Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 421-120 1-186 A-105A-114


Naastliggers vanZoutsloot 42
ten oostenZoutsloot 44
ten westenZoutsloot 40
ten noordende Zoutsloot


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0050r van 20 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ in de noorder nieuwe stad850‑00‑00 GGhuis en hof erachter en terzijde
koperJelmer Pyters, gehuwd met
koperTzisck Tziepkes
naastligger ten oostende hof van wijlen Jelle Sybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Kempo Jelles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Jochums, grootvader van de kinderen van
verkoperFridts Hessels voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanhinxtevanger
verkoperwijlen Sytske Wybes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0107v van 16 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelmer Pyters


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pyters


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0220v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMichiel Pieters


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0238r van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelmer Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005r van 28 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009v van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043r van 23 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Michiel Pieters


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159r van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ledige plaats van Folcku Wytses


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0023v van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0128v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238r van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Hendricx


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118r van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix koemelker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van Hendrick Hendricx


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0138r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ40‑00‑00 GG1/3 huis
koperTrijntie Minnes, gehuwd met
koperPyter Pyters wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerlautie Wybes, weduwe van te Makkum
verkoperwijlen Dirck Lieuwes
verkoperPyter Wybesschipper te Makkum
verkoperTrijntie Wybes, weduwe van te Makkum
verkoperwijlen Antonius Ennema
verkoperTjeerd Wybes, allen erfgenaam van hun zuster te Makkum
erflaterwijlen Botie Wybes, erfgename van haar man
erflaterwijlen Jan Minnes Marnstra, mede erfgenaam van zijn vadercontrarolleur te Makkum
erflaterwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0015v van 14 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Pyters
naastligger ten westenPyter Pyters


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073v van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ80‑00‑00 CG1/3 huis en kamers
koper van 1/3Pieter Pieters c.u.
eigenaar van 2/3Pieter Pieters c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriette Marnstra
verkoperPieter Marnstra
verkoperJohannes Marnstra


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerFoecke Haies cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ tussen de Bildt- en Karremanstraat180‑00‑00 GGhuis
koper door niaarAnne Jans Huidekoper
geniaarde koperAeffke Foeckes c.p.
naastligger ten oostenAnne Jans
naastligger ten zuidenJan Teunis c.s.wijdschipper
naastligger ten westenBaucke Fockes Agricola
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrick Aises, gecommitteerden uit
verkoperde hypothecaire crediteuren van Pyter Pyters c.u.grootveerschipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerFoecke Haies
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerMarcus Gerrits
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0080r van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ307‑00‑00 GGhuis
koperGerlof Ymes, gehuwd met
koperGriet Freerks Scheltinga
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Jansen Huidekoper, gehuwd met
naastligger ten oostenHenke Pyters Dreyer
naastligger ten zuidenJan Teunis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper q.q.Gerlof Ymes, executeurkoopman
verkoper q.q.Pieter Tjebbes Dreyer, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoper, erflater, gehuwd met
verkoperwijlen Henke Pyters Dreyer, erflater
verkoperRomkjen Annes Huidekoper, dochter, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley
verkoperJan Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperPyter Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperDina Annes Huidekoper, minderjarige dochter
verkoperClaeske Annes Huidekoper, minderjarige dochter


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarGerloff Ymes
gebruikerAafke Fokkes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-120 Zoutsloot 42Joost Hendriks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-120Zoutsloot 42huis
eigenaarJoost Hendriks
gebruikerAefke Foekes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0023r van 7 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Joost Hendriks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0216v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Hendriks


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen Mecima


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0241v van 1 feb 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van H. J. Proust


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0305v van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van H. J. Roust koopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0247r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ228‑00‑00 CGhuis
koperCoene Jans, gehuwd met
koperGrietje Pieters
huurderAnske Dijkstra c.u. et c.soc.
naastligger ten oostenSymon Frieseman
naastligger ten zuidenSymon Haantjes
naastligger ten westenCornelis Martens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator over
verkoper van 1/2Dorothea Hendriks Praus, nagelaten kind
verkoper q.q.Pieter Warnders, curator over
verkoper van 1/2Pieter Hendriks Praus, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Hendrik Praus, eerder gehuwd met
erflaterwijlen Johanna Rausen, thans gehuwd met
verkoperW. Brugmeyer


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0039v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 42Zoutsloot ZZ wijk A-114 [staat: A-112]225‑00‑00 CGhuis
koperSybe Paulus, gehuwd met
koperFoekje Martens
naastligger ten oostende weduwe van Symon Frieseman
naastligger ten zuidenSymon Haantjes
naastligger ten westenCornelis Martens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGrietje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Coene Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-186, pag. 20Zoutsloot 42Sybe Paulus2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Hemme Johannes van der Meulen... Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Hendrik van der Weyde... Jans; BS huw 1811wafk, hu, huw 1818, huw 1836, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-286; gebruiker wijk A-105, timmerknegt; eigenaar en medegebruiker Siebe Paulus de Boer, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Siebe Paulus de Boer... huw 1813, huw 1817, huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-105, wolkammer; medegebruiker is Hendrik J. van der Weyde, timmerknegt, 1814. (GAH204); S.P. d. B. eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-105Zoutsloot 42Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
A-105Zoutsloot 42Siebe Paulus de Boer Hendrik J van der Weyde timmerknegt


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 231 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Sybe Paulus de Boer, overleden op 20 september 1828wolkammer Zoutsloot A 105, vader van Fokeltje, naaister en Marten Sybes de Boer, matroos. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 248Zoutsloot 42Siebe Paulus de BoerwolkammerHarlingenhuis en erf (113 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Geertje A. de Boeroud 66 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Geertje Jans Baantjer... bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Rinske van der Meulen... 31 okt 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Sytske Tjebbes de Groot... HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS ovl 1840; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-105ZoutslootMarten van der Mey27 jschippersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-105ZoutslootGeertjie Baantjer29 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-105ZoutslootJan van der Mey2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-105ZoutslootAntje van der Mey4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-105ZoutslootSytske T de Groot69 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-105ZoutslootGeertje A de Boer66 jMakkumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Dirkje Graphorn, overleden op 29 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 28/10/1844), overleden Zoutsloot A 105. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 846 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Dirkje Hendriks Noordbruis, overleden op 2 oktober 184755 jr (geboren 1792), overleden Zoutsloot A 105, weduwe, moeder van Martje Westerveld (vrouw van Fredrik Graphorn, varensgezel). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-105Zoutsloot 42Engelina Hes, overleden op 10 december 1848(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 6/11/1797), overleden Zoutsloot A 105, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 248Zoutsloot A-105Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-105Zoutsloot 42Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 248Zoutsloot A-114Jan de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 248Zoutsloot 42 (A-114)Jan de Jongwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 42beeldbepalend pand5 van 10


1996 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 42Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996
  terug