Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 60
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 60 2-046 2-056 B-ong B-122
Naastliggers vanZoutsloot 60
ten oostenZoutsloot 62
ten westenZoutsloot 58
ten noordende Zoutsloot


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056v van 23 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeimpe Arjens


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 60Zoutsloot ZZkamer
 
koperKeympe Arjens, gehuwd mettimmerman150-07-00 GG
koperAnsche Hoites
naastligger ten oostenSybe Jansen
naastligger ten zuidende hof van de verkoper Gerrard Fortuyn
naastligger ten westenSierck Gerbens
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerrard Fortuyn


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKeympe Arjens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0097r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeympe Arjens


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBerber Ulbes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0335v van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Keimpe Arjens


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-046Zoutsloot 60hoff en kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-046Zoutsloot 60hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-046 Zoutsloot 60hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJacob Popta erven
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0059v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Popta


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-046 Zoutsloot 60hoff en kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerEelke Rienks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-046 Zoutsloot 60hof
eigenaarJacob Popta erv.
gebruiker
opmerkingledigh


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080v van 24 jun 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Scheltema


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0128v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 60Zoutsloot ZZwoning
 
koperweledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp griffier Admiraliteit in Friesland200-00-00 CG
huurderPieter Jansen 24-00-00 CG
naastligger ten oostendr. S. Gratama
naastligger ten zuidende koper de weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp
naastligger ten westende koper de weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMaayke Bentes ongehuwde meerderjarige dochter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-056 Zoutsloot 60H Gonggrijp0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 217Zoutsloot 60Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanhuis (78 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 217B-103 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3502B-122 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3502Zoutsloot 60 (B-122)Douwe C. Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 60 Franciscus Frölichtimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 60J.Frölichplateelschilder


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 60beeldbepalend pand6 van 10
  terug