Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 75
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 75 2-010 2-012 B-116* B-136
Naastliggers vanZoutsloot 75
ten oostenZoutsloot 79
ten zuidenZoutsloot 77
ten westenZoutsloot 71
ten noordenZoutsloot 73


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerSimen Cornelis
gebruikernu Andries Sierks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-010Zoutsloot 75huis
eigenaarvroedsman Boetema
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-010 Zoutsloot 75huis
eigenaarBoetema erven
gebruikerBente Freerks cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-010 Zoutsloot 75huis
eigenaarSymon Sybrens
gebruikerSymon Sybrens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-010 Zoutsloot 75Symon Sybrens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG
verhoogd sig03-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-010 Zoutsloot 75huis
eigenaarSybren Simons
gebruikerSybren Simons
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoost Gongrijp


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 26 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 75koopaktefl. 300huis B-116
 
verkoperMiggiel Jacobs
koperSikke Wijnalda
koperLeentje Beytschat


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 27 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 75renversaalfl. 300huis B-116
 
Sikke Wijnalda
Leentje Beytschat
Sikke Wijnalda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-012 Zoutsloot 75Sikke Wijnalda1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Sikke Everts Wijnalda... BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 75Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis en erf (304 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Nutte Hoedemaker... huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Sjoerdtje Wijnalda... 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jVlielandm, protestant, gehuwd, koopman
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Antje Jans Zwanenburg... 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 75Cornelis Hendriks Haagsma... HRL, huwt met Murkje Scholier, (gk), op 19 mei 1842 HRL, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175B-116 (Zoutsloot)erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175*B-135 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*B-136 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*B-138 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4756Zoutsloot 75 (B-136)Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn)huis en hok


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 75 Durk Quaré sr.matroos
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 75R.Quarréslager
  terug