Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 39 1-061 1/4 1-099 A-147 A-156
Naastliggers vanZoutsloot 39
ten oostenZoutsloot 41
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 37
ten noordenVissersstraat 12


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ [staat: op het eiland]1/6 panwerk en huis
 
koperN. N. 200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Clases Truitien
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWytsse Michiels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0077v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ [staat: op het eiland bij de Bildtpoort]panwerk met een huis ervoor ten zuiden
 
koperWillem Willems de jonge, gehuwd met1200-00-00 GG
koperGrietje Pieters
verpachter grondHeiltje 2-00-00 CG
verpachter grondwijlen Arrjen Dirks
naastligger ten oostenWillem Clasen
naastligger ten oostende olderman Jan Jacobs Schoegster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Pieter Jansenpannenbakker
verkoper van 1/2Attje Sybes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joannes Arents Reen
erflaterTrijntje Hettespannenbakster


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0260v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091v van 5 apr 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093r van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van Pieter Jansen Oldaens


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210r van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Bildtpoort (bij de)grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal
 
koperFedde Pieters Dreier, gehuwd metkoopman200-00-00 GG
koperAafke Reiners Fontein
huurderJan Hessels c.u.
naastligger ten oostenTjalling Ymes molenaar
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Ruird Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Pieters koopman
naastligger ten westenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten noordende gorterie van Schelte Wybrens
verkoperJan Pieterskoopman
verkoperPieter Jansen Oldaenskoopman


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFedde Pieters Dreyer, gehuwd met
naastligger ten oostenAefke Reiners Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 39huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 39huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAafke Reinders Fontein, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Fedde Pyters Dreyer


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 39huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe Fedde Pyters Dreyer


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0148v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ ten westen van de Bildtpoortspijphuis en hof
 
koperJan Gerlofs mr. bakker486-00-00 GG
huurder gedeelte van het huisPyter Harmens mr. kuiper15-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Aefke Reyners Fontein, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Fedde Pyters Dreyer
verkoper van 1/2Ybeltie Dreyer, gehuwd metSexbierum
verkoper van 1/2Regnerus Braemsecretaris van BarradeelSexbierum


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 39huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 39kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 39huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 39huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 39woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0242v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerlofs Builardt


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0243v van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet zgn. verbrande panwerk


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 39Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 39Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 39huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Zoutsloot 39kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Zoutsloot 39huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Zoutsloot 39huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Zoutsloot 39woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0261v van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0121r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerlofs Builaard


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builaart


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0236r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerlofs Builard


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0063r van 3 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0220v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Bargebuurtspijphuis
 
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met334-00-00 CG
koperJetze Jelles koopman
huurderMarijke Alberts c.m.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaes Jans
naastligger ten noordenJan Wax
verkoperGerlof Jansz Builardtrekveerschipper


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0189v van 20 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort- en Bargebuurtspijphuis
 
koperSimon Haantjes, gehuwd methuistimmerman350-00-00 CG
koperLolkjen Uilkes
huurderTijs Gieses
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevoogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenFolkert Wax
verkoperYmkjen Jans Builard, gehuwd met
verkoperJetze Jelleskoopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0196r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 39Zoutsloot dicht bij de Bildtpoorthuis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hof
 
koper door niaarSimon Haantjes mr. Huistimmerman726-21-00 GG
geniaarde koperJohannes Adema, gehuwd metschipper
geniaarde koperAaltje van Dalsen
bewonerwijlen Claas Folkertsmr. metselaar
naastligger ten oostenvroedsman D. W. Vettevogel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReinder Swart
naastligger ten noordenwijlen Claas Folkerts mr. metselaar
verkoper q.q.vroedsman Jan Wax, wettige voorstander over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax c.u., erfgenamen ab intestato van hun oom
erflaterwijlen Claas Folkertsmr. metselaar


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0062r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Haantjes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0216r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Haantjes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-099 Zoutsloot 39Symon Haantjes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-146, timmerbaas; medegebruiker B.H. Brouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-147Zoutsloot 39Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Jetske Sikkes, overleden op 6 november 1825vrouw van Bonne Haayes Brouwer, mr. schoenmaker (Zoutsloot A 147, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Legaat fl. 200,- voor D G-armen. Saldo fl. 1.790,25. (bijgevoegd is uittreksel van overlijden van Bonne Hayes Brouwer op 5/5/1826, oud 53 jr, schoenmaker, wednr. Jetske Sikkes van Ried) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Bonne Hayes Brouwer, overleden op 5 mei 1826mr. schoenmaker Zoutsloot A 147/205, broer van Jan en Wieger Hayes Brouwer (erven alleen deel van vruchtgebruik), testamentair erfgenamen zijn voor 1/2hun kinderen Geertje en Haye Jans Brouwer, varenspersoon (samen 1/4) en Haye Wiegers Brouwer, idem (1/4), alsmede voor de andere helft de niet verwante Jetske Inses Gerlofsma, te Nijkerk/ Gld. Saldo fl. 2.779,58. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 126Zoutsloot 39Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis (73 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 40 van 24 aug 1836
adressoortbedraggebruik
A-147Zoutsloot 39provisionele en finale toewijzingfl. 305huis en de tuin A-147 en A-205
 
verkoperMarten Modders
verkoperMargaretha Hoekers
koperObbe Sjoerds Schaafsma
koperTjietske Abrahams de Ruiter


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-147Zoutsloot 39Obe Sjoerds Schaafsma, overleden op 16 november 1838koopman Zoutsloot A 147/205, man van Tjietske Abrahams de Ruiter, negotiante, vader van minderjarige Sjoerd, Abraham, Richard, Gerrit, Jan en nog ongeboren kind Obes Schaafsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Aagje Gerrits Grootgeb 1782 Zaandam, ovl 26 feb 1841 HRL, huwt met Poppe Meinsma, dv Gerrit G, (gk), en Divertje dekker, (gk); BS ovl 1841; oud 57 jaar, geb Westzaan (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Dievertje Poppes Meinsma... huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Heilkje Jacobs Zoete... Z, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Jacob Everts de Boer... BS geb 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, wijk A-139; gebruiker van wijk A-147, stalknegt; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Willem Wybes Schoonhoven... Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-147ZoutslootDievertje Meinsma37 jMakkumv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootPoppes van der Werf12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootFoeke van der Werf8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAukje van der Werf13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-147ZoutslootAagje de Groot57 jWestzaanv, protestant, weduwe
A-147ZoutslootFrederik J Bakker20 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd, molenmaker
A-147ZoutslootUilke Schuil23 jSneekm, protestant, ongehuwd, grutter


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-147Zoutsloot 39Fedde Hendriks Bleeker... Gelder, (gk), oom bruid. 1837, scheepstimmer man in 1851, N.H., wonende te Vijverstraat in 1811, ovl wijk A-147, kinderen: Christanus B., geb 10 jan 1808 HRL, Hendrik Feddes, geb 30 mrt 1805 HRL, Grietje Feddes, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 126A-147 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2859A-156 (Zoutsloot)Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjestuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 126Zoutsloot 39 (A-156)Hette Hettemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 39 Jurjen Eskesmandenmaker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 39P. (Pieter) Miedema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 39beeldbepalend pand7 van 10
  terug