Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 74
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 74,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 74 2-047 2-058 B-098 B-114
Naastliggers vanZoutsloot 74
ten oostenZoutsloot 76
ten westenZoutsloot 72
ten noordende Zoutsloot


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 76, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende mouterij van Evert Hingst, en


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 74mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 74mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 74mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 74mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 72, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 74Zoutsloot wijk B-0987 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 76, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordennr 8 van het Klooster


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 74G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Berend Jans Braameyer... id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is Douwe Nagtegaal, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Douwe Roelofs Nagtegaal... geb 1809 Workum, zv Roelof Douwes en Marijke Willems; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1855; gebruiker van wijk B-098, timmerknegt; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-098Zoutsloot 74Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 203Zoutsloot 74Zijtze Paules de Boeronder Franeker(varensgezel)landbouwerhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Antje van Duilenoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-098; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-098ZoutslootReindert Kramer39 jVlielandm, protestant, gehuwd, touwslagersknegt
B-098ZoutslootAntje van Duilen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-098ZoutslootWillem Kramer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootJurjen Kramer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootAntie Kramer3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-098Zoutsloot 74Hieke de Beer, overleden op 4 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Hendericus Oorthuis... en Beitske Bakker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1820, huw 1836, ovl 1838, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Rein Willems Kramer... HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 203B-098 (Zoutsloot)Sijtze P. de Boerwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 375..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 203B-114 (Zoutsloot)Former W. Wiersmawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 203Zoutsloot 74 (B-114)Sietze Baarda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 74beeldbepalend pand7 van 10
  terug