Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 511-0991-0991-141A-155A-162
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 511-1131-1131-141A-155A-162


Naastliggers vanZoutsloot 51
ten oostenZoutsloot 53
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 49
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0081r van 15 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51[niet vermeld]196‑14‑00 gghuis
koperLouw Michiels, gehuwd met
koperAtth Popckes
verpachter grondde Stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenLouw de Rinck
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEwert Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Michiels x Atth Popckes kopen van Ewert Pieters


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0116v van 7 mei 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEwert Michiels


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0117r van 7 mei 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg in eigendom, waarvan medegebruik


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ [staat: in de nieuwe stad strekkende van de NZ van het diept tot aan de droge straat]200‑00‑00 cgtwee ledige plaatsen
koperYesck Everts, weduwe van
koperwijlen Philips Gardijn
naastligger ten oostenClaes Pieters
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenYesck Everts
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperJurien Hendricx te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYesck Everts wv Philips Gardijn koopt twee ledige plaetsen in de nieuwe stad, strekkende van de noordkant van het diept tot aan de Droogstraat. Ten O. Claes Pieters, ten W. de proclamanten. Gekocht van Jurien Hendricx te Leeuwarden, voor 200 CG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0162r van 29 apr 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51in de nieuwe stad231‑00‑00 ggkamer
koperSyourdt Lyckles, gehuwd met
koperMincke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van Louwerens de Rinck
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLouw Michiels, gehuwd met
verkoperAtt Wopckes
eerdere samenvatting door Yde Elsingainde nyeuwe Stadt


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en plaats van de verkoopster Jesck Everts


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot [staat: in de nieuwe stad van de straat of zoutsloot tot aan de andere straat]175‑00‑00 gghuis met ledige plaats daarachter
koperGeert Lourens, gehuwd met
koperSchelte Douwes
naastligger ten oostende tuin van Adriaen Wyerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende plaats van de weduwe van wijlen Harmen apotheker
naastligger ten westenhet huisje van de moeder van Wytse Pybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJisck Everts, weduwe van
verkoperwijlen Willem Siemens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lourens x Schelte Douwes kopen een huis let ledige plaats daar achter in de nieuwe stad, strekkende voor van de straat of Zoutsloot tot achter in de andere straat. Ten O. de tuin van Adryaen Suyerts, ten W. de plaats van wd. Apotheker Harmen. Gekocht van Itske ? wv Willem Syemens, voor 175 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohan Gabbes


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHero Gieckes
naastligger ten westenHero Gieckes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365r van 4 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Gieckes
naastligger ten westenHeere Gieckes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0015r van 27 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ in de noorder nieuwe stad725‑00‑00 gghuis met plaats en schuur daar achter
koperSimon Sipkes, gehuwd met
koperGriet Heerts
verpachter grondTiaard Lous secretaris0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en hof van Antie Aesges
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck metselaar
naastligger ten noorden*Achterstraat [staat: droogstraat]
verkoperHere Gieckes, gehuwd met
verkoperBauck Agges


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 12 dec 1629 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ in de noorder nieuwe stad00‑00‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koperN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Symon Sipckes, gehuwd met0‑14‑00 cg
eigenaar perceelGriet Heerts
naastligger ten oostenhuis en hof van Aentie Aeges
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenDirck metselaar
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga14 st grondpacht uit huis en plaats en schuur van Symon Sipckes x Griet Heerts in de noorder nieuwe stad nz Zoutsloot met ten O. huis en hof van Antie Aesges en ten W. de wv metselaar Dirck.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015v van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Symen Altelaets
naastligger ten westenhet huis van Symen Altelaets


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0051v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ tot achter aan de Achterstraat [staat: Droogstraat]00‑00‑00 cghuis en schuur
koperN. N.
naastligger ten oostende hof van Pier Annes Rheen
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenLenart Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde curator over het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaat c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ400‑00‑00 gghuis en schuur
koperSioerd Bartels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Jan Jellis grootschipper
naastligger ten oostende zonen van Pier Annes Reen
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenLenert Cornelis Crodebos
naastligger ten noorden*Achterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperHans Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Bartels koopt een huis en schuur op de Zoutsloot, bewoond door wd. Jan Jellis, grootschipper, en strekkende noordwaarts van de Zoutsloot tot achter aan de Karremanstraat. Ten O. wd. Pier Annes?, ten W. Lenert Cornelis Croddenbos. Gekocht van Hans Hansen, voor 400 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ485‑00‑00 gghuis
koperFrans Tieerdts, gehuwd met
koperAeff Sipckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pier Annes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenCroddebos
naastligger ten noordende schuur van N. N.
verkoperSioerdt Bartels, gehuwd met
verkoperReinsck Joannes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0154r van 8 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Pytters
naastligger ten westende uitgang van de hof van Foppe Gerryts rentmeester


