Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 27 1-ong 1-066 A-142 A-150
Naastliggers vanZoutsloot 27
ten oostenZoutsloot 29
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 25
ten noordenVissersstraat 2


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Gosses


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0191v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Ewert Hinxt


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntoni Rinia


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. D. Hanekuik koopman


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen steenvoerder


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001ra van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Hanekuik koopman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0110r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Annes Huidekoper koopman


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0053v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ververij van wijlen Evert Hanekuik


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Hanekuik


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0280r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaantje Johannes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0151r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Hendriks


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0104r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylke Hanekuyk koopman


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEelke Leyenaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-066 Zoutsloot 27Jetske Heeres0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Pietje Jansgeb 21 mei 1802 HRL, ovl 13 sep 1812 HRL, ovl wijk A-142, N.H., ged 6 jun 1802, N.H., dv Jan Everts en Janke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Claas Hendriksgebruiker van wijk A-142, opperman, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Douwe Jansgeb 1762 ... , ovl 15 mei 1814 HRL; wijk A-142, wonende te Makkum 814; BS huw 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Simon Jacobs van Loon... ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-142Zoutsloot 27Simon J van Loon Klaas Hendriks opperman


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-142Zoutsloot 27Saakje Pieters Buisman, overleden op 5 juli 18216 wk, dochter van Pieter Buisman, gleibakker (Zoutsloot A 142) en Geertje Lautenbach. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 121Zoutsloot 27Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis (57 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Dieuwke Reidsmageb 12 feb 1792 HRL, ovl 20 feb 1875 HRL, ongehuwd, dv Douwe R, en Klaske Siderius; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Elisabeth Hylkes Wiersma... 1805, BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Simon Klases Kuipers... 1835, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Trijntje Douwes Reidsmageb 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-142AchterstraatSymon K Kuipers37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-142AchterstraatElizabeth Wiersma34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-142AchterstraatNeeltie Kuipers3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-142AchterstraatElizabeth Kuipers6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-142AchterstraatKlaas Tuimelaar7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-142Zoutsloot 27Wytske Gerlofs, overleden op 3 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 68 jr, geboren Franeker, overleden Liemendijk A 142, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Cornelis Feyes Pronker... wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-142Zoutsloot 27Dirkje Minks Stolte... HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 121A-142 (Zoutsloot)Simon K. Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 121A-150 (Zoutsloot)Reindert Huesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 121Zoutsloot 27 (A-150)Rinnert Huezewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 27 Bouwe de Vriesbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 27B. de Vriesbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 27A. (Aukje) de Vries


1978 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 27Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1978


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 27beeldbepalend pand7 van 10
  terug