Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 83
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 83,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 83 2-007 2-010 B-117 B-139
Naastliggers vanZoutsloot 83
ten oostenZoutsloot 85
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 79


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 83naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-007 Zoutsloot 83woning
eigenaarMinne Tijssen
gebruikerMinne Tijssen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-007 Zoutsloot 83huis
eigenaarMinne Tijssen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-007 Zoutsloot 83huis
eigenaarHaye Alberts
gebruikerHaye Alberts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntje


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-007 Zoutsloot 83huis
eigenaarDirk Sitsses
gebruikerDirk Sitsses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-007 Zoutsloot 83Dirk Sytses, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0216v van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 83Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremelkspijphuis, blauwververij en tuin
 
koperPieter Tjallingii koopman 255-21-00 GG
huurder huis, blauwververij en drogerijPier Tjallingii 40-00-00 CG
huurder tuinkamer en tuinHarke Sytzes 10-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Brouwer n.f.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenbakkerij van Rinia Gonggrijp bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperde weduwe van Sjouwkje Hoogstraten, erfgenaam van
Ruurd J. Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tjallingii koopt een huis, blauwververij en tuin nz. Zoutsloot. Ten O. Jacob Brouwer en anderen, ten W. de bakkerij van Rinia Gonggrijp, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Sjoukjen Hoogstraten wv Ruurd J. Nauta, voor 255 gg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0302v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van J. Hanekuik


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 81, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-010 Zoutsloot 83Jacob Sybrens2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Gerrit Simons Jongsma... broeder bruid 1815, koolmeter in 1816; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1816; eigenaar en gebruiker van wijk B-117, koolmeter, 1814. (GAH204); wed. G.J. eigenaresse van perceel nr. 168 te HRL, dienstbaar, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-117Zoutsloot 83Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104a van 30 apr 1814
adressoortbedraggebruik
B-117Zoutsloot 83koopaktefl. 300huis B-117
 
Tjalling Pieters Tjallingii
Gerrit Simons Jongsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 168Zoutsloot 83wed. Gerrit JongsmaSneekdienstbaarhuis en erf (330 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 nov 1832
B-117Zoutsloot 83Huizinge met grooten tuin op de Zoutsloot, huurder jacobus, hollevoet. Finaal verkocht op 28 nov 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Jan Klaases Bergsma... 1834, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk B-117; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Rinske Sieds de Wit... 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk D-051; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-117; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 168 B RodenhuisHarlingenop een ledig plek grond een wagenhuis en paardestal gebouwd


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-117Zoutsloot 83Klaasje Jans Bergsma, overleden op 13 februari 18392 dg, overleden Zoutsloot B 117. (CzOG nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-117ZoutslootJan K Bergsma29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pannebakker
B-117ZoutslootRinske S de Wit31 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-117ZoutslootTrijntie J Bergsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-117ZoutslootWikje Bergsma3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-117Zoutsloot 83Sytske Dirks Witsing... dienstbaar, schoolhouderse, N.H., dv Dirk W, en Hiske Jans; BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-117 wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2196B-139 (Zoutsloot)Herke D. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4831Zoutsloot 83 (B-139)Bauke van Smeden


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 83 Lieuwe Baardagardenier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 83E.C.Baardagardenier


1928 - kentekenadresnaam
B-12919
Zoutsloot 83Johannes Baarda


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 83J. (Jan) Nieveen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 83beeldbepalend pand4 van 10
  terug