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyener


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0153v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ570‑07‑00 gghuis met loods of plaats
koperHaringh Douwes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pier Annes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenLenert Croddebos
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pier Annes
verkoperAefke Sipkes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Frans Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Douwes koopt een huis met loods en plaets, nz. Zoutsloot. Ten O. en N. erven Pier Annes (Heemstra?), ten W. Lenert Croddenbos. Gekocht van Aefke Sipkes wv Frans Tieerds, voor 570 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Vettevogel


1656 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 201 folio 114r van 20 nov 1656 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zoutsloot 51
inventarisantwijlen Haringh Douwes, gehuwd met
wijlen Lisck Sickes
requirant q.q.Zirck Douwes, geauthoriseerde curatortichelaar
requirant q.q.Elingh Sickes, geauthoriseerde curatoren overschipper op Leeuwarden
requirantTrijntie Haringhs nagelaten weeskind
requirantJan Haringhs nagelaten weeskind
aangeverRinske Sickes moey van de nagelaten weeskinderen, weduwe van
wijlen Aris Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0114r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ende gemaeckt bij ons Pytter Wybrants mede Burgemeester der Stede Harlingen, en bij den Gerechte aldaer tot desen verordonneerde commissaris geadsocieert met Dominico Cornelij priemier clercq aldaer, ten sterffhuyse van Haringh Douwes in levene grootschipper binnen deser stede, van alle de goederen niets exempt aldaer bevonden, ten versoecke van Zirck [Sierck] Douwes tichelaer, ende Elingh Sickes Leeuwarder schipper als geauthoriseerde curatoren over Trijntie ende Jan Haringhs naegelaetene weeskinderen van wijlen Haringh Douwes voornoemt bij Lisck Sickes in echte verweckt, ende erffgenamen van de selve, alles op 't aengeven van Rinske Sickes weduwe van Aris Pytters [Dreyer] der kinderen moey, nae dat sij den belofte bij handtastinge om alles getrouwelijck te sullen aengeven in handen van gemelte commissaris hadde gepresteert. Actum de 20e november 1656.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ [niet vermeld]00‑00‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koper provisioneelN. N.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Symen Sipkes Altelaet0‑14‑00 cg
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haringh Douwes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haringh Douwes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0079r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] tegenover de Acht Pelzen120‑19‑00 gg1/2 schuur
koper provisioneelMathias Idsinga
naastligger ten oostenPierke Rheen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten noorden [a/d overkant]huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0079r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] tegenover de Acht Pelzen120‑14‑00 gg1/2 huis
koperMathias Idsinga secretaris van Barradeel
naastligger ten oostende verkoper Jelmer Schellinger c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten noorden [a/d overkant]huis genaamd de Acht Pelsen de Acht Pelsen
naastliggerFrans Tieerts
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Rintie Douwes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0237r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bastiaens wijdschipper


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman Rintje Douwes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bastiaens


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071r van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Bastiaens


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071r van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]300‑00‑00 cgschuur met taanketel
koper, met als boekhouders en gelastigdenkoopman
koperoud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman
koperPytter Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeles
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Bastiaens
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperMathijs van Idsinga te Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, oud-burgemeester, en Pytter Jansen Oldaen, als boedelhouders van de alhier als eerste opgerichte compagnie der uitgeruste haringbuizen, kopen een schuur c.a. in de Karremanstraat. De Compagnie heeft in de schuur een traanketel opgericht. Ten O. erven Bente Roelofs, ten Z. wd. Jan Bastiaens, ten W. de D.G. Gem., ten N. de straat. Gekocht van secretaris van Barradeel Mathijs van Idsinga, voor 300 cg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Bastiaens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio 12Zoutsloot 51huis
eigenaarJan Bastiaens wed.
gebruikerJan Bastiaens wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio 14Zoutsloot 51taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio 7vZoutsloot 51huis
eigenaarJan Bastiaens wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio 8vZoutsloot 51tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119r van 26 okt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Bastiaens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio Zoutsloot 51huis
eigenaarClaes Feddes
gebruikerClaes Feddes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio Zoutsloot 51tanerij
eigenaarcompagnie van de Haringbuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0007v van 23 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Feddes


