Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 82
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 82 2-074 2-101 B-087 B-083
1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179r van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZperk met een hof erachter
 
koperAtte Taeckes, gehuwd metmr. schoenmaker550-00-00 CG
koperAntie Claeses
naastligger ten oostenLieff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenUlbe mr. metselaar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFeycke Sybrants c.u.schoenmaker


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136v van 24 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oost[niet vermeld]1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken
 
koperCarst Meynerts 320-00-00 CG
koperFolckert Symens
eerdere eigenaarFeycke Sibrants
verkoperAtte Taeckens


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120r van 8 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]1/2 schoenmakersperk met hof
 
koperDirck Hessels c.u.mr. schoenmaker384-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCarst Meinertsmr. schoenmaker


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]1/2 schoenmakersperk
 
koperDirk Hessels mr. schoenmaker0-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Christiaans
naastligger ten oostenJan Gosses
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer
naastligger ten westende kamer van Freddrik Samuels
naastligger ten westende hof van Ghijsbart Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFolkert Symens


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, achter aan deschoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee bakken en een eekhuis
 
koper provisioneel van 1/2Feycke Jans mr. schoenmaker250-00-00 GG
koper provisioneel van 1/2Aucke Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Reyner Fonteyn
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperwijlen Aeltie Freercks


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091r van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot, bij de Franekerpoort achteraan de1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuis
 
koperFeicke Jansen c.u.mr. schoenmaker100-00-00 CG
eigenaar van 1/2Feicke Jansen c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Fontein
naastligger ten noordenstraat en diept
verkoperAucke Gerritsschoenmaker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107r van 9 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot, bij de Franekerpoort achter deschoenmakersperk met toebehoren en een hof
 
koper door niaarReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met275-00-00 CG
geniaarde koperAnne Jans, gehuwd met
geniaarde koperHencke Pieters
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Fontein
naastligger ten noordenstraat
verkoperFeicke Jansen nom. lib.mr. schoenmaker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ naast het schoenmakersperktwee dwarskamers
 
koperTheunis Arjens, gehuwd metschuitschipper70-00-00 GG
koperMurkien Sytzes
naastligger ten oostenschoenmakersperk
naastligger ten zuidende hof van F. Fontein
naastligger ten westende hof van F. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSalomon FrederikstrekveerschipperWorkum


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ naast het schoenmakersperk en de hof van Fr. Fonteintwee dwarshuizen
 
koperWillem Rutgers, gehuwd met115-00-00 CG
koperYfke Thomas
naastligger ten oostenschoenmakersperk
naastligger ten zuidende hof van Fr. Fontein
naastligger ten westende hof van Fr. Fontein
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTheunis Arjens, gehuwd met
verkoperMurkje Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rutgers x IJfke Tiercks koopt een dwarscamer zz. Zoutsloot, direct naast het schoenmakersperk, aan de hof van...? Fontein. Ten O. dat perk, ten W. en Z. die hof, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Theunis Arjens? X...? Sytses, voor 115 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-074Zoutsloot 82
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-074Zoutsloot 82
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 82huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van Sybrand Feytematwee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkel
 
koperClaas Harmens vrijgezelbontwever450-00-00 CG
huurderde verkoper Berber Reins
naastligger ten oostenheer Junius van Alema
naastligger ten zuideneen hof
naastligger ten westenBeern Beerns
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBerber Reins, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82oostZoutsloot tegenover het panwerk van Sybrand Feytema c.soc.hof
 
kopervrijgezel Claas Harmens bontwever
naastligger ten oostenoud burgemeester Joost Gonggrijp c.soc.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenhof en zomerhuis van de heer Alema
naastligger ten noordenhof en zomerhuis van de heer Alema
verkoperBerber Reins, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 82huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ bij de Lombartspijphuis, weefwinkel en plaats
 
koperHarmen Hendriks bontwever445-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Cornelis mr. sleefmaker
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten zuidenWouter Hessels
naastligger ten noordenstraat en Zoutsloot
verkoperClaas Harmens, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGeeske Teunis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Zoutsloot 82wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 82huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lantinghuis
 
koperJohannes Harmens Tichelaar, gehuwd met321-14-00 GG
koperTrijntie Wybes
naastligger ten oostenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenBeernt Beernts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
verkoper q.q.huisman Wessel Teunis, curator overAelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (a) deftig huis of twee dwarskaamers, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Junius van Alema`s zomerhuis, ten Z. Junius van Alema`s tuin, ten W. Beernt Beernts, ten N. de Soutsloot. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0085r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 82Zoutsloot ZZhuis en weefwinkel
 
kopervroedsman Beerend van der Meulen 315-00-00 GG
huurderTaeke Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten zuidende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Velthuisoud bontweverMunsterland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis en weefwinkel zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Johannes Harmens, ten W. Yede Tjeerds, ten Z. de hof van Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Velthuis, bontwever, thans wonende in Munsterland, voor 315 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Zoutsloot 82T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 82Paulus Gerrits de Boer... 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-087Zoutsloot 82Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 183Zoutsloot 82Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (167 m²)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 183 Haije MonsmaHarlingeneen oud gebouw vernieuwd tot eene boerderij


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Aafke Rinses Rinsma, overleden op 18 september 184063 jr, geboren Mildam, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van afwezige Sibertus Ferdinand Parant, moeder van Johanna Sibertus Parant (vrouw van Simon Jansen Douwes, turfdrager). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Gelske Wiets, overleden op 1 december 184163 jr, geboren Dronrijp 4/5/1778, overleden Wortelstraatje B 87, vrouw van reeds overleden Tjalling Tuinstra, moeder van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Tjalling Tuinstra, overleden op 3 december 184167 jr, tichelaar, geboren Midlum 12/4/1774, overleden Wortelstraatje B 87, wednr. Gelske Wiets, vader van Japke, dienstmeid, Antje, idem en Johannes Tjallings Tuinstra, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-087Zoutsloot 82Japke Hiddes de Vries, overleden op 19 juni 184751 jr, geboren Pingjum 3/12/1795, overleden Scheerstraat B 87, vrouw van Haaye Bruin Monsma, melktapper (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Antje, Dieuwke en Hidde Haayes Monsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 82Anna Dirks van Arum... Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 82Jan Siegers Tigchelaar... 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-087Zoutsloot 82Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2454B-087 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3489*B-083 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis en stal
Sectie A nr. 3489*B-084 (Zoutsloot)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3489Zoutsloot 82 (B-083)Hein H. de Bruin (wed. R. Faber)schuur


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zoutsloot 82H. de Bruinjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 82beeldbepalend pand5 van 10
  terug