Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 23(niet bekend)(niet bekend)A-214A-255
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 23(niet bekend)(niet bekend)A-213A-254
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 231-ong 1-064 A-140A-253


Naastliggers vanZoutsloot 23
ten oostenZoutsloot 25
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 21


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 23Bargebuurtspoortje ten westen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: straat]


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0058r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende uiterste kamer van Berber Hendrickx, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Wiger Berckes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0104r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de kamers steeg]


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]170‑00‑00 GGkamer nr. 1, de zuidooster hoekkamer
koper finaalSierk Andries
koper provisioneelSierk Andries 170‑00‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0057v van 9 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: steeg]


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118v van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0191v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0356v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargebuursterpijp]61‑21‑00 GGhuis
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar
koperAntie Jans
huurderde weduwe van Jyllis Hendriks
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenAeltie Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 23Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp]190‑00‑00 CGhuis
koperTjerk Jans, gehuwd met te Wijnaldum
koperAukjen Pieters te Wijnaldum
huurderJoukjen Jans
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAeltje Fransen
verkoperFolkert Clases, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Jans x Aukjen Pieters te Wijnaldum kopen een woning bij de Bargebuirenspijp, nu gehuurd door Joukjen Jans. Ten O. de Kalverstraat, ten Z. de pijp en Zoutsloot, ten W. het poortje, ten N. Aeltje Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Folkert Clases x Antje Jans voor 190 cg.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001ra van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Calverstraat]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0110r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Clases mr. metselaar


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111v van 19 jun 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de ingang van het Poortje]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0104v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjerk Jans de Boer


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0053v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: poortje of steeg]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjerk Jans de Boer


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargeburen op de hoek bij de Pijp]160‑00‑00 CGhuis
koperJacob Lieuwes Baantjer, gehuwd met
koperHiltje Symens
huurderAuke Jansen
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenJacob Andries
verkoperTjerk Jans, gehuwd met
verkoperAukjen Pytters


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0230r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0070v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjerk de Boer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0133r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjerk de Boer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0158v van 29 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0280r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0272v van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0207v van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurt 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Lieuwes


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0104r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0204r van 1 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het poortje]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 23Bargebuurt, wijk A-139 straat van de Noorderhaven naar de500‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Teewes, gehuwd met
koperAntje Jans van der Mey
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperItske Hilles, weduwe van
verkoperwijlen Andries van Ziegen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-064, pag. 7Zoutsloot 23Jacob Lieuwes0‑10‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 189 van 24 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-214Zoutsloot 23koopaktefl. 302 woningen A-214 en A-218
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperSchelte Piers van der Hoef


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Gerrit Hendriks Baantjer... 31 sep 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1823, huw 1828, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk A-140, lijndraayersknegt; eigenaar is Jacob Lieuwes erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Jacob Lieuwesovl voor 1815; erven J.L. eigenaar van wijk A-140, gebruiker is Gerrit H. Baantjer, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-190, gebruiker is Claas de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Klaas Kromhoutgebruiker van wijk A-213, varensgesel, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Hessel Andries Hogenbruggeb 1749 ... , ovl 15 okt 1815 HRL; BS ovl 1815; gebruiker van wijk A-214, stilleveger 1805-1811, eigenaar is Schelte vd Hoeff, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Schelte Piers van der Hoeff... 1800, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1832, ovl 1860; eigenaar van wijk A-214, gebruiker is Hessel A. Hogenburg, stilleveger 1814. (GAH204); id. van wijk A-218, gebruiker is Dirk Kok, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-214Zoutsloot 23Schelte van der Hoeff Hessel A Hogenburg stilleveger
A-213Zoutsloot 23Simon J van Loon Klaas Kromhout varensgesel
A-140Zoutsloot 23Jacob Lieuwes ervenGerrit H Baantjer lijndraayersknegt


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-213Zoutsloot 23provisionele en finale toewijzingfl. 27woning A-231
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperJan Galama


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 105Zoutsloot 23wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E.Harlingenhuis (43 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 106Zoutsloot 23wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E.Harlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 107Zoutsloot 23wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Cornelis Feyes Pronker... te HRL, zeeman in 1851, zv Feye Jans P, en Joukje Rinks Wagenaar; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Dirkje Minks Stolte... en 6 dec 1829, naaister, dv Mink Klazes S, en IJttje Dirks Gorter; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Douwe Hermanus Bloemer... Rooms Katholiek, zv Hermanus Dirks B, en Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Grietje Jacobs van der Linde... Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Lodewijk Fluchmaker... 25 aug 1804 Memel; BS huw 1830, ovl 1877; oud 31 jaar, geb Memel en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk A-140; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Lourens Seirijnoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-214; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-140AchterstraatLodewijk Flümacher31 jstuurmanMemelm, protestant, gehuwd
A-140AchterstraatGrietje van Dülen34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-140AchterstraatJan Flümacher5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-140AchterstraatSytske Flümacher8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-213BargebuurtGerhardus A de* Oude [Ouda]45 jLemmerm, protestant, gehuwd
A-213BargebuurtAntie Filippus Adema42 jLemmerv, protestant, gehuwd
A-213BargebuurtFilippus G de* Oude10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-214BargebuurtLourens Severijn [Seirijn]36 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-214BargebuurtEmerentia Nieuwenboer32 jDil in Gelderlandv, rooms katholiek, gehuwd
A-214BargebuurtAntie Severijn [Seirijn]6 jHertogenboschv, rooms katholiek, ongehuwd
A-214BargebuurtDina Severijn [Seirijn]3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-214BargebuurtGerritje Severijn [Seirijn]1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-140Zoutsloot 23Wilhelm Fluchmacher, overleden op 13 juni 18417 mnd, (geboren 1/12/1840), overleden Bargebuurt A 140. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 27) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-214Zoutsloot 23Baukje Scheltes de Vries, overleden op 9 april 184242 jr, geboren Scherpenzeel, overleden Bargaburen A 214, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-214Zoutsloot 23Jan Bouwes Zein, overleden op 14 juli 18423 mnd, overleden Bargaburen A 214. (Certificaat van onvermogen nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Bouke Aukes Zeen... wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Broer Wopkes Kleinvogel... HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Lambertus Zeverijngeb 28 apr 1803 Workum, huwt met Emma Meuwenboer, (gk), werkman; bev.reg. Ha18 51 wijk A-214


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 105Zoutsloot A-140Jacob L. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 106Bargebuurt A-213wed. L.J. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 107Bargebuurt A-214Hendrik A. Sluikwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-214Zoutsloot 23Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij L., Blokmaker. Provisioneel verkocht op 19 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-214Zoutsloot 23Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij L., Blokmaker. Finaal verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 105Bargebuurt A-253Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 106Bargebuurt A-254Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 107Bargebuurt A-255erven Hendrik A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 105Zoutsloot 23 (A-253)Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 23D. de Grootbootwerker


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20026
Zoutsloot 23Ate Nielsen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 23H. (Harke) de Vries
  terug