Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 441-119 1-185 A-104A-113
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 441-159 1-185 A-104A-113


Naastliggers vanZoutsloot 44
ten oostenZoutsloot 46
ten westenZoutsloot 42
ten noordende Zoutsloot


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0050r van 20 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van wijlen Jelle Sybes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Meinerts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0138r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0015v van 14 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 44Zoutsloot ZZ400‑00‑00 CGhuis bestaande uit twee woningen
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman
koperHinke Pyters
naastligger ten oostenJacob Romkes Braem
naastligger ten zuidenAnne Jansen
naastligger ten westenPyter Pyters
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Mayke Wytses, gehuwd met
verkoper van 1/3Lolle Jacobs Cok
verkoper van 1/3Fedde Wytseszeevarend persoon
verkoper van 1/3Attie Wytses, gehuwd met
verkoper van 1/3Rein Werpsblokmaker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073v van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119Zoutsloot 44kamers
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-159Zoutsloot 44hoff
eigenaarRintie Kingma dogter
gebruikerMelle Hansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jans


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119Zoutsloot 44huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-159Zoutsloot 44hoff
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerSicke Eelkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119Zoutsloot 44huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-159Zoutsloot 44hoff
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0080r van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Jansen Huidekoper, gehuwd met
naastligger ten oostenHenke Pyters Dreyer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119Zoutsloot 44huis
eigenaarwed. Jan Jarigs
gebruikerwed. Jan Jarigs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-159Zoutsloot 44hoff
eigenaarJan Jarigs
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119Zoutsloot 44huis
eigenaarEeltje Rinses
gebruikerEeltje Rinses
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG
opmerkinghier onder beklemd no. 159
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-159Zoutsloot 44hof
eigenaarEeltje Rinses
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 119


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0247r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Frieseman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0039v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Symon Frieseman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-185, pag. 20Zoutsloot 44S Frieseman1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Jan Hendriks Brongeb 1794 HRL, ovl 26 feb 1813 HRL; wijk A-104, zv Hendrik Jans B en Berber Jurjens; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Hendrik J Brongebruiker van wijk A-104, wijnstekersknegt; eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Sjoerd Piebes Wiarda... de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-104Zoutsloot 44S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 243Zoutsloot 44Johannes Watzes RuitengaHarlingenhuis en erf (58 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Douwe Wiersma... Kerk HRL 1802, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-212; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Matthijs S Blok... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk A-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Sybrand Zwaal... BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; S.L.Z. eigenaar van de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-104ZoutslootMatthijs S Blok36 jtimmerknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-104ZoutslootKlaaske T Bouma27 jnaaisterMakkumv, protestant, gehuwd
A-104ZoutslootAnthoon Bouma5 jMakkumm, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootBaukje M Blok4 jMakkumv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootWiepkje M Blok3 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootGrietje M Blok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootDouwe H Wiersma36 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 243Zoutsloot A-104Johs. W. Ruitengawoning en tuin


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 243Zoutsloot A-113Doopsgezinde Gemeentewerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 243Zoutsloot 44 (A-113)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 44 Jan P. Boumaconduct. Posterijenf. 1000f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 44J.P. Boumapostconducteur (gep.)


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 44beeldbepalend pand9 van 10ca. 1895


2004 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 44Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug