijlen man Jelle Ottes, in leven schuitschipper, voor 270 cg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Claas van Velzen


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp op de hoek van het Poortje]woning
 
koperburgemeester Taeke Stephani 98-07-00 GG
huurderde weduwe van Jelle Ottes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: poortje of steeg]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephani
naastligger ten noordende weduwe van Paulus Jans
verkopervroedsman Claas van Velzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stefani, burgemeester, koopt een woning etc. op de hoek van de Bargebuurtspijp, op de hoek van `t Poortje, bewoond door wd. Jelle Ottes. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. wd. Paulus Jans. Gekocht van Claas van Velzen, mede-vroedschap, voor 98 gg., te betalen aan zijn crediteuren (genoemd.).


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0062v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0230r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: Bargebuurtspijp op de hoek van het poortje]huis
 
koperRoelof Tjerks bontwever116-00-00 GG
huurderWytze Andries 24-00-00 CG
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van Taeke Stephani
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
Harmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
Harmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
wijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
wijlen Trijntje Annes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van het Poortje bij de Bargebuurtspijp]huis
 
koperDurk Durks lijnslagersknecht230-00-00 CG
huurderJelte Durks
naastligger ten westenTeede Teedes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
verkoperRoelof Tjerksbontwever


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0158v van 29 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: het Poortje op de hoek bij de Bargebuurspijp]huis
 
koperAnna Zwaal, gehuwd met160-00-00 CG
Douwe Annesassistent bij het Gerecht der Stad
bewonerDirk Dirksbaantjer
naastligger ten westenTaede Taedes
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
armvoogdij der huiszittende armen, alimentatores van
verkoperDirk Dirksbaantjer


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0289r van 30 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden*Jan Martens


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0272v van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: hoek van het poortje bij de Bargebuurtspijp]huis
 
koperBeernd Jans, weduwe van30-00-00 GG
wijlen Caatje Hendriks van Lint
huurderJelke Tjietses
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTade Tadses
naastligger ten noordenAge Johannes
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkoperAnna Swaal, weduwe van
wijlen Douwe Annesassistent


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0204r van 1 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 21Zoutsloot NZ [staat: op de Landssloot bij de Bargeburen op de hoek van het Poortje]huis
 
koperJan Wytzes Vettevogel koopman43-00-00 CG
huurderMartinus Tuimelaar c.u.
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het poortje]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSymon Haantjes
naastligger ten noordenWybe Johannes
Taeke Stephani, geauthoriseerd curatorprocureur fiscaal
Ype Jeppes, geauthoriseerde curatoren overmetselaar
de geabandonneerde boedel van Catie van Lint, weduwe van
wijlen Beernt Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: straat]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Jacob Everts de Boer... de B., en Janke Jacobs; BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Jan Wytses Vettevogel... dec 1781. (GAH1113); id. f. 75:12:0, kwit. no. 1, 11 dec 1782. (B1 114); erven J.W.V. eigenaar van wijk A-139; gebruiker Marijke Hendriks, kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk A-148; gebruikers Jan Tjebbes de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Marijke Hendriksgebruiker van wijk A-139, kleine negotie, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-139Zoutsloot 21Jan W Vettevogel ervenMarijke Hendriks kleine negotie


1823 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 21Leeuwarder Courant 15 aprilMr. JACOB HANEKUIJK, Notaris te Harlingen, zal aldaar, op Woensdagen den 23 en 30 April 1823, telkens des avonds ten 7 uren precies, in het heeren Logement, ten huize van den kastelein H. Winter, aldaar, ten overstaan van den heer vrederegter van het Kanton Harlingen, publiek presenteren te verkoopen: Eene HUIZINGE cum annexis, voormaals bekend onder den naam van het half gemaakte schip, staande aan de Stadsvesten omtrent de Bildpoorts Molen te Harlingen, in wijk A, no. 139; dadelijk te aanvaarden.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 98Zoutsloot 21Lolke Sybrens ZwaalHarlingentimmermanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Almtje Dirks Blank... HRL, huwt met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Simon Petrus Wink... (2x gk), 1842, zv Willem W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Tjietske Abrahams de Ruiter... Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, ovl 1838, huw 1854, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-139Zoutsloot 21Freerk Dirks Waringageb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 98A-139 (Zoutsloot)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 98A-273 (Bargebuurtspoort)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5012Zoutsloot 21 (A-252)Jacob Torenbeek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 21P.Torenbeekvisscher


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 21R. (Reitze) Elsinga
  terug