Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 45 1-096 1-138 A-152 A-159
Naastliggers vanZoutsloot 45
ten oostenZoutsloot 47
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 43


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van Lenert Kuyck


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ1/2 huis, schuur en ledige plaats
 
koperRintse Annes, gehuwd met740-00-00 GG
koperJancke Cornelis op de Spycker
eigenaar van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Uulck Leuwes
naastligger ten oostenGatse Seerps
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGattie Gerbens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLenart Cornelis Cuick


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]huis en schuur
 
koper provisioneelN. N. 850-14-12 CG
naastligger ten oostenGatse Seerps
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenRobijn Egberts
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Evert Doedes, curator
verkoper q.q.Baert Cornelis, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinse Annes, gehuwd met
verkoperwijlen Jancke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (8) ten verzoeke van (Evert Doedes en Baert Cornelis als curators over) de weeskinderen van Rinse Annes en Jancke Cornelis, een huis en schuur op de Soltsloot ende achter inde Carremansstraet uytlopende. Ten O. Gatse Seerps, ten Z. en N. de straat, ten W. Robijn Egberts. Geen grondpacht.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0164r van 20 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ bij de Bilpoort, strekkende vanaf de Zoutsloot tot de Achterstraat [staat: Karremanstraat]huis met schuur
 
koper door niaarPieter Tiallings broeder van de verkoper820-00-00 GG
geniaarde koperMinne Jans
naastligger ten oostenGattie Seerps
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Jansen grootschipper
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperAede Tiallinghsvoerman


1668 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 45, HarlingenZoutsloot 45'1668'
'L O'
'I G'
en de afbeelding van een naar links varende eenmaster met volle zeilen.
Waarschijnlijk Lolcke Obbes (wijdschipper) en Jeltje Gosses


1668 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 45Hein Buisman StichtingBouw (niet de voorgevel maar mogelijk wel het huis) volgens gevelsteen 1668


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0124v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Tjallings


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052va van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort, achter de Karremanstraat uitlopendehuis
 
koper provisioneelWilthetus Jelgersma apotheker226-14-00 GG
naastligger ten oostenTjeerd Reyners
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJillert Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
eerdere eigenaarwijlen Pytter Tjallings, gehuwd metvoerman
eerdere eigenaarwijlen Hotsche Folckerts
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen, en curator over
verkoper van 1/2Tjalling Pieters
verkoper van 1/2Jan Jansen Schonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Lijntie Pieters


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0209r van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Tiallings


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0158v van 12 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0103r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0288r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-096Zoutsloot 45huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerGerrit Arjens cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-096Zoutsloot 45huis
eigenaarb[urgem]r. Jelgersma erven
gebruikerDoede Voerman cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-04-04 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Hendrick Eeverts n.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-096 Zoutsloot 45huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerWillem Emmericks cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0051r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ bij de Bildtpoortspijphuis
 
koper door niaarOtto Aukes wijdschipper450-00-00 CG
geniaarde koperHarmen Harmens, gehuwd metbontwever
geniaarde koperAntie Dirx
huurderWybe Fongers
naastligger ten oostenLammert Martens
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenOtto Aukes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkopervroedsman Wiltetus Jelgersmaapotheker


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-096 Zoutsloot 45huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerJan Willems c.s.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-096 Zoutsloot 45Dirk Pieters, bestaande uit 10 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-096 Zoutsloot 45huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerDirk Pytters cum soc.
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0243r van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte Aukes


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0199r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ [niet vermeld]huis
 
koperThomas Clazen IJzenbeek, gehuwd metbontreder630-00-00 CG
koperAnna Scheltinga
huurderde weduwe van Dirk Pieters 44-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Janzen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Ottes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.vroedsman Meye Harmens, curator over
verkoper van 1/16Harmen Lieuwes, en
verkoper van 1/16Meye Lieuwes, kinderen van
erflaterwijlen Neeltje Ottes
verkoper q.q.Sierk Tolsma, curator overkoopman
verkoper van 1/8Gryttje Jelles
verkoper van 1/8Otte Jelles
erflaterwijlen Otte Aukes c.u.
verkoper van 1/4Claas Ottes, en zijn broer
verkoper van 1/4Auke Ottes
verkoper q.q.Pytter Clazes, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Neeltje Ottes
verkoper q.q.Pytter Clazes, vader en voorstander van
verkoper van 1/16Gryttje Pytters, en
verkoper van 1/16Tjetske Pytters


