Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 51 1-099 1-141 A-155 A-162
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 51 1-113 1-141 A-155 A-162
Naastliggers vanZoutsloot 51
ten oostenZoutsloot 53
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 49
ten noordende Zoutsloot


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ [staat: in de nieuwe stad strekkende van de NZ van het diept tot aan de droge straat]twee ledige plaatsen
 
koperYesck Everts, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen Philips Gardijn
naastligger ten oostenClaes Pieters
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenYesck Everts
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperJurien HendricxLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYesck Everts wv Philips Gardijn koopt twee ledige plaetsen in de nieuwe stad, strekkende van de noordkant van het diept tot aan de Droogstraat. Ten O. Claes Pieters, ten W. de proclamanten. Gekocht van Jurien Hendricx te Leeuwarden, voor 200 CG.


 


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot [staat: in de nieuwe stad van de straat of zoutsloot tot aan de andere straat]huis met ledige plaats daarachter
 
koperGeert Lourens, gehuwd met175-00-00 GG
koperSchelte Douwes
naastligger ten oostende tuin van Adriaen Wyerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende plaats van de weduwe van Harmen apotheker
naastligger ten westenhet huisje van de moeder van Wytse Pybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJisck Everts, weduwe van
verkoperwijlen Willem Siemens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lourens x Schelte Douwes kopen een huis let ledige plaats daar achter in de nieuwe stad, strekkende voor van de straat of Zoutsloot tot achter in de andere straat. Ten O. de tuin van Adryaen Suyerts, ten W. de plaats van wd. Apotheker Harmen. Gekocht van Itske ? wv Willem Syemens, voor 175 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLenert Cornelis Cuyck


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] tegenover de Acht Pelzen1/2 schuur
 
koper provisioneelMathias Idsinga 120-19-00 GG
naastligger ten oostenPierke Rheen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten noordenhuis genaamd de Acht Pelsen
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0079r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] tegenover de Acht Pelzen1/2 huis
 
koperMathias Idsinga secretaris van Barradeel120-14-00 GG
naastligger ten oostende verkoper Jelmer Schellinger c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten noordenhuis genaamd de Acht Pelsen
naastliggerFrans Tieerts
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende schuur van Idsinga secretaris


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Bastiaens


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071r van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]schuur met taanketel
 
koper, met als boekhouders en gelastigdenkoopman300-00-00 CG
koperoud burgemeester Hubertus van Immerzeel koopman
koperPytter Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeles
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Bastiaens
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperMathijs van IdsingaBarradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, oud-burgemeester, en Pytter Jansen Oldaen, als boedelhouders van de alhier als eerste opgerichte compagnie der uitgeruste haringbuizen, kopen een schuur c.a. in de Karremanstraat. De Compagnie heeft in de schuur een traanketel opgericht. Ten O. erven Bente Roelofs, ten Z. wd. Jan Bastiaens, ten W. de D.G. Gem., ten N. de straat. Gekocht van secretaris van Barradeel Mathijs van Idsinga, voor 300 cg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Bastiaens


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-099Zoutsloot 51huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerwed. Jan Bastiaens
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
1-113Zoutsloot 51taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-099Zoutsloot 51huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
1-113Zoutsloot 51tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119r van 26 okt 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Bastiaens


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarClaes Feddes
gebruikerClaes Feddes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
1-113 Zoutsloot 51tanerije
eigenaarcompagnie van de Haringnuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0007v van 23 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Feddes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZhuis
 
koperZierk Folkerts metselaar500-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jarigh Minnes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenYpe Hendriks
naastligger ten noordende schuur van Pieter Jansz Oldaans
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Claas Feddes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078v van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjerk Folkerts


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0339v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjerk Stekkje


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0339v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0069r van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51achterAchterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]schuur of tanerij
 
koperSierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar100-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van de erfgenamen van wijlen Jan Harings
naastligger ten zuidenSierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar
naastligger ten westenWigle de Vries strandloper
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/3Lijsbert Pyters Oldaens, gehuwd metMakkum
verkoper van 1/3Yeme FreerkskoopmanMakkum
verkoper van 1/3Fockjen Pyters Oldaens, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Annes Huydekoperkoopman
verkoper van 1/3Jan Pyters Oldaenskoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerSierk Folkerts
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
1-113 Zoutsloot 51tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierk Folkerts metselaar


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschipper1545-00-00 CG
koperAntie Harmens
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenWigle de Fries strandmeester
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperSierk Folkerts, gehuwd metwinkelier
verkoperLiskjen Beernswinkelier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-099 Zoutsloot 51Meye Harmens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
1-113 Zoutsloot 51tuintje
eigenaarMeye Harmens
gebruikerMeye Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Meye H. Meyer


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMeye Harmens Meyer


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0189v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-131 Zoutsloot 51Eile Faber


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0050r van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ wijk A-163huis en erf
 
koperBroer Haayes, gehuwd metschipper1000-00-00 CG
koperCatharina Jelles
huurderSipke Boomsma c.u.
naastligger ten oostenY. Hoornstra
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Harkema
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Droogstraat]
verkoperGrietje Oswald, gehuwd met
verkoperAlbert van Eeken


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-141 Zoutsloot 51Broer Hayes0-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0156r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Hayes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Broer Hayes van der Veer... zv Haye Broers en Hemkje Jelles; BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk A-155, schipper, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-155Zoutsloot 51Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 en 129 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 510huis A-155
 
verkoperCatharina Jelles Broersma
koperEvertje Merkelbach (te Sexbierum)
koperJan Louws Balkstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 141Zoutsloot 51Jan Louws BalkstraHarlingentouwslagerhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Louw L Balkstraoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-155; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
A-155Zoutsloot 51Louw Balkstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-155ZoutslootLouw L Balkstra28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-155ZoutslootPietje G Rotgans22 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-155ZoutslootJan L Balkstra1 jTerschellingm, protestant, ongehuwd


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 en 61 van 27 nov 1850
adressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 566huis aan de Zoutsloot, A-155
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperReinder Steeksma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141A-155 (Zoutsloot)Foeke Buitenrustwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141A-162 (Zoutsloot)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141Zoutsloot 51 (A-162)Hette W. Hettemawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 51Oud Harlingen Magazine 1991De Bakkerij van Hoitsma, later Zondervan, aan de Zoutsloot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 51 Jan K. Hoitsmabroodbakker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 51J.K.Hoitsmabakker


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 51, HarlingenZoutsloot 51 Zondervanbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 51F. (Fetze) Zondervan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 51rijksmonument 20754
  terug