Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 58
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 582-046 2-056 B-104B-123


Naastliggers vanZoutsloot 58
ten oostenZoutsloot 60
ten westenZoutsloot 56
ten noordende Zoutsloot


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrard Fortuyn


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierck Gerbens


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 58Zoutsloot ZZ150‑00‑00 GGkamer
koper van 1/2Sierck Gerbens c.u.metselaar
koper van 1/2Claes Gerryts Buys c.u.
bewonerLijsbeth Olivier
naastligger ten oostenKeympe Arjens
naastligger ten zuidende hof van de verkoper Gerrard Fortuyn
naastligger ten westenPyter Bruyns
naastligger ten westende uitgang van de hof van Gerrard Fortuyn
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerrard Fortuyndijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Gerbens, metselaar, voor 1/2, en Claes Gerrits Buys, voor 1/2, kopen en mooie camer aan de (Zz.) Zoutsloot, ten N. van de hof van de verkoper. Ten O. de door Keympe Arjens gekochte camer, ten W. het door Pyter Bruyns gekochte huis en de uitgang van die hof. Gekocht van Gerard Fontein, dijksgedeputeerde van `t Nieuwe Bildt en mede-regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden, voor 150 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 58Zoutsloot ZZ110‑00‑00 GGkamer
koperJan Crijns bootsgezel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van Gerrard Fortuyn
naastligger ten westenPieter Bruyns
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperZierk Gerbensmetselaar
verkoperClaes Gerryts Buys


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0125v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKeimpe Arjens
naastligger ten noordenJaccob Jansen
naastligger ten noordende weduwe van Jan Crijns


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112r van 23 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Jacob Popta koopman


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0335v van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 58Zoutsloot90‑00‑00 GGkamer met potkast
koperJacob Popta, gehuwd metkoopman
koperZytske Fransen
huurderBauk Willems
naastligger ten oostende kamer van Keimpe Arjens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van wijlen Pytter Bruins
naastligger ten westende uitgang van de hof van Jacob Popta, gehuwd metkoopman
naastligger ten westenZytske Fransen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-046Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-046Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-046Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJacob Popta erven
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0060v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Fokkes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0059v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 58Zoutsloot ZZ300‑00‑00 CGkamer
koperTrijntie Willems, laatst weduwe van
koperPier Andrys Glasema estrikbakker
huurderJan Tijsen havencherger
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Popta
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Popta
naastligger ten westenYpke Dirks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperburgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsmamr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-046Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerEelke Rienks
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-046Zoutsloot 58hof
eigenaarJacob Popta erv.
gebruiker
opmerkingledigh


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080v van 24 jun 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 58[niet vermeld]150‑00‑00 CGkamer met potkast
koperJan Willems scheepstimmerman
naastligger ten oostenPieter Scheltema
naastligger ten zuidenPieter Scheltema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ypke Dirks
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperTrijntie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pier Andries Glatsmaestrikbakker


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0128v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper de weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0069v van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGonggrijp griffier


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-056, pag. 31Zoutsloot 58H Gonggrijp0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Freerk Lykles de Boer... 1827 overlijdens, ovl 1831, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Abraham Willems Brouwer... bier en kaas aan militairen 1803-1805; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1828, sch lett-w; gebruiker van wijk B-104, brouwersknegt; eigenaar is T. Paludanus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Thomas Paludanus... met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-104Zoutsloot 58T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 218Zoutsloot 58Lieuwe Sybrens AnematimmermanHarlingenhuis (57 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Biena Feenstraoud 38 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk B-104; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-104ZoutslootJohannes Akkerman38 jkoperslagersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
B-104ZoutslootBiena Feenstra38 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
B-104ZoutslootHeerd Akkerman10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootPietje Akkerman15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootAnke Akkerman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootBaukje Akkerman4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootJanke Akkerman1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Geertje Jans Baantjer... HRL, N.H., dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Ietje van Duynengeb 29 jan 1792 Leeuwarden, tussen 1860-1880 ''weer terug naar Leeuwarden''; bev.reg. HRL 1851 wijk B-104


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Johannes Akkerman... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk B-104; volkstelingsregister ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 218Zoutsloot B-104erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-104Zoutsloot 58Eene timmerschuur aan de Zoutsloot, gedeeltelijk in huur bij, Torenbeek. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-104Zoutsloot 58Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Boterweg. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-104Zoutsloot 58Eene timmerschuur aan de Zoutsloot, gedeeltelijk in huur bij, Torenbeek. Finaal verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 884.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-104Zoutsloot 58Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Boterweg. Finaal verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 884.


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 48 van 22 mrt 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-104Zoutsloot 58koopaktefl. 1000huis met de timmerschuur B-104
 
verkoperJacobus Gonggrijp
koperAnne Reinders Blijstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3503Zoutsloot B-123Anne Reinders Blijstrawoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5101Zoutsloot 58 (B-123)Sietse Baardawoonhuis en schuur


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 58H. Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 58J. (Jan) de Bruin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 58beeldbepalend pand6 van 10
  terug