Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 241-0641-0641-104A-122A-135


Naastliggers vanZoutsloot 24
ten oostenZoutsloot 26
ten zuidenZoutsloot 26
ten westenZoutsloot 22
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0058v van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ of noorderdiept245‑00‑00 ggkamer of woning
koperGerryt Pybes, gehuwd met
koperElbrich Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenhet huis van Petro Sibrandi
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPytrick Lieuues, weduwe van
verkoperwijlen Luytgien Jansen mede voor haar onmondige dochter, gesterkt met haar zwager
verkoperWybe Thijsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pybes x Elbrich Jans


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0151v van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad328‑14‑00 ggkamer
koperWopke Jelles, gehuwd met
koperLimpk Lieuwes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: schuur [staat: Mennonietenschuur]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Sibrandi
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerrit Pybes, gehuwd met
verkoperElbrich Jans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad315‑00‑00 ggkamer
koperWibrant Seerps koopman
koperBoldewijn Jans koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: de menniste schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Sibrandi
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWopke Jellis, gehuwd met
verkoperLupck Lieuwes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0022v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ00‑00‑00 cgdwarskamer, plaats en loods
koperN. N.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaanhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Sibrands
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJelle Wopkes c.s.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ166‑16‑00 ggwoning met plaatske
koperJacob Seerps c.u.kooltjer
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Jans meerderjarige ongehuwde dochter


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ213‑00‑00 cghuis
koperJacob Aebes c.u.mr. smid
huurderFrans Claessen
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Seerpskooltjer


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ aan de westkant van de fine doopsgezinde vermaninge216‑00‑00 cgdwarshuis
koperPytter Fridses, enmr. huistimmerman
koperClaes Claessen smalschipper
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenals bewoner Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Abesmr. smid


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091v van 11 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Abbes ijzersmid


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ108‑00‑00 cg1/2 dwarshuis
koperClaes Claessen smalschipper
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenhet huis bewoond door Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Fridseshuistimmerman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ209‑14‑00 ggherbouwd dwarshuis
koperDoede Jansen, gehuwd metschuitschipper
koperMayke Andries
huurderTaetske Gerrits 10‑10‑00 cg
huurderAntie Hessels 10‑10‑00 cg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (fijne): vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Nicolaus Acker
naastligger ten westenJan Jansen mr. timmerman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.burgemeester Jacob Hatsma, gecommiteerde
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, gecommiteerden overkoopman
verkoperde nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschuitschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio 8Zoutsloot 24
eigenaarHans Isaax
gebruikerHans Isaax
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio 5vZoutsloot 24
eigenaarHans Isaax
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0242v van 18 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaike Andries


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio Zoutsloot 24huis
eigenaarwed. Doede Jansen
gebruikerJop Jansen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMayke Andrys


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ130‑00‑00 ggdwarshuis
koperGerryt Joosten metselaar
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenJan Aukes bakker
naastligger ten westenHendrik Jarigs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Jan Andries
verkoper van 1/3Wopke Doedes
verkoper van 1/3Baukjen Doedes
erflaterwijlen Mayke Andries, weduwe van
erflaterwijlen Doede Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio 5vZoutsloot 24huis
eigenaarAlbertie Alberts
gebruikerAlbertie Alberts
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio 5vZoutsloot 24huis
eigenaarGerrit Joostens wed.
gebruikerGerrit Joostens wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio 5vZoutsloot 24huis
eigenaarGerryt Joosten wed.
gebruikerGerryt Joosten wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephanus c.s.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-064 , folio 5vZoutsloot 24huis
eigenaarGerryt Joosten
gebruikerGerryt Joosten
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpen185‑07‑00 gghuis
koper door niaarSjerp de Vries boekhouder suikerraffinaderij
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman wegens de eigenaren van de oude suikerraffinaderij
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuideneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentator
verkoper van 1/2de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
erflaterwijlen Isack Roozen, gehuwd met
erflaterwijlen Doekjen Doekes Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerp de Vries, boekhouder bij de suikerraffinaderij koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Huidekoper die handelt namens de eigenaren van de oude raffinaderij, een huis en erf zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpen, laatst bewoond door Ysaak Rosen. Ten O. en Z. de suikerraffinaderij, ten W. wd. Jan Trompetter, ten N. de zz. Zoutsloot. Gekocht van de diaconen der Ger. Geeente voor 1/2, en die der D.G. Gem., voor 1/2, als alimentatoren van Ysaak Rosen en Doekjen Doekes Jongma, voor 185 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104 , folio 11vZoutsloot 24huis
eigenaarS. de Vries
gebruikerS. de Vries
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0136r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. de Vries
naastligger ten westenZeilmaker koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104 , folio 11vZoutsloot 24huis
eigenaarSeerp de Vries wed.
gebruikerSeerp de Vries wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104 , folio 11vZoutsloot 24huis
eigenaarSeerp de Vries wed. en erven
gebruikerHendrik Frederiks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal28‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-104 , pag. 12Zoutsloot 24Jan Thomas 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Jan Thomas Zwanenburg... Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sjoerd van der Vormgebruiker van wijk A-122, ketellapper; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); huwt met Jetske Jetses, kind: Reinskjen Sjoerds van der Vorm, geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-122Zoutsloot 24Jan T SwanenburgSjoerd van der Vormketellapper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 275Zoutsloot 24wed. Jan Zwanenburg en mede eig.scheepstimmermanscheHarlingenhuis (87 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 225b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Jan Walles Kerkhoven, overleden op 21 november 183718 mnd, zoon van Walle Jacobus Kerkhoven, verversknecht (Zoutsloot A 122) en Antje Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Neeltje Posthuma... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sophia Johannes Waller... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-122; VT1839; Jetze Jelles Boomsma als Curator over S.W., op op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-122ZoutslootJacob de Vries27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootYetje van Arum25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootCornelis J de Vries10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-122ZoutslootSophia Waller64 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1403 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Tietje Tjeerds Vellinga, overleden op 12 december 184833 jr (geboren 21/3/1815), overleden Zoutsloot A 122, vrouw van Feitse Jans Zwanenburg, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Trijntje en Aukje Feitzes Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Hendrik Hinselman... ovl 5 jan 1866 HRL, huwt met Hiltje deurnat op 14 mei 1835 HRL, schoenmaker in 1851, EvL, ovl wijk A-122, zv Hermanus H, en Adriaantje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-122Zoutsloot 24provisionele en finale toewijzingfl. 500huis aan de zuidzijde van de Zoutsloot, A-122
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperJakob de Beer


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275Zoutsloot A-122Hendrik Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275Zoutsloot A-135 Sjoerd D. Laansma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 275Zoutsloot 24 (A-135)Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)woonhuis


1913 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-974
Zoutsloot 24Yetze Alkema


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 24H.H. Visserschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 24J. (Jan) Klijnstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 24beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.41131401062012


  terug