Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 58 2-046 2-056 B-104 B-123
Naastliggers vanZoutsloot 58
ten oostenZoutsloot 60
ten westenZoutsloot 56
ten noordende Zoutsloot


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrard Fortuyn


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSierck Gerbens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 58Zoutsloot ZZkamer
 
koper van 1/2Sierck Gerbens c.u.metselaar150-00-00 GG
koper van 1/2Claes Gerryts Buys c.u.
bewonerLijsbeth Olivier
naastligger ten oostenKeympe Arjens
naastligger ten zuidende hof van de verkoper Gerrard Fortuyn
naastligger ten westenPyter Bruyns
naastligger ten westende uitgang van de hof van Gerrard Fortuyn
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerrard Fortuyndijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Gerbens, metselaar, voor 1/2, en Claes Gerrits Buys, voor 1/2, kopen en mooie camer aan de (Zz.) Zoutsloot, ten N. van de hof van de verkoper. Ten O. de door Keympe Arjens gekochte camer, ten W. het door Pyter Bruyns gekochte huis en de uitgang van die hof. Gekocht van Gerard Fontein, dijksgedeputeerde van `t Nieuwe Bildt en mede-regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden, voor 150 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 58Zoutsloot ZZkamer
 
koperJan Crijns bootsgezel110-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Gerrard Fortuyn
naastligger ten westenPieter Bruyns
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperZierk Gerbensmetselaar
verkoperClaes Gerryts Buys


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0125v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenKeimpe Arjens
naastligger ten noordenJaccob Jansen
naastligger ten noordende weduwe van Jan Crijns


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112r van 23 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Jacob Popta koopman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0335v van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 58Zoutslootkamer met potkast
 
koperJacob Popta, gehuwd metkoopman90-00-00 GG
koperZytske Fransen
huurderBauk Willems
naastligger ten oostende kamer van Keimpe Arjens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van wijlen Pytter Bruins
naastligger ten westende uitgang van de hof van Jacob Popta, gehuwd metkoopman
naastligger ten westenZytske Fransen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-046Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-046Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-046 Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJacob Popta erven
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0059v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 58Zoutsloot ZZkamer
 
koperTrijntie Willems, laatst weduwe van300-00-00 CG
koperPier Andrys Glasema estrikbakker
huurderJan Tijsen havencherger
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Popta
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Popta
naastligger ten westenYpke Dirks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperburgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsmamr. bakker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0060v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Fokkes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-046 Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerEelke Rienks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-046 Zoutsloot 58hof
eigenaarJacob Popta erv.
gebruiker
opmerkingledigh


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080v van 24 jun 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 58[niet vermeld]kamer met potkast
 
koperJan Willems scheepstimmerman150-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Scheltema
naastligger ten zuidenPieter Scheltema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ypke Dirks
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperTrijntie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pier Andries Glatsmaestrikbakker


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0128v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper de weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0069v van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGonggrijp griffier


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-056 Zoutsloot 58H Gonggrijp0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Freerk Lykles de Boer... 1827 overlijdens, ovl 1831, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Abraham Willems Brouwer... bier en kaas aan militairen 1803-1805; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1828, sch lett-w; gebruiker van wijk B-104, brouwersknegt; eigenaar is T. Paludanus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Thomas Paludanus... met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-104Zoutsloot 58T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 218Zoutsloot 58Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanhuis (57 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Biena Feenstraoud 38 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk B-104; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-104ZoutslootJohannes Akkerman38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koperslagersknegt
B-104ZoutslootBiena Feenstra38 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
B-104ZoutslootHeerd Akkerman10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootPietje Akkerman15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootAnke Akkerman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootBaukje Akkerman4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootJanke Akkerman1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Geertje Jans Baantjer... HRL, N.H., dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Ietje van Duynengeb 29 jan 1792 Leeuwarden, tussen 1860-1880 ''weer terug naar Leeuwarden''; bev.reg. HRL 1851 wijk B-104


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Johannes Akkerman... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk B-104; volkstelingsregister ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 218B-104 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
B-104Zoutsloot 58Eene timmerschuur aan de Zoutsloot, gedeeltelijk in huur bij, Torenbeek. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
B-104Zoutsloot 58Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Boterweg. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
B-104Zoutsloot 58Eene timmerschuur aan de Zoutsloot, gedeeltelijk in huur bij, Torenbeek. Finaal verkocht op 7 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 884..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
B-104Zoutsloot 58Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Boterweg. Finaal verkocht op 7 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 884..


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 48 van 22 mrt 1875
adressoortbedraggebruik
B-104Zoutsloot 58koopaktefl. 1000huis met de timmerschuur B-104
 
verkoperJacobus Gonggrijp
koperAnne Reinders Blijstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3503B-123 (Zoutsloot)Anne Reinders Blijstrawoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5101Zoutsloot 58 (B-123)Sietse Baardawoonhuis en schuur


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 58H.Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 58J. (Jan) de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 58beeldbepalend pand6 van 10
  terug