Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 381-121 1-188 A-107A-117


Naastliggers vanZoutsloot 38
ten oostenZoutsloot 40
ten zuidenDroogstraat 47
ten westenZoutsloot 36
ten noordende Zoutsloot


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 38naamloze doorlopende steeg ten oosten


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot, achter op de nieuwe haven op de280‑00‑00 GGhuis
koperburgemeester Adriaen Bartouts, gehuwd met
koperBarber Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen0‑01‑12 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van Keympe Jeltes te Leeuwarden
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytse Pybes, gehuwd met
verkoperAnna Baltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen Bartouts, burgemeester x Barber Jeltes kopen een huis op de Nieuwe Haven op de Zoutsloot. Ten O. de ledige plaats van Keympe Jeltes van ?, ten W. Pieter Pieters. Grondpacht 1 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Wytse Pybes x Anna Baltes, voor 280 GG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107v van 16 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Wytze Pybes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Wytse Pybes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wytze Pybes


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238r van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wytse Piebes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005r van 28 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009v van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan de zuidzijde van het Achterdiep]395‑00‑00 CGhuis met een plaats daarachter
koperOcke Joukes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker
naastligger ten westenBarelt Jans stadsroeper
naastligger ten noordenZoutsloot en de straat
verkoperAnna Baltis, weduwe van
verkoperwijlen Wytze Piebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Jouckes koopt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043r van 23 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van Wytze Piebes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende schuur gekocht door Pieter Fransen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ280‑00‑00 GGschuur
koperPieter Fransen, gehuwd metgrootschipper
koperLeentie Duckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen plaats
naastligger ten westende schuur van Reyn Yedes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Baltges


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0128v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Pytter Fransen


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansens Huismans


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ 1 huis oostelijker dan de brouwerij van de Roode Leeuw of waar deze in de wipstoel staat400‑00‑00 CGhuis of koeschuur
koperburgemeester Bartel Cleysen Lantingh
naastliggerbrouwerij genaamd de Roode Leeuw de Rode Leeuw
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperHero Galama namens de erfgenamen
erflaterwijlen Magdalena Doeckes, weduwe van
erflaterwijlen Pytter Fransengroot- en wijdschipper


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ175‑00‑00 GGschuur bij brouwerij genaamd De Roode Leeuw
koperJelle Willems voermande Rode Leeuw
koperJan Claessen voerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBaucke Fockes
naastligger ten zuidende weduwe van Focke Martens* puistermaker
naastligger ten westenJacob Tjebbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems en Jan Claessen, voerlieden, kopen een ledige schuur zz. Zoutsl., bij de brouwerij 'de Roode Leeuw'. Ten O. Bauke Fockes en een steeg, ten W. Jacob Tjebbes (Popta?), ten Z. wd. Focke, puistermaker?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van erven oud-burgemeester Bartel Cleissen Lanting, voor 175 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende schuur van Jelle Willems* voerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerCarst Palsen
gebruikerAeffke Jans
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerAeffke Jans
gebruikerFolkert
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑9‑1720
opmerkingden 6 september van ... ... wegens aeffke jans hier op betaelt 2-16-0
aansl. huurw. voldaan16‑9‑1720
opmerkingden 16 september door de executeur 2-16-0
aansl. huurw. voldaan30‑9‑1720
opmerking1720 den 30 september wegens volkert broers betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarBaucke Fockes erven
gebruikerYpe Sijes cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBraem secretaris


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot, tussen huis van Heere Heeres en stal van wed. van Jan Clases10‑00‑00 CGtuintje
koperHeere Heeres, gehuwd metmr. metselaar
koperYdtie Rinnerts
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenHeere Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenYdtie Rinnerts
naastligger ten westenRegnerus Braem
naastligger ten noordenstal van weduwe Jan Clazens
verkoperRegnerus Braem J.U.D.secretaris van Barradeel te Sexbierum


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ77‑21‑00 GGstal
koperTierk Gabes koemelker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar
naastligger ten westende heer Regnerus Braem secretaris
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van te Marrum
verkoper van 2/3de kindskinderen van wijlen Janke Johannes, weduwe van
erflaterwijlen Jan Clasen
verkoper q.q.dr. Johannes Clonkers, geauthoriseerde curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/3de boedel van Rinco Stellingwerf, zoon van
erflaterwijlen Janke Johannes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen stalling


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ, aan de zijkant van de100‑00‑00 GGstalling
koperGovert Reynders, gehuwd met
koperDirkien Pieters
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar
naastligger ten westenwijlen Hanekuik
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjerck Gabeskoemelker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarYpe Sijes
gebruikerHarmen IJsbrands
huurwaarde13‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑05‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-121 Zoutsloot 38Ype Zijes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-121Zoutsloot 38huis
eigenaarYppe Sijes
gebruikerYppe Sijes cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0023r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0216v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ150‑00‑00 CGstal voor 6 koeien en 3 paarden
koperDirk Cornelis mr. huistimmerman
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid
naastligger ten oostenTaede
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirkjen Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Govert Reinderskoemelker


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ100‑00‑00 CGstal
koperSybren Nannings karreman
huurderSybren Nannings karreman30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaede
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirk Cornelismr. huistimmerman
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ205‑00‑00 CGstal
kopervroedsman Sybe de Vries
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTaede Taedes
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybren Nannings


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Sybe de Vries


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0140v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Barends


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van S. de Vries


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpen500‑00‑00 CGwagenhuis
koperburgerhopman Bouwe Fontein
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGouke S. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rasschen, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Sybe de Vries


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe Fontein


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBouwe Fontein


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0241v van 1 feb 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenstokerij van B. Fontein


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenvan der Werf koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-188, pag. 20Zoutsloot 38Jan Kyl1‑00‑00 cgstokerij


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 38Zoutsloot ZZ wijk A-107100‑00‑00 CGpak- of wagenhuis
koperJan Kiel, gehuwd metkastelein
koperCaatje Rudolf
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff
naastligger ten westenJ. G. Hingst
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBouwe Fontein


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Jan Jansen Kiel... paardenstalling 1802-1803, in leven kastelein; BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-107Zoutsloot 38Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-107Zoutsloot 38koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 253Zoutsloot 38Jan KielstalhouderHarlingenstal (56 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-107Zoutsloot 38Sybrand Zwaal... beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot A-107Sipke T. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot A-117Sipke T. Dijkstrawerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 253Zoutsloot 38 (A-117)Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)stal


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 38, HarlingenZoutsloot 38 Corelliijs


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 38beeldbepalend pand5 van 10
  terug