Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 30 1-061 1/4 1-102 A-110 A-121
Naastliggers vanZoutsloot 30
ten oostenZoutsloot 32
ten westenBildtstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 573r van 17 jan 1602 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 30Fedde Claes, burgemeester x Dieuwke Pieters kopen een huis, plaats en brouwerij in de nieuwe stad, waar nu brouwer Keympe Nannings woont. Strekkende van voor het water zuidwaarts tot aan de Droogstraat. Vooraan ten O. de proclamanten, ten W. Hendrick in de Son. Achteraan ten O. de proclamanten, ten W. Pieter Tomas. Gekocht van Pieter Wygers x Lijsbeth Jacobs te Kollumerland voor 1100 gg.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 39r van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 30Jentie Rutgers x Ariaantie Dircks koopt een huis en brouwerij (zonder gereedschap), in de N. Nieuwe Stad, op de Zoutsloot, en strekkende vandaar tot de Droogstraat. Ten O. de hof van Harne Ammema en de camer wl. Jan Cornelis, ten W.? Belast als andere Havengenoten. Gekocht van Fedde Feddes Bonnema, voor 1135 gg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0125v van 17 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhopman Jelle Casparis Bennema


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJentie Rutgers


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZhuis, brouwerij en mouterij
 
koperHans Emes de Ringh burger c.u.1200-00-00 GG
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hovinge van Tiebbe Piters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGabbe Freerx e.a.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJentie Rutgers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Emes de Ringh koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. Jochum Dirx en de hof van Tiebbe Pieters (Dreyer?), ten W. Gabbe Freerks en de andere eigenaar. Gekocht van Jentie Rutgers, voor 1200 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBildtstraat


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZhuis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen
 
koperFeddrick Sipkes, gehuwd metbrouwer3200-00-00 GG
Antie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten zuidenDroogstraat, tot waar de brouwerij strekt
naastligger ten westenBildtstraat, huis in de
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSara Wybes, weduwe van
wijlen Hans Ieme de Rinck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Ipkes, brouwer x Antie Jansdr. koopt een mooi huis, brouwerij en mouterij met alle inventaris, zz. Zoutsloot. Ten O.?, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat tot waar de brouwerij strekt, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sara Wybedr. wv Hans Emes de Ringh, voor zich en haar kinderen, geassisteerd door haar broers, voor 3200 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeddrick brouwer


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199v van 8 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrederick Sipkes brouwer


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIme Yppes burgerbrouwer


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0138r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende brouwerij van Yme Ypes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0204v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende brouwerij van Ime Ypes


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ tot de Droogstraathuis, brouwerij en mouterij
 
kopervrijgezel Jacobus Stellingwerff 1518-10-00 CG
huurderGerrit Hessels 80-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Romckes koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTierck Hock schipper
naastligger ten westenPybe Auckes schipper
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRinske Jetses, weduwe vanPingjum
wijlen Eme Epes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Stellingwerff, vrijgezel van Reitsum en nu te Harlingen wonende, koopt een huis, brouwerij en mouterij zz. Zoutsloot, strekkende van daar tot achter in de Droogstraat. Ten O. Jacob Romckes, ten W. schipper Tierck Hoek? en Pybe Auckes, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Het geheel is verhuurd aan Gerrit Hessels, brouwer, die na afloop van zijn huurcontract ook de bierkamer ten O. van de brouwerij en de stal ten O. van het huis en aan de wz. van de 2 camers van verkoper, zal overdragen. Zie verder de acte. Gekocht van Rinske Jetses wv Eme Epes te Pingjum, met inbegrip van de quotele rechten op het water etc. van Luidingakerke (Luinkerk), door de koper geschat op 450 cg., voor in totaal 1518 cg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellfingwerff


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNanningh Stansen mr. brouwer


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 30huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 30huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenkinderen van Stellingwerf


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoghum Stellingwerff


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 30huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0124v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJocchum Stellingwerf


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0155r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Bierma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 30huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
1-061 /2Zoutsloot 30kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
1-061 /3Zoutsloot 30huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
 
1-061 /4Zoutsloot 30huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
 
1-061 /5Zoutsloot 30woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJochum Stellingwerf mr. brouwer (oud -)
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 30Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 30Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast
 
koperJoost Fransen Zeeman, gehuwd metgerechtsbode251-00-00 GG
Grytie Thomas IJsenbeecq
verpachter grondde erven van Jacob Romkes Braem 5-00-00 CG
verpachter grond stalburgemeester Wiltetus Jelgersma 2-16-00 CG
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar
naastligger ten zuidenN. N. mr. bontwever
naastligger ten westenJan Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperAeltje Jans Nauta, weduwe van
wijlen Jochum Stellingwerf, en als voogd van
hun dochters Trijntie Jochums Stellingwerf, erfgenaam
Baukjen Jochums Stellingwerf, erfgenaam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Fransen Zeeman, mede-gerechtsbode x Grietje Thomas IJsenbeek koopt een huis dat vroeger een brouwerij was, met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp. Ten O. Heere Heeres, mr. metselaar, ten W. Jan Gerlofs, mr. bakker, ten Z.?, mr. bontwever, ten N. de straat en Zoutsloot. Er is een steeg bezijden. Gekocht van Aeltie Jans Nauta wv Jochum Stellingwerf, voor 251 gg.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis met paardenstal
 
