Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 76
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 76,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 76 2-047 2-058 B-097 B-113a
Naastliggers vanZoutsloot 76
ten oostenZoutsloot 78
ten westenZoutsloot 74
ten noordende Zoutsloot


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 134r van 4 dec 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 76Zoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Jan Jetses als curator over pannenbakker Douwe Douwes, verkoopt een panwerk en alle gereedschappen bij het pannebakkers handwerk behorende, staande op de nieuwe stad achter 'de Rode Ploeg'. Ten W. Epe pottebacker, ten O. Jan Claesen.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 149r van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 76Zoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Wordt geveild het panwerk van pannebakker Douwe Douwes. Onlangs provisioneel verkocht aan Foockle Jetses voor 390 GG.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 76Zoutsloot (aan de) en Droogstraat respectievelijkpan en estrickwerk met ovens etc.
 
koperSimon Fockes c.u.1000-00-00 CG
naastligger ten oosten, en
de mouterij van Evert Hingst, en
, en
de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes
naastligger ten zuidende mouterij van Evert Hingst, en
, en
de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes
naastligger ten westende mouterij van Evert Hingst, en
, en
de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Fockes, weduwe van
wijlen Piebe Auckes, namens haar en haar kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Simon Fockes c.u. kopen een pan- en estrikwerk met ovens, kleimolens, kleiplaatsen, turfzolders en knechtswoningen tussen Zoutsloot en Droogstraat. Over de waterlossing is een akte van rooiing van 18 sep 1679. Ten O. en N. de Zoutsloot, ook ten O. de mouterij van Evert Hingst, ten Z. de Droogstraat, ten W. huis en hof van erven Welmoed Joukes. Geen grondpacht genomed. Gekocht van Antie Fockes wd. Piebe Auckes pro se et nomine filiae, voor 1000 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 76mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 76mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 76mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 76mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 76Zoutsloot wijk B-0977 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 76G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Jan Jentjes Glinstra... 1786 HRL, in leven timmerman; BS huw 1812, huw 1826, ovl 1844; wed. J.J.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-097, kleine negotie, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Jette Koetstra Koornmeter, wonende te HRL, Pieter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-097Zoutsloot 76Jan J Glinstra wedJan J Glinstra wedkleine negotie


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 202Zoutsloot 76Sytze Sakes WijmaHarlingenscheepstimmerknegthuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Johan Houbein... BS huw 1862, ovl 1864, ovl 1887; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Riemke J. van der Helmgeb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-097ZoutslootJohan R Houbein39 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, guardenier
B-097ZoutslootRiemke J van der Helm44 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-097ZoutslootJacobus Houbein10 jDriesumm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootRudolf Houbein6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAkke Houbein8 jLekkumv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootHiltie Houbein4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAlbertus Wagenaar22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-097Zoutsloot 76Alle Sjoerds de Beer, overleden op 19 april 1844(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202B-097 (Zoutsloot)Petronella Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202B-113 (Heerenwaltje)Abe Zeilmakerwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202Zoutsloot 76 (B-113)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 76W. van Driestenbetonwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 76B. (Bouke) Nielsen


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 76Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 76beeldbepalend pand7 van 10
  terug