Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 571-1021-1021-144A-158A-165


Naastliggers vanZoutsloot 57
ten oostenZoutsloot 59
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 55
ten noordenZoutsloot 53


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031v van 13 nov 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 0, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEgbert Rijcx


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013r van 16 jan 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Heeres hoornsvaarder


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0033r van 31 mrt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ125‑00‑00 gg1/2 kamer
koper door niaarJoucke Piers
geniaarde koperHendrick Everts
naastligger ten oostenJan Lolckes c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoucke Piers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Pytters, gehuwd met
verkoperWillembrouwer te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Everts koopt 1/2 kamer op de Zoutsloot


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Heeres


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0392v van 14 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153r van 5 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Harings


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio 13Zoutsloot 57huis
eigenaarDirck Gerrits wed.
gebruikerDirck Gerrits wed.
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLyffke Jans


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLiefke Jans


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio 8rZoutsloot 57huis
eigenaarDirck Gerrits wed.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio Zoutsloot 57huis
eigenaarwed. Dirk Gerrits
gebruikerwed. Dirk Gerrits
opmerkingonvermogende


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio 8vZoutsloot 57huis
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerDirk Gerryts
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBetse Cornelis
naastligger ten zuidenBetse Cornelis


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-102Zoutsloot 57Marten Lammerts, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio 8vZoutsloot 57huis
eigenaarDirk Annes q.q. cum soc.
gebruikerMarten Lammerts cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-102, fol. 11vZoutsloot 57Marten Lammerts weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 2 kinderenstijffster6:16:00 cg1:2:00 cgseer gering bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio 8vZoutsloot 57huis
eigenaarDirk Annes q.q. c.s.
gebruikerMarten Lammerts c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Jansen


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpen160‑00‑00 gghuis
koperPhilippus Hanekuik koopman
huurderWiltetus Hendriks c.s.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymon Sybrens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bastiaan Bickers
naastligger ten noordende tuin van Yede Pyters
verkoper van 1/2Yttje Dirks, weduwe vanwinkelierse
verkoper van 1/2wijlen Douwe Jansen
verkoper van 1/2Dirk Jansen Vlietmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik, coopman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-102 , folio 8vZoutsloot 57huis
eigenaarDirk Annes q.q. en c.s.
gebruikerMarten Lammerts c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpen300‑00‑00 gghuis
koperClaas Hendriks trekveerschipper op Franeker
huurderArjen Sipkes c.u.20‑00‑00 cg
huurderTrijntje van Campen 13‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymon Symons
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bastiaan Bikker
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Yede Pyters
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper q.q.Allard Scheltinga, curator ad actum over
verkoper van 1/8Johannes Hanekuik, en
verkoper van 1/8Aagjen Hanekuik
verkoper van 1/8dr. Stijl, zoon van
verkoperJelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/24Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeekkoopman
erflaterwijlen Philippus Hanekuik


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Hendriks


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 15vZoutsloot 57huis
eigenaarClaas Hendriks
gebruikerTjerk Jans
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 15vZoutsloot 57huis
eigenaarClaas Kuiper wed.
gebruikerClaas Kuiper wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ39‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
eigenaarJetske Heeres c.s.
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra
verkoperJetske Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Claas Hendriks, ouders van minderjarige zoonmr. bakker en trekveerschipper
verkoperHeere Claasen


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-144 , folio 15vZoutsloot 57huis
eigenaarJan Broers
eigenaarWybren Broers
gebruikerJan Roelofs
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Heeres


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ102‑10‑00 cghuis
koperWybren Heeres mr. metselaar
huurderJan Roelofs c.u.
naastligger ten oostenWybren Broers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenoud burgemeester S. Hoornstra
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
verkoperJan Broersmr. huistimmerman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWiebren Heres


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-135, pag. 11Zoutsloot 57Jan Roelofs
1-135, pag. 11Zoutsloot 57Eeltje Abes , 31 jaar, gehuwd
1-135, pag. 11Zoutsloot 57Betting Alberts , 39 jaar, gehuwdschipper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 57Zoutsloot NZ wijk A-158110‑00‑00 cghuis
koperJan Roelofs, gehuwd met
koperHinke Aukes
huurderJan Roelofs
huurderHinke Aukes
naastligger ten oostenAizo Ypey
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra
verkoperWybren Heeresmetselaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-144 , pag. 16Zoutsloot 57Jan Roelofs 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-158Zoutsloot 57Jan Roelofs van der Zee... gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. (GAH204); erven J.R. v. d. Z. eigenaars van perceel nr. 149 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-158Zoutsloot 57Jan R van der ZeeJan R van der Zeesjouwer


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 115 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-158Zoutsloot 57Jan Jans Witting, overleden op 15 juli 1822zoon van afwezige Jan Witting, zeeman (op reis naar Havre de Grace) en Trijntje Jans van der Zee (Zoutsloot A 158), broer van minderjarige Hinke Jans Witting. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 12 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-158Zoutsloot 57Jan Roelofs van der Zee, overleden op 3 oktober 1826turfkoopman Zoutsloot A 158, man van Hinke Aukes, vader van Trijntje (vrouw van Jannes Jans Witting, beurtschipper) en Roelof Jans van der Zee, curassier Leiden. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 149Zoutsloot 57erven Jan van der Zee Harlingenhuis (57 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-158ZoutslootPieter Mooiman24 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-158ZoutslootNeeltie Meinsma26 jMakkumv, protestant, gehuwd
A-158ZoutslootHendrik Mooiman2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-158ZoutslootBeitske Timmer20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-158Zoutsloot 57Jacobje van Dokkum... HRL, N.H., huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149Zoutsloot A-158Anthonij H. Knipper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 149Zoutsloot A-165wed. en erven Meinardus R. Koopmans woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 149Zoutsloot 57 (A-165)Jan H. van 't Vliet (en erv.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 57G. v/d Sluistransportarbeider


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14350
Zoutsloot 57Harm van der Sluis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 57E. (Eeikje) Tichelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 57rijksmonument 20757


2023
0.077781915664673


  terug