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0057v van 1 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koper door niaarClaas Ottes Overdijk wijdschipper570-07-00 GG
geniaarde koperDouwe Annes, gehuwd metwachtmeester
geniaarde koperMayke Simons
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisGryttje Thomas IJzenbeek
huurderde weduwe van Dirk Pyters 50-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Ottes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperThomas Clasen IJzenbeek, gehuwd metkoopman
verkoperAnna Scheltinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Ottes Overdijk, wijdschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Douwe Annes, ass. wachtmeester x Mayke Simons, en niaar ratione sanguinis van Joost Zeeman x Grietje Thomas IJsenbeek, een huis en tuin nz. Zoutsloot, verhuurd aan wd. Dirk Pyters. Ten O. Jan Jansen, ten W. Claas Ottes Overdijk, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Thomas Clasen IJsenbeek x Anna Scheltinga, voor 570 gg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Ottes Overdijk oud schipper


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0131r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Claas Ottes Overdijk


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0006r van 13 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 45Zoutsloot NZhuis
 
koperBauke de Beer, gehuwd met295-23-00 GG
koperSjoerdtje Teunis
naastligger ten oostenPieter Jeltes n.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenS. Miedema
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperJan Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikenmaker
verkoperGrietje Claasen Overdijk
verkoperRommert Claasen Overdijk
verkoperJelle Claases Overdijk
erflaterwijlen Claas Ottes Overdijk c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke de Beer x Tjeerdtie Teunis koopt een huis nz. (Grote) Zoutsloot. Ten O. Pieter Jeltes?, ten W. Simon Miedema, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Achterstraat. Gekocht van mr. pruikmaker Jan Gongrijp x Grietje Claasen Overdijk, Rommert Claasen Overdijk en Jelle Claasen Overdijk, als erven van hun wl. ouders Claas Ottes Overdijk, voor 295 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauke de Beer


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-128 Zoutsloot 45Bauke de Beer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-138 Zoutsloot 45Bauke de Beer1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Bauke Rinnerts de Beer... 1800, BS huw 1814 1816 huwelijken, huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk A-152, winkelier, 1814. (GAH204); B. dB. van HRL, en Sjoerdtje Teunis Epping van Leeuwarden, hebben hunne ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-152Zoutsloot 45Bauke de Beer Bauke de Beer winkelier


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-152Zoutsloot 45Sjoerd Baukes de Beer, overleden op 4 februari 18282e stuurman, overleden aan het Nieuwe Diep, zoon van Bauke de Beer (Zoutsloot A 152), broer van Teunis, beurtschipper, Eeke (vrouw van Eelke Meindersma, koopman Leeuwarden) en Klaas Baukes de Beer, besteller bij beurtschepen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 138Zoutsloot 45Bauke de BeerHarlingenhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Aldert Kreil/Krijl... Jacob Houtkoper, turfdrager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-152; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Lijsbert Westra... ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-152Zoutsloot 45A Kreil stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-152ZoutslootAllert G Krijl [Kreyl]47 jHindelopenm, protestant, gehuwd
A-152ZoutslootFoekje Pannebakker49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-152ZoutslootSytze A Krijl16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-152ZoutslootBoukje Krijl21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, beurtschipper [sic]


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-152Zoutsloot 45Tetje Gerbens Tigchelaar, overleden op 24 maart 18421 jr, overleden bij Bildtpoort A 152, dochter van Gerben Hayes Tigchelaar, werkman en Pietje Iebs van der Werf, zuster van minderjarige Setske, Rein, Yeb, Bote, Idske, Haye en Hiltje Gerbens Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Jantje Jacobus Schotanus... 19 jul 1829, dv Jacobus S, en Grietje Dijkstra; BS huw 1814, huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-152; geb 7 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Jakobus Schotanus en Grietje ... (alles)


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 7 van 16 jan 1855
adressoortbedraggebruik
A-152Zoutsloot 45koopaktefl. 1200huis A-152
 
verkoperJan Eelkes van der Post
koperJohannes Klazes de Jong


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 138A-152 (Zoutsloot)Johs. K. de Jongwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
A-152Zoutsloot 45Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij de wed., Tietge. Provisioneel verkocht op 19 nov 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
A-152Zoutsloot 45Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij de wed., Tietge. Finaal verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 280..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 138A-159 (Zoutsloot)Klaas Ebeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 138Zoutsloot 45 (A-159)Klaas Ebes (te Maassluis)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 45 Johan ten Tijeconducteur S.S.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Zoutsloot 45 Herman H. ten Tijehandelsreiziger
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 45R. de Swarttelegrafist ned. sp.


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 45S. (Sije) Boonstra


1974 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 45Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 45rijksmonument 20751
  terug