Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 55 1-101 1-143 A-157 A-164
Naastliggers vanZoutsloot 55
ten oostenZoutsloot 57
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 53
ten noordenZoutsloot 53


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntie Heeres


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarwed. Dirk Jochems
gebruikerwed. Dirk Jochems
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aan Baucke Fockes in qlt.
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ1/6 huis
 
koperJancke Heeres 40-00-00 CG
koperTrijntie Heeres
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenLyffke Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings
verkoperAntie Ypes meerderjarige dochterLeeuwarden


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarwed. Dirk Jochems
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
grondpacht aan Baucke Fockes in qlt.
aansl. grondp. voldaan1-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-101 Zoutsloot 55huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerHere Dirks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG
grondpacht aan Baucke Fockes Agricola in qlt.
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ bij de Karremanspijpwoning
 
koperYtje Ybrands, weduwe van190-00-00 CG
koperwijlen Jan Gelemuyen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Boetemans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westeningang van de tuin van Hans Gongrijp
naastligger ten noordende tuin van Hans Gongrijp
verkoperTrijntje Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Pyters


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-101 Zoutsloot 55huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerTjerk Gabes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aanerven Bauke Fockes
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuke Aukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harings


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBetse Cornelis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-101 Zoutsloot 55Trijntje Bikker, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-101 Zoutsloot 55huis
eigenaarBastiaen Bikker n.u.
gebruikerTrijntje Jentjes
opmerkingwoont vergeefs


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBastiaan Bicker


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBastian Bikker


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bickers


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bikker


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Sibout Sierks Hoornstra


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Trompetter


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester S. Hoornstra


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-134 Zoutsloot 55Egbert Alberts, 30 jaar, gehuwdzoutdrager


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-143 Zoutsloot 55Janke IJsenbeek3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Broer Remkes de Vries... zv Rimke Wopkes en Stijntje Barends; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1836, ovl 1838; gebruiker van wijk A-157, schipper; eigenaar is Janke IJsenbeek, 1814. (GAH204); B.R. d. V. eigenaar van perceel nr. 85 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Janke Thomas IJzenbeek... 2 aug 1802 HRL, ijzerkramerse 1802-1810; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1815, ovl ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-157Zoutsloot 55Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 148Zoutsloot 55Jan Jacobs van DijkHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Anna Willems Nauta... Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Minne Lovius... bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-157Zoutsloot 55Ymkje Minnes Lovius, overleden op 23 oktober 18394 mnd, overleden Zoutsloot A 157, dochter van Minne Lovius, koopvaardijkapitein en Anna Nauta, zuster van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-157ZoutslootMinno Lovius33 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, zeeman kapt.
A-157ZoutslootAnna Nauta34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-157ZoutslootHiltie Lovius4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-157ZoutslootIemkje Jacobs [Iemkje]64 jMolkwerumv, protestant, weduwe
A-157ZoutslootIemkje Hilarius17 jHarlingen [Molquerum]v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-157Zoutsloot 55Bregtje Eyles Mellema, overleden op 24 december 184891 jr, geboren Drachten 2/6/1757, overleden Zoutsloot A 157, wed. Rinze Sibrands Zeba, moeder van Jisseltje (vrouw van Gerben Sybes de Vries, zaakwaarnemer, later te Bolsward) en wijlen Maaike Rinzes Zeba (vrouw van Antoon Tange, moeder van afwezige Rinze Antoons Tange, scheepskapitein Alblasserdam, thans op reis naar Oostindien). In bijgevoegde memorie 7019/1588 doet kleinzoon Rinze Tange aangifte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 148A-157 (Zoutsloot)Jan Jacobs Dijkwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
A-157Zoutsloot 55Een woning in de Karremansstraat, bewoond door Pieter, Wever e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 155..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 148A-164 (Zoutsloot)Jacob Jans Dijkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot 55 (A-164)Wilhelmina Dijkstra (en erv.)woonhuis


1912 - kentekenadresnaam
B-738
Zoutsloot 55Willem George Frederik Berkhout


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 55 Catharinus Roedemastoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 55C.Roedemastoker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 55F. (Foppe) Knier


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 55rijksmonument 20756
  terug