Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 79
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 79,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 79 2-010 2-012 B-116* B-138
Naastliggers vanZoutsloot 79
ten oostenZoutsloot 81
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 77


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 79naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-010 Zoutsloot 79huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerSimen Cornelis
gebruikernu Andries Sierks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Boetema


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-010 Zoutsloot 79huis
eigenaarvroedsman Boetema
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-010 Zoutsloot 79huis
eigenaarBoetema erven
gebruikerBente Freerks cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-010 Zoutsloot 79huis
eigenaarSymon Sybrens
gebruikerSymon Sybrens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-010 Zoutsloot 79Symon Sybrens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG
verhoogd sig03-10-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijphuis en tuin
 
koper door niaarvroedsman Joost Gonggrijp 635-00-00 CG
geniaarde koperJacob Pyters Schenk, gehuwd met
Aukjen Lammerts
naastligger ten oostende erven van Philippus Hanekuik, gehuwd met
Antje Simons
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSimon Sybrens, gehuwd metloods
Janke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jacob Pyters Schenk, een mooi huis en tuin, nz. Zoutsloot, ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. Philippus Hanekuik en erven Antje Simons, ten W. de koper en Rinse Wopkes, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk. Gekocht van loods Symon Sybrens x Janke Jans voor 635 cg. Zie bij 2570081 voor de verkoop.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman J. Gongrijp


1785 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 79, HarlingenZoutsloot 79'Anno' en '1785'


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 77, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp mr. bakker


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremelkspijphuis, bakkerij en hof
 
koperMartje Nauta, weduwe van1200-00-00 GG
wijlen Sybrand Feitsma
koperTrijntje Oosterhout, weduwe van
wijlen Cornelis Watzeskastelein
koperMichiel Jacobs schipper op Amsterdam (grootveer-)
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperJan van der Veen, curatorkoopman
verkoperYpe Feddema, curatoren overprocureur postulant
Rinia Joosten Gonggrijp, gehuwd met
Aken Harmens Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartje Nauta wv Sybrand Feitema, Trijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes, kastelein, en Michiel Jacobs, grootveerschipper van Harlingen op A`dam vv., kopen een huis en bakkerij met een mooie hof, nz. Zoutsloot ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. wd. Ruurd Nauta, ten W. Willem Davids en Claas Simons, ten Z. Johannes Norel en de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Rinia Joosten Gonggrijp x Atsen? Harmens Wassenaar, voor 1200 gg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ1/3 huis, bakkerij en tuin
 
koperJantje Jans Oosterhout, gehuwd met134-00-00 CG
Michiel Jacobsoud schipper (beurt-)
huurderRinia Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperPieter Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Jans Oosterhout x Michiel Jacobs koopt 1/3 van een huis, bakkerij en tuin aan de nz. van de Zoutsloot. Gekocht van Pieter Feytema.


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 26 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 79koopaktefl. 300huis B-116
 
verkoperMiggiel Jacobs
koperSikke Wijnalda
koperLeentje Beytschat


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 27 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 79renversaalfl. 300huis B-116
 
Sikke Wijnalda
Leentje Beytschat
Sikke Wijnalda


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ wijk B-116huis, bakkerij en tuin
 
koperSikke Wijnalda, gehuwd met1300-00-00 CG
Leentje Beidschat
huurderRinia Gonggrijp
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperMichiel Jacobsoud schipper (beurt-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikke Everts Wijnalda x Leentje Beitschat kopen huis, bakkerij en tuin, wijk B-116. Gekocht van Michiel Jacobs.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-012 Zoutsloot 79Sikke Wijnalda1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 79Sikke Everts Wijnalda... BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-116Zoutsloot 79Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 79Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis en erf (304 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 79Nutte Hoedemaker... huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 79Sjoerdtje Wijnalda... 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jVlielandm, protestant, gehuwd, koopman
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 79Antje Jans Zwanenburg... 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 79Cornelis Hendriks Haagsma... HRL, huwt met Murkje Scholier, (gk), op 19 mei 1842 HRL, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2186B-116 (Zoutsloot)erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175*B-135 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*B-136 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*B-138 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4756Zoutsloot 79 (B-138)Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 79D.Quarréwachtsman


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 79H. (Hieke) Tichelaar wv v.d. Zee


1977 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 79Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1977


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 79rijksmonument 20764
  terug