Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 331-061 1/41-097 A-145A-153


Naastliggers vanZoutsloot 33
ten oostenZoutsloot 35
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 31
ten noordenVissersstraat 8


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de Bildtpoort]1046‑00‑00 GGpan- en estrikwerk en een huis
koperMeyle Uilkes bakker
verpachter grondHeyltie 2‑00‑00 CG
verpachter grondwijlen Arien Dirx
naastligger ten oostenhet huis van Jan Schoegster
naastligger ten oostenhet huis van Huige Willems
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Uilkes, bakker, koopt een pan- en estrikwerk met inventaris en gereedschappen en een huis dat de koper al bewoont. Alles is gelegen op `t Eiland, bij de Bildtpoort. Ten O. Huige Willems en Jan Schoester, ten W. Wytse Michiels, oud-burgemeester Gekocht van Willem Willems, voor 1046 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Zoutsloot 33huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Zoutsloot 33huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061 /4Zoutsloot 33huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-061 Zoutsloot 33Coert Jansen, bestaande uit 5 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
1-061 /4Zoutsloot 33Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061 /4Zoutsloot 33huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ 33/35 ten westen van de Bildtpoortspijp320‑00‑00 GGzomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachter
kopervroedsman Jan Wax mr. koekbakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builart trekveerschipper
verkoperYmkjen Jans Builard, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Gerlof Alberts
verkoperGerlof Jansen Builardtrekveerschipper
verkoperRuurd Jansen Builardtrekveerschipper


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wax c.s.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0231r van 22 okt 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33achterZoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijp272‑21‑00 GGtuin
koperClaas Volkerts mr. metselaar
naastligger ten oostenDirk van der Muur
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenJetse Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Jan Wax
verkoper q.q.Augustus Robberti van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotaris
verkoper q.q.burgervaandrig Hein Mollema, geauthoriseerde curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Folkert Wax, gehuwd met
verkoperEnna Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 33Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Bargebuurts pijpen800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperReinder Arjens Zwart, gehuwd metwijdschipper
koperMarijke Pieters
huurderReinder Arjens Zwart 36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Simons c.s.schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Chresner
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Dirks sleper
verkoperJetze Jelleskoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder Zwart schipper
naastligger ten oostenHarke van der Stok


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-097, pag. 11Zoutsloot 33Reinder Jans Park0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga... huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Reinder Jans Park... leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-145Zoutsloot 33Reinder J Park ervenJacob Ykes Wijga rogmolenaar


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 86 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Jacob Ykes Wijga, overleden op 27 augustus 183062 jr, rogmolenaar (samen met Inne Innes Wijga), wednr. NN, man van NN (Zoutsloot A 145), vader van Barend, idem, Sibbeltje (vrouw van Rinke Oorthuis, idem) en Grietje Jacobs Wijga (wed. Klaas de Beer) (allen uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 124Zoutsloot 33wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.molenaarscheHarlingenhuis (104 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Johanna van Bachum... BS ovl 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-146, 245; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Klaaske Dekkergeb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Martinus Hermanus ten Brug... Franeker 1834, zv Hermanus tB, en Antje Feikes; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk G-345; oud 34 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Regina Jacobs Velthuis... te HRL, dv Jacob Gerbens V, en Foekje Dirks; BS Franeker huw 1834, BS ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, wijk F-042 wijk G-345; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-331; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Rimke Wopkes Kleinvogel... K, en Trijntje Klazes de Beer; BS huw 1827, ovl 1839; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-145Zoutsloot 33Sientje Dirks van Akkeren... Jacobs vA., Japikje Aukes Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 59 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Aukje Maria Arends van Bagchum, overleden op 5 april 183969 jr, geboren Leeuwarden, overleden Zoutsloot A 145, wed. Jacob Ykes Wijga (wednr. NN), zuster van Johanna (wed. Jacob Sybes Dikker) (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Migchiel Arends van Bagchum (legaat elk fl. 100,- voor zijn 6 niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.506,49. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-145ZoutslootJohanna van Bachum64 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-145ZoutslootRimke W Kleinvogel39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootBroer R Kleinvogel7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJacob Kleinvogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootJohanna Kleinvogel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootAukje Kleinvogel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-145ZoutslootKlaaske J Dekker39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124Zoutsloot 33wed Jacob IJges Wijgavan voren vernieuwd en verbeterd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 124Zoutsloot 33 Hendrik Komsteen geheel nieuw onderwerk en verfraaid


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2675 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-145Zoutsloot 33Sied Eedes Park, overleden op 22 september 1852geboren 10/4/1852, zoon van Eede Park, schipper (Zoutsloot A 145) en Geertje de Wit, broer van minderjarige Itje, Grietje en Wikje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 124Zoutsloot A-145Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3456Zoutsloot A-153Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3456Zoutsloot 33 (A-153)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 33 Cornelis Boonstramachinistf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 33C. Boonstramachinist n.t.m. (gep.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 33L.J. (Luitjen) Penning


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 33beeldbepalend pand7 van 10
  terug