Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 56,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 56 2-034 2-055 1/2 B-105 B-124
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 56 2-035 2-055 1/2 B-105 B-124
Naastliggers vanZoutsloot 56
ten oostenZoutsloot 58
ten westenZoutsloot 54
ten noordende Zoutsloot


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 56kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
 
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerTiaard Lolkes
gebruikernu Hendrik Pieters
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 56huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarLambert Tieerds
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 56huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJentie schoolmr.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG
 
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarLammert Tjeerds
gebruikerLammert Tjeerds
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 56kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerBeernt Sybes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
 
2-035 Zoutsloot 56huis
eigenaarYfke Fransen
eigenaarSjouk Fransen
gebruikerYfke Fransen
gebruikerSjouk Fransen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-034 Zoutsloot 56Geertje Geerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenA. de Haas


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0238r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Gonggrijp


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. G. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-055 1/2Zoutsloot 56H Gonggrijp0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Gabe Sjoerds Rodenhuis... is Hendrik Meyer, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-105; VT1839; G.R. eigenaar van perceel nr. 219 te HRL, metselaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 586, huis ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Thomas Paludanus... eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-105Zoutsloot 56T Paludanus T Paludanus tuinhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 219Zoutsloot 56Gabe RodenhuisHarlingenmetselaarsknegthuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Sijke Wetzenoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-105; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-105ZoutslootGabe Rodenhuis56 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
B-105ZoutslootSijke Wetzen56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-105ZoutslootJan Rodenhuis21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, metzelaar
B-105ZoutslootWilhelmina Rodenhuis25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-105Zoutsloot 56Jan Tabes Hilverda, overleden op 13 juni 18481 mnd (geboren 7/5/1848), overleden Zoutsloot B 105, zoon van Tabe Hilverda, plateelbakker (wednr. Elisabeth de Groot) en Rinske Vlietstra, broer van minderjarige Tjerkje Tabes Hilverda (uit 2e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-105Zoutsloot 56Jacob de Jong... Martens Panbakker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 219B-105 (Zoutsloot)Barend H. van der Walwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 219B-124 (Zoutsloot)Wed. en erven Rein Damenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4679Zoutsloot 56 (B-124)Sietse Baarda


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 56 Jacob Booijbetonwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 56J.Akkerboomexportslager


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 56J. (Jan) Westerbeek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 56beeldbepalend pand7 van 10
  terug