Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 44 1-119 1-185 A-104 A-113
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 44 1-159 1-185 A-104 A-113
Naastliggers vanZoutsloot 44
ten oostenZoutsloot 46
ten westenZoutsloot 42
ten noordende Zoutsloot


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van Wietse Meynerts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Aeltje Wytses
naastligger ten westenhet hof van Schelte Jurjens


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWytse Meinerts
naastligger ten westenLaas Pytters koopman


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0138r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073v van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44kamers
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
1-159 Zoutsloot 44hoff
eigenaarRintie Kingma dogter
gebruikerMelle Hansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaucke Fockes Agricola


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
 
1-159 Zoutsloot 44hoff
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerSicke Eelkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
1-159 Zoutsloot 44hoff
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0080r van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 46, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Bauke Fockes Agricola


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44huis
eigenaarwed. Jan Jarigs
gebruikerwed. Jan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
1-159 Zoutsloot 44hoff
eigenaarJan Jarigs
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0025r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0182v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 55, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Rein Faber


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0247r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Frieseman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0039v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 42, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Symon Frieseman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-185 Zoutsloot 44S Frieseman1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Jan Hendriks Brongeb 1794 HRL, ovl 26 feb 1813 HRL; wijk A-104, zv Hendrik Jans B en Berber Jurjens; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Hendrik J Brongebruiker van wijk A-104, wijnstekersknegt; eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Sjoerd Piebes Wiarda... de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-104Zoutsloot 44S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 243Zoutsloot 44Johannes Watzes RuitengaHarlingenhuis en erf (58 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Douwe Wiersma... Kerk HRL 1802, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-212; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Matthijs S Blok... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk A-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Sybrand Zwaal... BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; S.L.Z. eigenaar van de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-104ZoutslootMatthijs S Blok36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerknegt
A-104ZoutslootKlaaske T Bouma27 jMakkumv, protestant, gehuwd, naaister
A-104ZoutslootAnthoon Bouma5 jMakkumm, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootBaukje M Blok4 jMakkumv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootWiepkje M Blok3 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootGrietje M Blok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootDouwe H Wiersma36 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 243A-104 (Zoutsloot)Johs. W. Ruitengawoning en tuin


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 243A-113 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 243Zoutsloot 44 (A-113)Doopsgezinde Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 44 Jan P. Boumaconduct. Posterijen
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 44J.P.Boumapostconducteur (gep.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 44beeldbepalend pand9 van 10ca. 1895


2004 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 44Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug