Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 72
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 72 2-047 2-058 B-099 B-115
Naastliggers vanZoutsloot 72
ten oostenZoutsloot 74
ten westenZoutsloot 70
ten noordende Zoutsloot


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 72mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 72mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 72mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 72mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 72Zoutsloot wijk B-0997 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 72G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 72Berend Jans Braameyer... (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is Douwe Nagtegaal, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. Krijl, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-140; gebruiker is Pieter H. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 72Gerryt Allerts Krijl... wonende te HRL 1826; BS ovl 1826; 1829 overlijdens, ovl 1837, ovl 1854, ovl 1866; gebruiker van wijk B-099, varensgesel, eigenaar is Berend Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-099Zoutsloot 72Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 204Zoutsloot 72Jan Martens van der MeijHarlingenschipperhuis (40 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-099ZoutslootKlaas Kuipers38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslagersknegt
B-099ZoutslootBeidsche van der Post36 jStavorenv, protestant, gehuwd
B-099ZoutslootRintje Kuipers1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootStijntje Kuipers12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-099ZoutslootTrijntie Kuipers9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 72Beitske Rintjes van der Post... bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 72Bote Wybrens Pieksma... bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 72Klaas Taekes Kuipers... HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-099Zoutsloot 72Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 204B-099 (Zoutsloot)erv. Jan M. van der Meiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 204*B-115 (Zoutsloot)Gerrit van der Mei en vrouwstal
Sectie A nr. 204*B-116 (Zoutsloot)Gerrit van der Mei en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 204Zoutsloot 72 (B-115)Johannes Stellingwerf


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 72H.J.A. (Hendrik) Lichtendahl


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 72beeldbepalend pand3 van 10
  terug