Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 61-018 1-019 A-074A-072


Naastliggers vanZoutsloot 6
ten oostenZoutsloot 8
ten westenZoutsloot 4
ten noordende Zoutsloot


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0149v van 5 jul 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnna Jans


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115v van 15 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0218r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 6Zoutsloot ZZ112‑00‑00 CGhuisplaats met hout en getimmer
koperWillem Coenes mr. knoopmaker en koopman
naastligger ten oostenJacob Aerts
naastligger enigszins ten zuidenJacob Aerts
naastligger ten zuidensteeg in de Droogstraat uitkomende
naastligger ten westenLammert Claesen boormaker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperLammert Claesenboormaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenes, mr. knoopmaker, koopt een vuurplaets met het hout en getimmerte dat er op staat en dat voorheen een panwerk was, zz. Zoutsloot. Ten O. en deels ten Z. het panwerk van Jacob Aerts, en ook ten Z. een steeg die in de Droogstraat uit komt, ten W. de verkoper, ten N. de straat en Zoutsloot. Het gekochte heeft vrij mede in- en uitgang door die steeg naar de Droogstraat. Zie de acte voor condities over rooilijn, houtstek etc.. Gekocht van Lammert Claasen, boormaker, voor 112 cg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFloris Jansen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0043r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 6Zoutsloot ZZ100‑00‑00 GGwoning
koperAucke Jansen c.u.wijdschipper
huurderHendrick Jansen c.u.
naastligger ten oostenhet achterhuis van de Bootshaek de Bootshaak
naastligger ten zuidenPoppe zeilmaker
naastligger ten westenhet houtstek van Aucke Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyers
verkoper van 1/2Jetske Jans, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Pyter Willemsmoutmaker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen, wijdschipper c.u. koopt een woning, verhuurd aan Hendrick Jansen c.u., zz. Zoutsloot, aan de westkant beklemd in kopers' houtstek. Ten O. het achterhuis van de Bootshaek, ten Z. zeilmaker Poppe, ten W. de koper, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Jansen Reyers voor 1/2 en Jetske Jans x moutmaker Pyter Willems te Leeuwarden voor 1/2 voor 100 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0285r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018Zoutsloot 6kamer
eigenaarTjomme Takeles
gebruikerTjomme Takeles
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018Zoutsloot 6kamer
eigenaarTjomme Takeles
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119v van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Poppe Aukes


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Poppe Auckes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018Zoutsloot 6huis
eigenaarJan Aukes
gebruiker
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingledig


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018Zoutsloot 6huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018Zoutsloot 6huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan A. Bakker koopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0044r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 6Zoutsloot ZZ, aan het eind van de425‑07‑00 GGstalling en wagenhuis
koperReinder Jansen zeilmakersknecht
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Jan A. Backer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
huurder naastgelegen houtschuurJacob Tjallingii koopman
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde
verkoper q.q.S. Wybenga, gelastigde
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoperJan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Jansen Zeilmaker koopt een stalling c.a. aan het eind van de zz. Zoutsloot. De naastgelegen houtschuur moet worden afgescheiden van dit verkochte. Gekocht van de gelastigden van Jan Auckes Backer.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-019, pag. 3Zoutsloot 6Dirk Fontein0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Pieter Fontein... van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 160, belasting: f. 1:0:0 mei 1803, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-074Zoutsloot 6P Fontein & zoon P Fontein & zoon houtstek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 317Zoutsloot 6erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Abrahams Willems Brons... Smeden/Smeetzel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, huw 1842, ovl 1869, bev.reg. Ha wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Coenraad Meeth... C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Geeske Paulus Houtsma... Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Johanna Habbecothegeb 1811 Leeuwarden, ovl 22 jul 1849 HRL, huwt met Coenraad Meeth, dv Hermanus H, en Jellemina Kadorf; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-074; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-074ZoutslootCoenraad Meeth29 jkoetsierAugustynusgam, protestant, gehuwd
A-074ZoutslootJohanna Habbecothe28 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Maike Johannes Lammertsma... L, en Leentje vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-074Zoutsloot 6Pieter Tjeerds Faber... N.H., zv Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3285Zoutsloot A-072Wijbren Vellingawerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3285Zoutsloot 6 (A-072)Daniel Snijder (Hzn.)pakhuis
  terug