Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 551-101 1-143 A-157A-164


Naastliggers vanZoutsloot 55
ten oostenZoutsloot 57
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 53
ten noordenZoutsloot 53


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Heeres


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarwed. Dirk Jochems
gebruikerwed. Dirk Jochems
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aan Baucke Fockes in qlt.
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ40‑00‑00 CG1/6 huis
koperJancke Heeres
koperTrijntie Heeres
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLyffke Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings
verkoperAntie Ypes meerderjarige dochter te Leeuwarden


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarwed. Dirk Jochems
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑07‑08 CG
grondpacht aan Baucke Fockes in qlt.
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerHere Dirks
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG
grondpacht aan Baucke Fockes Agricola in qlt.
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 55Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp190‑00‑00 CGwoning
koperYtje Ybrands, weduwe van
koperwijlen Jan Gelemuyen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Boetemans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westeningang van de tuin van Hans Gongrijp
naastligger ten noordende tuin van Hans Gongrijp
verkoperTrijntje Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Pyters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerTjerk Gabes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aanerven Bauke Fockes
grondpacht01‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuke Aukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harings


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBetse Cornelis


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-101 Zoutsloot 55Trijntje Bikker, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-101Zoutsloot 55huis
eigenaarBastiaen Bikker n.u.
gebruikerTrijntje Jentjes
opmerkingwoont vergeefs


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBastiaan Bicker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBastian Bikker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bickers


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Bastiaan Bikker


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Sibout Sierks Hoornstra


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Trompetter


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester S. Hoornstra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-134 , pag. 11Zoutsloot 55Egbert Alberts, 30 jaar, gehuwdzoutdrager


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-143, pag. 16Zoutsloot 55Janke IJsenbeek3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Broer Remkes de Vries... zv Rimke Wopkes en Stijntje Barends; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1836, ovl 1838; gebruiker van wijk A-157, schipper; eigenaar is Janke IJsenbeek, 1814. (GAH204); B.R. d. V. eigenaar van perceel nr. 85 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Janke Thomas IJzenbeek... 2 aug 1802 HRL, ijzerkramerse 1802-1810; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1815, ovl ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-157Zoutsloot 55Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 148Zoutsloot 55Jan Jacobs van Dijkkoopvaardij kapiteinHarlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Anna Willems Nauta... Kerk HRL 1805, BS huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-157; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-157Zoutsloot 55Minne Lovius... bev.reg. HRL 1851 wijk A-068; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-157; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 112 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-157Zoutsloot 55Ymkje Minnes Lovius, overleden op 23 oktober 18394 mnd, overleden Zoutsloot A 157, dochter van Minne Lovius, koopvaardijkapitein en Anna Nauta, zuster van minderjarige Hiltje Minnes Lovius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-157ZoutslootMinno Lovius33 jzeeman kapt.Leeuwardenm, protestant, gehuwd
A-157ZoutslootAnna Nauta34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-157ZoutslootHiltie Lovius4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-157ZoutslootIemkje Jacobs [Iemkje]64 jMolkwerumv, protestant, weduwe
A-157ZoutslootIemkje Hilarius17 jHarlingen [Molquerum]v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1290 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-157Zoutsloot 55Bregtje Eyles Mellema, overleden op 24 december 184891 jr, geboren Drachten 2/6/1757, overleden Zoutsloot A 157, wed. Rinze Sibrands Zeba, moeder van Jisseltje (vrouw van Gerben Sybes de Vries, zaakwaarnemer, later te Bolsward) en wijlen Maaike Rinzes Zeba (vrouw van Antoon Tange, moeder van afwezige Rinze Antoons Tange, scheepskapitein Alblasserdam, thans op reis naar Oostindien). In bijgevoegde memorie 7019/1588 doet kleinzoon Rinze Tange aangifte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot A-157Jan Jacobs Dijkwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-157Zoutsloot 55Een woning in de Karremansstraat, bewoond door Pieter, Wever e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 155.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot A-164Jacob Jans Dijkwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 148Zoutsloot 55 (A-164)Wilhelmina Dijkstra (en erv.)woonhuis


1912 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-738
Zoutsloot 55Willem George Frederik Berkhout


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 55 Catharinus Roedemastokerf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 55C. Roedemastoker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 55F. (Foppe) Knier


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 55rijksmonument 20756
  terug