Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 46 1-119 1-185 A-103 A-112
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 46 1-159 1-185 A-103 A-112
Naastliggers vanZoutsloot 46
ten oostenZoutsloot 48
ten westenZoutsloot 44
ten noordende Zoutsloot


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ [staat: noorder nieuwe stad aan het achterdiept]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd met300-00-00 GG
koperTrijntie Sioerdts
verpachter grondPieter Arys c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende plaats van Sydtse timmerman
naastligger ten zuidende plaats van Douwe Gerlofs
naastligger ten westende hof van Wietse Meynerts
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperUulbe Albertsmr. metselaar


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZhuis
 
koperSake Sybes, gehuwd met598-00-00 GG
koperSjouk Sakes
verpachter grondPyter Aris 0-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Aeltje Wytses
naastligger ten westenhet hof van Schelte Jurjens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Jan Jansen, gehuwd met
verkoperTrijntie Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Sybes x Sjouk Sakes kopen een huis zz. Zoutsloot. Ten O. de Blauwe Schuur, ten W. de camer van Aeltie Wytses en de hof van Schelte Juriens (Fontein), strekkende zuidwaarts tot de plaets van Lijsbet Douwes. Gekocht van Jan Jansen, huisman x Trijntie Sioerds, voor 598 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZhuis, plaats en tuin met een vrije uitgang in de steeg
 
koperJan Gerloffs, gehuwd met834-00-00 CG
koperAeltie Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWytse Meinerts
naastligger ten westenLaas Pytters koopman
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastliggersteeg
verkoperSake Sybes de Boer


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Wytse Meynerts
naastligger ten westenLaes Pieters koopman


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0138r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ1/3 huis
 
koperTrijntie Minnes, gehuwd met40-00-00 GG
koperPyter Pyters wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerlautie Wybes, weduwe vanMakkum
verkoperwijlen Dirck Lieuwes
verkoperPyter WybesschipperMakkum
verkoperTrijntie Wybes, weduwe vanMakkum
verkoperwijlen Antonius Ennema
verkoperTjeerd Wybes, allen erfgenaam van hun zusterMakkum
erflaterwijlen Botie Wybes, erfgename van haar man
erflaterwijlen Jan Minnes Marnstra, mede erfgenaam van zijn vadercontrarolleur te Makkum
erflaterwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0015v van 14 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Pyters


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0073v van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ1/3 huis en kamers
 
koper van 1/3Pieter Pieters c.u.80-00-00 CG
eigenaar van 2/3Pieter Pieters c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriette Marnstra
verkoperPieter Marnstra
verkoperJohannes Marnstra


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-119Zoutsloot 46kamers
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
1-159Zoutsloot 46hoff
eigenaarRintie Kingma dogter
gebruikerMelle Hansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ tussen de Bildt- en Karremanstraathuis
 
koper door niaarAnne Jans Huidekoper 180-00-00 GG
geniaarde koperAeffke Foeckes c.p.
naastligger ten oostenAnne Jans
naastligger ten zuidenJan Teunis c.s.wijdschipper
naastligger ten westenBaucke Fockes Agricola
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrick Aises, gecommitteerden uit
verkoperde hypothecaire crediteuren van Pyter Pyters c.u.grootveerschipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-119Zoutsloot 46huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
1-159Zoutsloot 46hoff
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerSicke Eelkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-119 Zoutsloot 46huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-159 Zoutsloot 46hoff
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0080r van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZhuis
 
koperGerlof Ymes, gehuwd met307-00-00 GG
koperGriet Freerks Scheltinga
naastligger ten oostende erfgenamen van Anne Jansen Huidekoper, gehuwd met
naastligger ten oostenHenke Pyters Dreyer
naastligger ten zuidenJan Teunis
naastligger ten westende erfgenamen van Bauke Fockes Agricola
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper q.q.Gerlof Ymes, executeurkoopman
verkoper q.q.Pieter Tjebbes Dreyer, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoper, erflater, gehuwd met
verkoperwijlen Henke Pyters Dreyer, erflater
verkoperRomkjen Annes Huidekoper, dochter, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley
verkoperJan Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperPyter Annes Huidekoper, meerderjarige zoon
verkoperDina Annes Huidekoper, minderjarige dochter
verkoperClaeske Annes Huidekoper, minderjarige dochter


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijlen Anne Jansen Huidekoper c.u.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-119 Zoutsloot 46huis
eigenaarwed. Jan Jarigs
gebruikerwed. Jan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-159 Zoutsloot 46hoff
eigenaarJan Jarigs
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-119 Zoutsloot 46huis
eigenaarEeltje Rinses
gebruikerEeltje Rinses
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
opmerkinghier onder beklemd no. 159
1-159 Zoutsloot 46hof
eigenaarEeltje Rinses
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 119


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Rinses


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Eeltje Rinses hovenier


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0101v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZhuis, hof en tuin
 
koperOud burgemeester Simon Frieseman koopman790-00-00 CG
huurder oostelijke kamer en tuinGart Roelofs 45-00-00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 25-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lolke de Boer
naastligger ten zuidenH. Ruitinga
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperhuisman Rienk DirksHitzum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-185 Zoutsloot 46S Frieseman1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Sjoerd Piebes Wiarda... en de jura betaald met f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-103Zoutsloot 46S P Wiarda S P Wiarda tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 242Zoutsloot 46Johannes Watzes RuitengaHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Jurjen Hendriks Baron... B., en Berber Bakker/Bekker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1839, ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk A-103; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelknecht, wijk A-112; VT1839; J.H.B. eigenaar van perceel ... (alles)


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-103Zoutsloot 46Benjamin Barends Otto, overleden op 7 september 184016 jr, overleden Zoutsloot A 103, zoon van Barend Otto, scheepskok en wijlen Wilhelmina van der Linden, broer van minderjarige Trijntje, Eeke, Rinke en Hein Barends Otto. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Danieltje Nagtegaal Posthuma... en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242A-103 (Zoutsloot)Johs. W. Ruitengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242A-112 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242Zoutsloot 46 (A-112)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 46 Heinrich B.L.D. Hindrinksondermachinist S.S.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1924 - kentekenadresnaam
B-7407
Zoutsloot 46Ruurd Leijenaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 46H.Leijenaarveehandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 46G. (Gerben) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 46beeldbepalend pand9 van 10ca. 1895


2004 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 46Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug