Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 77
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 772-0112-0112-013B-115B-137


Naastliggers vanZoutsloot 77
ten oostenZoutsloot 79
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 71
ten noordenZoutsloot 79


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio 22Zoutsloot 77woning
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerRienk Hartogh
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑08‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ105‑05‑10 cgwoning
koperSioerd Pieters varensgezel
naastligger ten oostenvroedsman Boetema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westeningang van een hof
naastligger ten noordende hof van Hans Gonggrijp koopman
verkoperJiskjen Jakles, gehuwd met
verkoperLambert Tieerdsschipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio 13rZoutsloot 77kamer
eigenaarSioerd Pieters
gebruikerSioerd Pieters
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
opmerkingdoor de exkuteur betaalt 2-0-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio Zoutsloot 77huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1723 insolvent verklaard


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio 13vZoutsloot 77huis
eigenaarwed. Sjoerd Feytema?
gebruikerwed. Sjoerd Feytema?
opmerking1723 insolvent verklaart 10-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-011Zoutsloot 77Attje Martens, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio 13vZoutsloot 77huis
eigenaarAttje Martens
gebruikerAttje Martens
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp190‑00‑00 cghuis
koperRinse Wopkes turfdrager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp
naastligger ten noordende tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp
verkoperAttje Martens, gehuwd met
verkoperAlbert Doedesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, turfdraeger, koopt huis c.a. aan de noordkant van de Soutsloot omtrent de Karremanspijp, laatst bewoond door de verkopers, dog staande thans leedig. Ten W. de ingang van de vroedsman Joost Rinia Gonggrijp sijn tuin, ten N. gemelde tuin, ten Z. de straat en Soutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Attje Martens x Albert Doedes, scheepstimmerman, voor 190 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ250‑00‑00 cghuis
koperKeimpe Johannis, gehuwd metscheepstimmerman
koperMayke Beeuwes
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten noordenvroedsman Joost Gonggrijp
verkoperRinse Wopkestrekveerschipper


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio 13vZoutsloot 77huis
eigenaarAttje Martens
gebruikerAttje Martens
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-011 , folio 13vZoutsloot 77huis
eigenaarAttje Martens
gebruikerAttje Martens
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp150‑00‑00 ggwoning
kopermajoor Age de Haas
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gongrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoost Gongrijp
naastligger ten noordenJoost Gongrijp
verkoperCeympe Johannes, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperMayke Beuwes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp133‑07‑00 ggwoninge
koperJochem Jans van der Veen winkelier
huurderJan Sytzes c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten westenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten noordenvroedsman J. Gongrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
verkoper q.q.vroedsman Albartus de Haas, curator
verkoper q.q.Ekko Frieseman, curatoren overkoopman
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haas, weduwnaar van
verkoperwijlen Dirkje Sopingius


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013 , folio 27rZoutsloot 77huis
eigenaarJochem Jansz
gebruikerJan Sytzes
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Janz


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochem Jans


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013 , folio 27rZoutsloot 77huis
eigenaarJochem Jans
gebruikerJan J. Kuiper
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal24‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑09‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 77Zoutsloot NZ115‑07‑00 gghuis
koperPieter Hendriks timmerman
koperJohannes Norel loodgieter
huurdermilitairen
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRinia Gonggrijp mr. bakker
naastligger ten noordenRinia Gonggrijp mr. bakker
verkoperJan Jochums van der Veenwinkelier


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013 , folio 27rZoutsloot 77huis
eigenaarPieter Hendriks
eigenaarJohannes Norel
gebruikerAbraham Tjallings
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-013 , pag. 27Zoutsloot 77Johannes Norel 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dirk Jacobs Danser... huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799; BS ovl 1826; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk B-115, wolkammersknegt; eigenaar is Johannes Norel 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Janke Dirks Dansergeb 1737 ... , ovl 4 jan 1814 HRL, huwt met Wiebe Everts Akkringa, ovl wijk B-115, huw geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk, beide van HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Johannis Klaases Norel... eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-115Zoutsloot 77Johannes NorelDirk J Danserwolkammersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 77Sikke Wijnalda koopmanHarlingenhuis en erf (304 m²)


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166Zoutsloot 77 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gatske Martens Bos... Sijbrens de Groot; BS huw 1817, ovl 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-115; VT1839; geb 4 may 1788, ged 1 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Marten Bos en Trijntje Sijbrens de Groot; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Gerben Rientses Bouritius... 1819, huw 1840, huw 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk B-115; VT1839; G.B. eigenaar van perceel nr. 165 te HRL, smidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 120, huis, 57 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-115ZoutslootGerben R Bouricius51 jsmidsknegtFranekerm, protestant, gehuwd
B-115ZoutslootGatske M Bos51 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 49 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Gaatske Martens Bosch, overleden op 12 mei 184254 jr, overleden Zoutsloot B 115, vrouw van Gerben Rienks Bouritius, werkman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 106,27. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Pietertje Smit, overleden op 16 mei 184223 jr, dienstmeid, geboren Texel, overleden Schritzen B 115, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-115Zoutsloot 77Elisabeth de Waard, overleden op 18 september 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr, geboren Maastricht, overleden Zoutsloot B 115, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-115Zoutsloot 77Dieuwke Pieters Posthuma... Sijbrens Anema, dv Pieter Jietses P, en Jeltje Davids; BS ovl 1837; ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175Zoutsloot B-116Oeke van der Werf wed. S. Wiarda woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 165Zoutsloot B-137 Evert Sytses Hoog woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4755Zoutsloot 77 (B-137)Sjoerd Sloterdijkwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 77A.J. Christiaansstoker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 77rijksmonument 20763


2023
0.083629131317139


  terug