Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 591-103 1-145 A-159A-166


Naastliggers vanZoutsloot 59
ten oostenZoutsloot 61
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 57
ten noordenZoutsloot 53


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0041v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van Taacke Taackes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282v van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Pudeus


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinse Pyters


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040v van 6 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rinse Pyters


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Pytter Tames


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ307‑00‑00 GGwoning met een potkast en bak
koperDoeke Scheltes, gehuwd met
koperGrietje Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelle Pieters Vettevogel
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordende tuin van Folkert Lamberts
verkoperEvert Jansen Swart c.u.cherger te Sottrum


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoecke Scheltes
naastligger ten westende tuin van Folckert Lammerts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 5rZoutsloot 59olderman smalschippersgilde Doeke Scheltesf. 500-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226r van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoucke Tjebbes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Tames
naastligger ten westenals gebruiker Attie Seerps


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarwed. Jancke Tiebbes
gebruikerwed. Jancke Tiebbes
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ205‑00‑00 CGkamer met opkamer, met mandelige gevel en loiffel onder een dak met de kamer van Liefke Jans
koperSybren Symens, gehuwd met
koperAeltie Arjens
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Vinkelbos
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenLiefke Jans
naastligger ten noordeneen hof
verkoperde erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes, weduwe van
verkoperwijlen Jouke Tiebbes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarSibren Simens
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSibren Simons schipper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-103 Zoutsloot 59Sybren Symons, bestaande uit 2 personen02‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Sybrens


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196r van 28 jan 1759 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYde Pyters


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ50‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJan Sybes oud trekschipper
geniaarde koperPyter Scheltes Scheltema, gehuwd metherbergier
geniaarde koperHinke Bouwes Postmaherbergier
huurderJan Pet c.u.schipper
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Cornelis
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen
naastligger ten noordenYede Pytters
verkoperhuisman Symen Sybrands


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Sybrens


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Symons


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort en Karremanspijpen280‑00‑00 GGhuis
koper door niaarAge Johannes tichelaar onder Almenum
koper door niaarWybe Johannes tichelaar onder Almenum
geniaarde koperHendrik Stompleerlooier
huurderHoite Pieters c.u.33‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Hendriks
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van Yede Pyters
verkoperSymon Sybrensoud loods
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge- en Wybe Johannes, tichelaars, kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Hendrik Stomp, leerlooier, een huis nz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpen, bewoond door Hoite Pieters. Ten O. Cornelis Dirks, ten W. Claas Hendriks, ten Z. de straat, ten N. de tuin van wd. Yede Pyters. Het huis staat onder 1 dak met de naastligger ten W. Gekocht van Symon Sybrens, oud-loods, voor 280 gg.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0182r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAge Johannes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0045r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAge Johannes


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAge Johannes


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ30‑00‑00 GGhuis
koperWiebren Broers huistimmerman
koperJan Broers huistimmerman
huurderChristiaan Soldan c.u.sergeant
naastligger ten oostenAlbert Bettings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester S. Hoornstra
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum
verkoperWybe Johanneskoopman te Grettingabuurt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren- en Jan Broers, gebroeders en huistimmerlieden, kopen een huis nz. Zoutsloot, bewoond door sergeant Christiaan Soldan. Ten O. Albert Betting, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de koper, ten N. de burgemeester Sibout Hoornstra. Gekocht van Age Johanes, koopman onder Almenum, die uitlandig is, voor 30 gg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybren Broers


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ51‑10‑00 CG1/2 huis
koperWybren Broers mr. huistimmerman
huurderEeltje Abes c.u.
naastligger ten oostenBetting Alberts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWybren Heeres
naastligger ten noordenoud burgemeester S. S. Hoornstra
verkoperJan Broersmr. huistimmerman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ150‑00‑00 CGhuis
koperEyse Ypey, gehuwd met
koperJeltje Jacobs
huurderEeltje Abes c.u.
naastligger ten oostenBetting Alberts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWiebren Heres
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra
verkoperWiebren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEyse Ypey x Jeltje Jacobs kopen een huis op de Zoutsloot. Ten O. Betting Alberts, ten Z. de straat, ten W. het huis gekocht door Wiebren Heres, ten N. oud burgemeester S. Hoornstra. Geen grondpacht. Gekocht van mr. huistimmerman Broer Wiebrens voor 150 CG.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAizo Ypey


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-145, pag. 16Zoutsloot 59Eyze Ypey1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Aiso Ypey... betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 apr 1793. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-159, sjouwer, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Marinus, Marten Visser... is Gerrit J. Veenstra, 1814 (GAH204); oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-159; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-159Zoutsloot 59Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 150Zoutsloot 59Heere Ages BakkertimmerknegtHarlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Anna Vissergeb 1810 HRL, huwt met Gerben Huisinga, (gk), A 12 mei 1850 Leeuwarden, RK; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Maria Visseroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-159ZoutslootMartinus Visser55 jwafelbakkerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-159ZoutslootMaria Visser50 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-159ZoutslootAnna Visser29 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootJohanna Visser21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootJohannes Visser19 jDordrechtm, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootGeertruida Visser17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootYda Visser11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 340 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-159Zoutsloot 59Stijntje Barends Kroese, overleden op 20 augustus 184122 jr (geboren 22/9/1818), dienstmeid, overleden Zoutsloot A 159, ongehuwd, dochter van Barend Roelofs Kroese, varensgezel en Antje Bettings de Boer, zuster van minderjarige Betting, Roelof en Baafke Barends Kroese. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 9 mrt 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-159Zoutsloot 59koopaktefl. 123woning aan de Zoutsloot, A-159
 
verkoperBarend Roelofs Kroese
koperJohan Andries Magree (te Almenum)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 150Zoutsloot A-159Bauke S. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 150Zoutsloot A-166Bauke Sakes Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 150Zoutsloot 59 (A-166)Harmen Jans van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 59 Christiaan Broersmabootwerkerf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 59Chr. Broersmabootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 59J. (Jaring) Haagsma


1970 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 59Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 59rijksmonument 20758
  terug