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0030v van 21 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0267v van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ500‑00‑00 cghuis
koperZierk Folkerts metselaar
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jarigh Minnes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenYpe Hendriks
naastligger ten noordende schuur van Pieter Jansz Oldaans
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Claas Feddes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078v van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjerk Folkerts


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0339v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjerk Stekkje


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0069r van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0069r van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]100‑00‑00 cgschuur of tanerij
koperSierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar
naastligger ten oostende tuin van de erfgenamen van wijlen Jan Harings
naastligger ten zuidenSierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar
naastligger ten westenWigle de Vries strandloper
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/3Lijsbert Pyters Oldaens, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/3Yeme Freerkskoopman te Makkum
verkoper van 1/3Fockjen Pyters Oldaens, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Annes Huydekoperkoopman
verkoper van 1/3Jan Pyters Oldaenskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio 8rZoutsloot 51huis
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerSierk Folkerts
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio 9rZoutsloot 51tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Folkerts metselaar


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0127v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ1545‑00‑00 cghuis
koperMeye Harmens, gehuwd metschipper
koperAntie Harmens
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenWigle de Fries strandmeester
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperSierk Folkerts, gehuwd metwinkelier
verkoperLiskjen Beernswinkelier


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-099Zoutsloot 51Meye Harmens, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio 8rZoutsloot 51huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio 9rZoutsloot 51tuintje
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-099, fol. 11rZoutsloot 51vroedsman Meye H. Meyer , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschipper48:7:00 cg8:1:00 cgbestaet wel


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Meye H. Meyer
naastligger ten westenvroedsman Meye H. Meyer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio 8rZoutsloot 51huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio 9rZoutsloot 51tuintje
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeye Harmens Meyer
naastligger ten westenMeye Harmens Meyer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-099 , folio 8rZoutsloot 51huis
eigenaarMeye Harmens wed.
gebruikerMeye Harmens wed.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-113 , folio 9rZoutsloot 51tuintje
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0189v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141 , folio 15vZoutsloot 51huis en tuin
eigenaarJan Speltje
gebruikerJan Speltje
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141 , folio 15vZoutsloot 51huis
eigenaarT. Speltje
gebruikerT. Speltje
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141 , folio 15vZoutsloot 51huis
eigenaarTrijntje Speltje erven
gebruikerBauke de Beer
huurwaarde56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-131, pag. 11Zoutsloot 51Eile Faber


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0050r van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ wijk A-1631000‑00‑00 cghuis en erf
koperBroer Haayes, gehuwd metschipper
koperCatharina Jelles
huurderSipke Boomsma c.u.
naastligger ten oostenY. Hoornstra
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Harkema
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Droogstraat]
verkoperGrietje Oswald, gehuwd met
verkoperAlbert van Eeken


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-141 , pag. 16Zoutsloot 51Broer Hayes 0‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0156r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Hayes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Broer Hayes van der Veer... zv Haye Broers en Hemkje Jelles; BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk A-155, schipper, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-155Zoutsloot 51Broer H van der VeerBroer H van der Veerschipper


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 en 129 van 29 sep 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 510huis A-155
 
verkoperCatharina Jelles Broersma
koperEvertje Merkelbach (te Sexbierum)
koperJan Louws Balkstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 141Zoutsloot 51Jan Balkstra touwslagerHarlingenhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Louw L Balkstraoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-155; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-155Zoutsloot 51Louw Balkstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-155ZoutslootLouw L Balkstra28 jtouwslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-155ZoutslootPietje G Rotgans22 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-155ZoutslootJan L Balkstra1 jTerschellingm, protestant, ongehuwd


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 en 61 van 27 nov 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 566huis aan de Zoutsloot, A-155
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperReinder Steeksma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141Zoutsloot A-155Albert J. van Bruining woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141Zoutsloot A-162wed. en erven Foeke Buitenrust woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 141Zoutsloot 51 (A-162)Hette W. Hettemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 51J.K. Hoitsmabakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 51F. (Fetze) Zondervan


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 51rijksmonument 20754


2023
0.10123991966248


  terug