koperAnne Bakker mr. bakker en kalkbrander412-10-00 CG
Setske Foppes Pybma?
verpachter grondde erven van Jacob Romkes Braem 5-00-00 CG
verpachter grondburgemeester W. Jelgersma 2-00-00 CG
huurderde weduwe van Jochum Stellingwerf
naastligger ten oostenHeere Heeres
naastligger ten zuidenN. N. wever
naastligger ten westenJan Gerlofs
naastligger ten noordenstraat, zijnde een steeg die bij het huis hoort
verkoperJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
Grytie Tomas IJsenbeecq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne (Eelkes) Bakker, mr. bakker en kalkbrander x Sietske Foppes Pybema koopt een huis met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp, bewoond door wd. Jochum Stellingwerf. Ten O. Heere Heeres, ten W. Jan Gerlofs, ten Z. een weverswoning, ten N. die straat. Er is een steeg naast, die bij dit huis hoort. Gekocht van Joost Fransen Zeeman, gerechtbode x Grietje Thomas IJsenbeek, voor 412 cg.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Eelkes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0267r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0084v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0033r van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Harmens Beekma


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0138r van 22 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0161r van 22 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan H. Speltje


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0236v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Jan Harmens Speltje


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0234r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Jan Speltje


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0336r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van J. H. Speltje


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMichiel Jacobs


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0067v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0351r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernd Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-102 Zoutsloot 30Jan H de Boer1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Albert van Eeken... ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Michiel Jacobs van der Zee... huwt met Jantje Jans Oosterhout, in zijn huis ovl Trijntje Oosterhouf, koopt een huis in 1798, ovl wijk A-110, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, schipper, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, wonende te op ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Pieter Klases Fabergeb 1810 Stavoren, ovl 22 okt 1814 HRL; wijk A-110, zv Klaas Pieters F. en Riemke Abrahams vd Werf; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-110Zoutsloot 30Albert van Eeken Michiel Jacobs van der Zee wed


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Dirk Hendriks Faber, overleden op 11 augustus 1822man van Rinske Sjoerds (Zoutsloot A 110), vader van minderjarige Haring en Hendrik Dirks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 261Zoutsloot 30Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis en erf (189 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Willem B. Johans Keller, overleden op 25 juni 1834B.=Benjamin, zoon van Johan Jacob Keller, visiteurcommies (Zoutsloot A 110) en Helena Kaake, zuster van minderjarige Alida, Sophia, Johanna, Johan-Jacob, Helena, Willem, Johanna-Jacoba, Johannes-Kaake en Geertruida Johans Keller. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Tietje Harings van der Wal, overleden op 15 oktober 183739 jr, vrouw van Freerk Baukes de Boer, schuitschipper Bildstraat A 110, moeder van minderjarige Trijntje Freerks de Boer (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Gerrit Sipkes van der Tol... Martens Rinia; BS huw 1833, ovl 1876; oud 31 jaar (!), geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT 1839; (VAN DER) TOL, GERRIT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Helena Outhuishuwt met Lutzen Wassenaar, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843; oud 39 jaar, geb Heiloo en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Jantje Berends Braammeyer... BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Lutsen O Wassenaargeb 1790 Oosterwierum, ovl 10 apr 1843 HRL, huwt met Helena Outhuis, koopman, zv Obbe Lutsen en Maaike ... ; BS ovl 1843; oud 50 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-110ZoutslootLuitje O Wassenaar50 jOosterwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootHelena Outhuis39 jHeilogezin 1, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootObbe L Wassenaar11 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt Wassenaar7 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootKornelis Wassenaar4 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootWillem Wassenaar7 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootHenderika Wassenaar13 jMinnertsgagezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt S Tol31 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootJantie Braammeyer30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootSipke Tol2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootAafke Tol4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Simontje Jans Baantjergeb 29 mei 1806 HRL, ovl 16 dec 1883 HRL, N.H., werkster 1851-1860, ged 6 jul 1806 HRL, dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-110


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 261A-110 (Zoutsloot)Frederik Molwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 261A-121 (Zoutsloot)Albertus van der Schoot c.swoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 261Zoutsloot 30 (A-121)Sjoukje Wassenaar (wed. Klaas Leeksma, en Cons.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 30J. v/d Veenventer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 30beeldbepalend pand9 van 10
  terug