Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 71-037 1-042 A-134A-300


Naastliggers vanZoutsloot 7
ten oostenZoutsloot 9
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 5


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0275r van 7 mei 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 7Zoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad op het eiland]0‑00‑00 CGtwee kamers en timmerhuis met de helling
aanhandelaarHeero Reyns, gehuwd metscheepstimmerman te Stavoren
aanhandelaarMary Syourdts te Stavoren
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenAlbert Rolandts scheepstimmerman
naastligger ten oostenJan Lieuwes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarAlbert Rolandts, gehuwd metscheepstimmerman
verwandelaarAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeero Reyns, scheepstimmerman x Marij Syourdts te Staveren wandelen twee kamers, timmerhuis en helling met gereedschappen in de noorder nieuwe stad op het Eylandt. Ten O. verkopers' andere huis met Jan Lieuwes, ten W. de lijnbaan. Grondpacht 10 st. Door wandel verkregen van scheepstimmerman Albert Rolandts x Antie Joris.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003v van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Zoutsloot 7panwerk
eigenaarSytse Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Zoutsloot 7panwerk
eigenaarSytse Claessens
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Zoutsloot 7panwerk
eigenaarSytse Clasens
gebruikerSytse Clasens
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Zoutsloot 7panwerk
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-037Zoutsloot 7panwerk
eigenaarGijsbert Sybes
gebruikerGijsbert Sybes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-042, pag. 5Zoutsloot 7Jelke Tjietzes1‑10‑00 cgleerlooyerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Jelke Tjietses de Jongzie ook: Jekke Tjitzes; geb 1758 HRL, ovl 7 mrt 1824 HRL, hm ... , vlgs ovlakte 1 zoon; BS huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-134, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-134Zoutsloot 7Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 103 van 21 apr 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 7koopaktefl. 1000huis A-134
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperBauke Paulus Wiersma (te Almenum)
koperTetje Tjallings Terpstra (te Almenum)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 en 37 van 27 feb 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 7provisionele en finale toewijzingfl. 340huis, stalling en hornleger A-134
 
verkoperBauke Paulus Wiersma
verkoperTetje Tjallings Terpstra
koperSimon Boon


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 7provisionele en finale toewijzingfl. 83huis E-134
 
koperOlfert Simons Duiker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 7Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenerf (500 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97Zoutsloot 7 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Broer Wopkes Kleinvogel... Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Jakob Baukes Wiersma... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-134AchterstraatJacob B Wiersma32 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatBaukje T Dijkstra32 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatTjietske Wiersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-134AchterstraatSietske Wiersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 7Baukje Thomas Dijkstra... Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4748Zoutsloot 7 (A-300)Jacob Torenbeekwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 7 Pieter Frölichtimmermanf. 1000f. 1000


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 7P. Frölich223Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 7P. Frölich223Aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 7N. Bambachbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 7H. (Hilbrand) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 7beeldbepalend pand6 van 10ca. 1860
  terug