Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 80
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 80 2-074 2-101 B-087 B-084
Naastliggers vanZoutsloot 80
ten oostenZoutsloot 82
ten westenZoutsloot 78
ten noordende Zoutsloot


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van F. Fontein


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhof van Fr. Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Zoutsloot 80
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Zoutsloot 80
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 80Zoutsloot ZZhuis
 
koperBarent Barents, gehuwd metbontwever300-00-00 CG
koperAntie Dirks
naastligger ten oostenWillem Rutgers
naastligger ten zuidende tuin van Junius van Alema
naastligger ten zuidenYwerke Nauta
naastligger ten westenBerent Gerrits
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJunius van Alema, gehuwd met
verkoperYwerke Nauta


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Zoutsloot 80huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeern mr. wever


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhof en zomerhuis van de heer Alema


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeern Beerns


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Beernts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Zoutsloot 80huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJunius van Alema


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Zoutsloot 80wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeernt Beernts


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van de heer Junius van Alema


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 78, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende gewezen oliemolen van Johannes Albarda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Zoutsloot 80T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Paulus Gerrits de Boer... 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-087Zoutsloot 80Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 80Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (167 m²)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 80Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Anna Dirks van Arum... Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Jan Siegers Tigchelaar... 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 80Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2455B-087 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3489*B-083 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis en stal
Sectie A nr. 3489*B-084 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3489Zoutsloot 80 (B-084)wed. R. Faber


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 80 Paulus Kuijperbesteller
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1927 - kentekenadresnaam
B-11972
Zoutsloot 80aBauke van der Vlies


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 80J.Kuijpervarensgezel
Zoutsloot 80aB. v/d Vliesmatroos


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 80H. (Harmen) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 80beeldbepalend pand6 van 10
  terug